Мултиизмерно Лечение и Трансформация

Лечение за Душата


петък, събота и неделя
от 10:00 до 18:00 ч.
Водещ: Георги Георгиев
записване email:
stgermain.bg@gmail.com


Мултиизмерно Лечение и Трансформация е комплексна система, разработена от Георги Георгиев, за достигане до самите семена на енергийните и психичните блокажи. Само чрез дълбок преглед на седемте нива на съзнание и на квантово-холографното поле на реалността те могат да бъдат открити. Тези семена са "замръзнали" във времето частици от нашия Дух, в които е закодирана нуждата от определени енергийни блокажи и повтаряеми тенденции. Те едновременно съществуват във времевата линия на всеки, но и са извън линейното време. Разбирането на този процес изисква разбирането на каузалното тяло - именно заради това семинарът Мултиизмерно Лечение и Трансформация може да бъде преминат само след "Махатма Инициации". В Махатма Инициации се учим как да освободим Духа си от формите на личността и да достигнем до Нивото на Душата, което започва с каузалното тяло. Полярностите в каузалното тяло са причината за цялата карма и повтаряеми процеси, които се случват в нашия живот. Всеки един идва във физическо тяло като набор от есенции на Душата, които имат свое минало. Зад есенциите на Душата "стоят" предишни физически инкарнации и в почти всяка есенция има закодирани "замръзнали" в определено състояние идентичности. Когато енергията на ментално, емоционално и физическо ниво на дадена есенция на Душата излезе извън баланс, друга част от енергията на Душата я балансира, като също излиза от баланс. Единствено след преглед и лечение на тези поляризирани частици от каузалното тяло може да се премине към трайно пречистване на енергийните блокажи. Всеки енергиен или психически блокаж представлява определена "нужда" на Душата и ако семената, които са източник на блокажите, не се премахнат, блокажите се реактиварат с времето. Пречистването на поляризираните елементи на каузалното тяло става по специфичен начин, като се изисква частите от нас, които са избрали да живеят в полярното съзнание, да "превключат" по определен начин в Единство.

В разбирането на Георги за учението на Махатма съществуват две проявления на индивидуализирания божествен дух - най-дълбоката и реална част от нас самите. Едната от тях обитава измерения, в които не съществува време, пространство, плътност и форма - безкрайният божествен дух. Другата се е гмурнала в т.нар. физически измерения - всичко под нивото на Висшата Същност, а не само три-измерното атомно тяло - в които има време, пространство, плътности и форма. Ограничената част от нашия божествен дух преминава през процесите на инволюция и еволюция, невежество и учене, фрагментиране и развитие. Енергийните и психичните блокажи се случват именно на ограничения във формата божествен дух. Чрез разбиране на измеренията и как ги докосваме, чрез разбиране на многоизмерното поле и как то се проявлява можем да помогнем на Същността си да се изразява в баланс, хармония и свобода.

В Мултиизмерно Лечение и Трансформация всеки може да се научи как да проявява определен вид енергия, кодове и честоти, които идват от Висшата Същност и съдържат в себе си една изначална и чиста наша версия, незасегната от дисбаланс и изкривявания. И чрез тази хармонична светлина и съдържащите се в нея резонантни честоти и холограми от светлина всеки може да достигне до тези аспекти от ограничения във формата Дух - през седемте нива на съзнание и квантово-холографното поле - за да ги въведе в единство. Самата лечебна сесия, която Георги преподава в МЛТ, се състои от три основни части - подготовка и активация на личната светлинна система, за да може да канализира това лечение; достигане до фиксираните в определено състояние частици Дух (идентичности) и тяхната активация, отвеждане до цялостния божествен дух и трансформация; и накрая - пречистването на енергийните блокажи, които те са създали.

