Мултиизмерно Лечение и Трансформация

Кармични Отпечатъци


петък, събота и неделя
от 10:00 до 18:00 ч.
Водещ: Георги Георгиев
записване email:
stgermain.bg@gmail.com


Мултиизмерно Лечение и Трансформация е комплексна система, разработена от Георги Георгиев, за достигане до самите семена на енергийните и психичните блокажи. Само чрез дълбок преглед на седемте нива на съзнание и на квантово-холографното поле на реалността те могат да бъдат открити. Тези семена са "замръзнали" във времето частици от нашия Дух, в които е закодирана нуждата от определени енергийни блокажи и повтаряеми тенденции. Те едновременно съществуват във времевата линия на всеки, но и са извън линейното време. Разбирането на този процес изисква разбирането на каузалното тяло - именно заради това семинарът Мултиизмерно Лечение и Трансформация може да бъде преминат само след "Махатма Инициации". В Махатма Инициации се учим как да освободим Духа си от формите на личността и да достигнем до Нивото на Душата, което започва с каузалното тяло. Полярностите в каузалното тяло са причината за цялата карма и повтаряеми процеси, които се случват в нашия живот. Всеки един идва във физическо тяло като набор от есенции на Душата, които имат свое минало. Зад есенциите на Душата "стоят" предишни физически инкарнации и в почти всяка есенция има закодирани "замръзнали" в определено състояние идентичности. Когато енергията на ментално, емоционално и физическо ниво на дадена есенция на Душата излезе извън баланс, друга част от енергията на Душата я балансира, като също излиза от баланс. Единствено след преглед и лечение на тези поляризирани частици от каузалното тяло може да се премине към трайно пречистване на енергийните блокажи. Всеки енергиен или психически блокаж представлява определена "нужда" на Душата и ако семената, които са източник на блокажите, не се премахнат, блокажите се реактиварат с времето. Пречистването на поляризираните елементи на каузалното тяло става по специфичен начин, като се изисква частите от нас, които са избрали да живеят в полярното съзнание, да "превключат" по определен начин в Единство.

В разбирането на Георги за учението на Махатма съществуват две проявления на индивидуализирания божествен дух - най-дълбоката и реална част от нас самите. Едната от тях обитава измерения, в които не съществува време, пространство, плътност и форма - безкрайният божествен дух. Другата се е гмурнала в т.нар. физически измерения - всичко под нивото на Висшата Същност, а не само три-измерното атомно тяло - в които има време, пространство, плътности и форма. Ограничената част от нашия божествен дух преминава през процесите на инволюция и еволюция, невежество и учене, фрагментиране и развитие. Енергийните и психичните блокажи се случват именно на ограничения във формата божествен дух. Чрез разбиране на измеренията и как ги докосваме, чрез разбиране на многоизмерното поле и как то се проявлява можем да помогнем на Същността си да се изразява в баланс, хармония и свобода.

  По време на семинара Многоизмерно Лечение и Трансформация ще бъде обяснено какво представляват различните слоеве от енергийни блокажи, кое е причината и кое е следствието:

 • Кармични Семена на негативна карма
 • Кармични Мрежи
 • Разлика между енергиен и кармичен блокаж
 • Последствия от негативната карма
 • Как да се върне оригиналната полярност на енергийната система след премахване на кармични блокажи

  Балансиране на преживяванията на Душата:

 • Причини за създаване на преживяванията от Душата
 • Разлика между Плана на Душата и негативната карма
 • Разлика между личната карма и инертните енергии от рода
 • Невежество и свързване с чужда негативна карма
 • Премахване на необходимост от съ-преживяване на чуждите кармични уроци
 • Разпознаване на области от морфогенетичните полета и квантово-холографното поле, които са променени от собствената или чуждата негативна карма