Мултиизмерно Лечение и Трансформация ще ви научи и на правилен подход и разбиране за много области, в които съществуват тежки илюзии. Много хора се заблуждават за естеството на лечебните кризи, за нуждата от многократно повторение на енергийните процеси на освобождаване и трансформация или че е достатъчно да поискаме даден блокаж да се разтвори, за да се случи това. Не съществуват лечебни кризи, а неправилно насочване на енергията. Не съществува нуждата от повторения на енергийните процеси, а трябва по правилен и дълбок начин да се разплете цялата многоизмерна структура на блокажа, не само повърхностните му проявления. Не е достатъчно да използваме ума и мислите си, за да накараме енергията да се движи - тя не се движи заради мислите, а заради нещо съвсем различно.
Достигането, активирането или изваждането на "неща от подсъзнанието" е лесно - дори ежедневни случки могат да пробудят преживявания от подсъзнанието. Почти всеки един човек може да прави това. За съжаление, при много лечебни модалности, практики и техники хората смятат, че са постигнали нещо, защото могат да усещат енергии, временни промени в психологическото състояние или пък смятат, че са трансформирали нещо в себе си, защото имат "лечебна криза". Повечето хора могат да достигат до потиснати области и да раздвижват енергийните блокажи, свързани с тях, но след като ги активират, после какво? За повече от 15 години във връзка с енергийното лечение, повтарям едни и същи фрази, защото много хора имат едни и същи заблуди по отношение на тези фини процеси:

"Не съществува такова нещо като лечебна криза - съществуват неизчистени области и затлачени енергии, които след време отново се скриват дълбоко в полетата на съзнание и човек смята, че е постигнал нещо, защото емоциите и тялото са се успокоили след лечението, но не се е стигнало до цялостно освобождаване.";

"Един енергиен блокаж се нуждае от едно-единствено лечение, не от n-броя лечебни сесии. Ако една практика работи цялостно, то тя е способна да трансформира и да преобразува в изначална чистота всеки енергиен блокаж. Въпросът е да се достигне до това, което е изградило блокажа, до това, което не позволява той да се освободи, задържа го или след време ще го реактивира. Чак след това самият симптом може да се освободи.";

"Не е просто въпрос на намерение енергията или блокажът да отидат 'в светлината', да се 'разградят' или да се 'балансират' - от гледна точка на светлинните практики това е несериозно. Нивото на съзнание, от което човек излъчва своето намерение, обикновено е егото или външният аз, а при творенето от него винаги има непредвидени последствия, полярност и създаване на сянка около оригиналното намерение. Преди да започваме каквато и да е медитативна или светлинна практика, трябва да бъдем в много по-различно от обичайното състояние на съзнанието, трябва да сме изградили определени вибрационни и многоизмерни връзки в себе си, за да можем да разчитаме на подкрепата на Цялото. Лечението не се 'прави' от външния аз, то се насочва към него от съвсем друго ниво.";

Много хора, които се занимават с една или друга практика, свързана с хармонизация на енергията, психическите полета, подсъзнанието... могат чрез разговор, регресия, дори хипноза да достигнат до събитието, което е предизвикало определена болка или енергиен блокаж в тялото и емоциите. И смятат, че чрез разговор могат да се свържат с блокираната енергия и да я освободят. Други дори не разбират природата на подсъзнателните програми и енергийните блокажи и достигайки до някакво събитие от миналото, съветват травмиращото събитие да се "замени" с друго, неутрално или много по-приятно. Тези последователи на пожелателното мислене не разбират, че това Е рецептата за отключване на подсъзнателния Армагедон и че травмата не може да бъде премахната, като просто се покрие с други мисли, позитивна илюзия или нови емоции. Дори в традиционната психология този подход е отхвърлен като опасен и създаващ фалшиви спомени, без болката реално да е изчезнала. При подобен вид работа, както и при неовладяната регресия емоции, подсъзнателни структури и травми се изваждат на повърхността, дава им се ново поле за изява и дори да не открият във външния свят същите хора от миналото, те ще се проектират върху нови приемници, които ще изиграят абсолютно същата роля за нас - насилниците от детството ще се появят в нова форма; подсъзнанието ще се закачи за приятели или познати и ще потънем в тяхната сегашна драма, защото тя ни напомня за нещо от нашето минало; филм или чужда история ще отключат неприятни асоциации и състояния за седмици и месеци. Да отключиш подсъзнателния Армагедон означава да започнеш да преживяваш отново емоции и състояния от твоето собствено минало без реално в настоящето да има причина за такава реакция. Човек буквално се усеща в една отделена реалност и не разбира защо се чувства така.

При една истинска енергийна сесия не се търсят сетивните усещания, лечебните кризи, болката и преживяванията, за да се докаже, че нещо се случва. Не е достатъчно да отключим личните демони и вътрешните ни врагове, за да се изправяме срещу тях. Енергийното лечение не е вътрешна война. Точно обратното - търси се свободата, лекотата, цялостната промяна на вътрешното самоусещане. Ако всичко е протекло както трябва, човек дори не може да си спомни за събитие от миналото, защото го е забравил изцяло на емоционално ниво и са останали само фактите, но и мъдростта от него. Освободени са последиците и хора и събития от външния свят също реагират по един нов начин.

При много лечебни техники се използват само едно или две нива на съзнателност. Масажисти, хиропрактици, специалисти по акупункура или хора занимаващи се с лечение на енергийните меридиани, техники за емоционална свобода и прочие, могат с относителна лекота да диагностицират блокаж във физическото тяло и да освободят натрупаното напрежение във физическото тяло и повърхностните пластове на психиката. Хора, занимаващи се с регресия, лечение на вътрешното дете, констелации, практики за калибриране на полето, шаманско лечение чрез звук и резонанс (но без цялостно разбиране на шаманизма) могат да достигнат до подсъзнанието, до по-дълбоките слоеве от емоции и до "вътрешния демон или сянка", но просто са извадили на повърхността потиснат вътрешен архетип и са изправили пред съзнателния ум сам да се справя с него, без реално да са го преобразували. Много често при тези техники се стига до момент, в който "лечителят" казва: "От тук нататък всичко зависи от теб, аз ти показах пътя, сега ти трябва да се справиш сам." Практикуващи, които са извадили на светло вътрешните сенки, чрез мантри, чантване, кристали, работа върху енергийните меридиани, рейки или близки лечебни модалности, казват "Това е твое творение, справяй се с него.", защото не знаят как да реинтегрират болката или тъмнината обратно в светлината.

Нивата, в които тези сенки трябва да се реинтегрират, са отвъд нивата на Висшата Същност и затова трябва да познаваме добре пътя до тях. Това запознаване с многоизмерното ни поле се случва в процесите на Махатма Инициации. Както знаете от Пътя на Инициациите съществуват няколко основни стъпки в духовната еволюция, които могат да бъдат обобщени като баланс на физическото, емоционалното и менталното тяло и последващото Сливане с Душата след тях (3-та инициация) и 4-та инициация, Пречистване на кармата и кармичните семена. В Мултиизмерно Лечение и Трансформация навлизаме дълбоко именно в 4-та инициация, каузалното тяло и неговата реалност. Каквото съществува като "мисли" и холограми, изживявания и състояния в каузалното тяло за Душата, същото се проявява като енергийна и материална реалност за личността. За да бъде трансформирана енергията на Душата, тя трябва да се отведе и излекува в нивото, от което произхожда.

Не е въпросът да минаваме през различни терапии, при които лечението е просто да почувстваш някаква енергия или "нещо", а да има реална и цялостна трансформация. И ефектът на трансформацията е дълбоко спокойствие, сила и лекота.

За да бъде проведана автентична енергийна и трансформационна сесия било за себе си или за друг, човек трябва да разбира различните слоеве от енергийни блокажи. Кое какво поражда? Кое е коренът и кое е симптомът? Кое е причината и какви последствия могат да се родят от нея?

  По време на семинара Многоизмерно Лечение и Трансформация ще бъде обяснено какво представляват различните слоеве от енергийни блокажи, кое е причината и кое е следствието:

 • Идентичности
 • Окупанти
 • Мисъл форми
 • Енергийни блокажи

За да бъде премахнат изцяло един енергиен блокаж, причината под него първо трябва да бъде открита, след това активирана, накрая премахната по определен начин. Ядрата на енергийните блокажи са изключително различни от тях самите. Вътре във всеки човек има хиляди съзнателни и подсъзнателни идентификации и фрагменти, които създават определени черти на личността, чертаят определени пътища на психичните процеси и като последствие от това се създават самите енергийни блокажи. Някои от тези идентификации са по-стари от това физическо тяло, но дори човек да не е способен да разбере тези по-древни демони, няма такава нужда да го прави. Те имат своето реално проявление в сегашния живот. Тези идентификации или идентичности със свой собствен живот трябва да бъдат активирани и реабсорбирани в личния източник на съзнателност. Това може да се случи или чрез личностно израстване, разширяване на личната перспектива и хоризонти, надмогване на слабостите и сенките - най-общо казано, чрез това, което наричаме личностно израстване или работа върху себе си - в смисъла на духовна еволюция, а не на развитие на психиката.

Не рядко обаче тези идентичности, които са наши лични, са подсилени или запечатени от нещо, което като че ли идва извън нас и свободната воля просто не работи. Колкото и намерение, воля, желание, молитви, рефлексия върху моменти от миналото, разбиране, самоосъзнатост и дори молитви и медитативно внимание да се практикуват, определени области от нас не се подават на трансформация и освобождаване. От многоизмерна гледна точка всички ние сме нисши аспекти за своята собствена Душа. Тя е проявила невероятно голям брой други такива аспекти. И понякога при определени травми, особено в периода от 0 до 18, 20, 25 годишна възраст, когато този защитен механизъм, който наричаме его или външен аз, не е толкова развит или силен, просто не сме успели да спрем влиянието на външния свят. С други думи, не сме достатъчно зрели като личност, за да кажем на света да си "гледа работата и да се отдръпне". И заради това влияние сме били за ден, седмица, месец като малки деца в определено емоционално състояние или болка, толкова интензивни, че са "призовали" към нас друг такъв аспект, който едновременно е външен за личността, но част от същата Душа, от която произлиза съзнанието ни. Тези нисши аспекти запечатват по определен начин травмиращото събитие, усилват го и от този момент нататък, освен, ако не разбираме личната си връзка с Душата и нейното ядро, личната воля не може да направи нищо, за да излекува миналото. Именно в такива случаи на помощ идва многоизмерната трансформация и лечение.

В процеса на освобождаване на поляризираните идентичности, а те могат да бъдат поляризирани по много начини - чрез разделение на женската и мъжката енергия, агресор - жертва, сила - слабост, екстровертност - интровертност - това са само едни от най-явните поляризации, които могат да се открият, се използва определен "протокол" за пречистване. Определени стъпки, по които тези идентичности да бъдат абсорбирани обратно и деполяризирани. По подобен начин другите нисши аспекти на Душата, т.нар. окупанти, за които говорих по-горе, трябва да бъдат освободени. Идентичностите и многоизмерните окупанти се намират в многоизмерните печати, тези области от енергийната система, чрез които съзнанието ни е запечатано или фиксирано през измеренията - или главните чакри. Чакрите от енергийната система са много повече отколкото йога или огромната част от езотеричната литература ни казва. По определен начин вътрешните им нива трябва да бъдат достигнати и съответно освободени от причините за енергийните блокажи. Самите енергийни блокажи се проявяват също чрез чакрите и най-вече се разпростират в енергийните меридиани, които излизат от тях. Именно заради това практики като енергийните масажи, хиропрактиката, акупунктурата, техниките за емоционална свобода и прочие, работят временно и повърхностно - защото се "целят" в симптомите и следствията, а не в причината. За да може цялата болка в емоционалното тяло да бъде освободена, трябва да се открият областите, които я създават.

Следващият слой, който трябва да се пречисти, са т.нар. мисъл форми, които имат много проявления. Те са причината по навик да създаваме определени енергийни блокажи, по навик да се чувстваме виновни, засрамени, гневни, изплашени, тъжни, отблъснати, привлечение. Мисъл формите имат свой собствен живот и някои от тях могат да бъдат по-силни от съзнателния ум. Ще си говорим за това как се създават мисъл формите, защо много често наподобяват чуждо присъствие в нашите енергийни полета, как намагнетизират аурата, за да привлича или отблъсква определени хора, събития, отношение, тенденции и енергии. Както и как да ги освободим.

Чак след освобождаването на предишните слоеве си струва и има реален смисъл да се насочим към самите енергийни блокажи. Ще си говорим за основните групи от тях - най-типичните, които могат да се срещнат в почти всеки един човек, както и как да откриваме по-специфични или дори уникални аномалии, с които едва ли ще се сблъскаме отново. Енергийните блокажи се делят основно на няколко групи - те са външното проявление на кармата (макар че повечето хора наричат точно тях карма). За всяка група има определен начин за освобождаване. По време на семинара ще научите как да се справяте с тях.

Освен КАКВО да се трансформира и преобразува,
ще се учим и КАК да го направим

 • КАК да навлизаме в алтернативни състояния на съзнанието
 • КАК да се свържем с цялостната си многоизмерна същност
 • КАК чрез нея да създадем енерго-вибрационна среда или ситуация за лечение на себе си или друг човек
 • КАК да достигнем до многоизмерната мрежа на съзнание, полето на душата, личността и нисшето аз
 • КАК да разгрънем определени енергии, които да позволят лесно и без всякакви съпротиви навлизане на лечебните кодове
 • КАКВО представляват лечебните кодове и защо са различни от личното намерение
 • КАКВО всъщност означава да канализираш лечение, от къде, през какво, какво представляват т.нар. кодове за активация, лечение и реабсорбиране
 • КАК енергията, ядрата и проявленията на енергийните блокажи да открият своя път към преобразуване. КЪДЕ всъщност трябва да отидат
 • КАК да си взаимодействаме с различни нива на космическа съзнателност, които са извън нас
 • ЗАЩО една лечебна сесия трябва да бъде разгърната напред и назад през личната времева линия, а не всичко да се прави наведнъж и в рамките на час - два.
 • КАК да се погрижим за самото пространство, в което се случва сесията - преди и след нея
 • КАК да избегнем изцяло всякакъв личен енергиен контакт с енергийните блокажи и в случай на работа с друг човек - влиянието от неговото енергийно поле
 • ЗАЩО енергийната сесия зарежда и вдъхновява, а не изморява и изтощава

 • Други теми, които ще обсъдим:

 • Холографното поле на съзнанието: седемте нива, седемте тела, седемте печата
 • Какво представлява златната многоизмерна мрежа на съзнанието и как да я пречистим
 • Какво представлява космическата система за подкрепа и как да се свържем
 • Как да осъществим връзка и да получим съдействие под формата на интуиция, знание и лечение от многоизмерните нива на съзнание
 • Какво представлват многоизмерните кодове за лечение, как да ги канализираме и разгърнем през времевата линия
 • Как да разберем процесите, които активираме, дали и как се случват в момента - специфични усещания и "обратна връзка" от енергийната система
 • Как да канализираме и използваме определени енергии, за да разгърнем, улесним и задълбочим по-горните процеси. Разликата между използване на лично намерение, енергия и кодове на светлината при хармонизация на енергийното поле

Време е вече да си говорим цялостно и в дълбочина на сериозен, а не на отвлечен език, за енергийните трансформации и лечение. Да се спрем изчерпателно на темите за подготовката, провеждането и последващите промени. Именно поради тези причини предлагам на всеки, които иска да използва за себе си или в своята практика с други хора, системата за лечение на енергийните полета Мултиизмерно Лечение и Трансформация.

  Изисквания за участие:

 • Да сте преминали семинара Махатма Инициации I
 • Да сте прочели и научили внимателно по-горното описание
 • Да сте прочели и вникнали в смисъла за Кармичните мрежи и печати
 • Да имате ясна представа и мотиви защо искате да участвате и да се запишете
 • Готовност да подпишете декларация, в която изчерпателно ще бъде описано какво можете да правите след този семинар и какво нямате да имате право. Трябва да имате предвид, че завършването на Мултиизмерно Лечение и Трансформация НЕ ви дава правото да преподавате стъпките, информацията и конкретното разбиране за процесите, а само да ги практикувате върху себе си или други хора. Информацията и методите, които се преподават, са изцяло завършена и подробна система, която описва как са се създали енергийните блокажи и как можете да ги премахнете. Системата е създадена от водещия на семинара и се преподава с цел да обучи участнците как да извършват тези трансформационни процеси, а не за да се възползват от наученото и да преповтарят думите и процесите в някаква форма на своя публична дейност. Освен незаконно и увреждащо интересите на всички засегнати, разпространението на съдържанието на семинарите е и неморално и неетично. За съжаление подобни уточнения са нужни, защото винаги е имало и ще има хора, които са далеч от процесите на Духа, но изпълнени с корист и които с лекота са готови да прекрачат ясни за всички граници с цел лично облагодетелстване. За съжаление в повечето случаи засегнатите са именно публиката, пред която неетични личности са повтаряли чужда информация - защото последните никога не са били на нивото да я споделят и защото обикновено са далеч по-празни от Дух, отколкото хората, с които са искали да споделят - истинските търсещи.
 • Готовност да участвате във всички практики и упражнения и да дадете най-доброто от себе си, за да ги завършите.
 • Възможност да присъствате през всички дни, без да пропускате нито една част от семинара

Такса за участие: 350 лв.

за записване или въпроси email: stgermain.bg@gmail.com


Продължителност 3 дни - всеки ден от 10:00 до 18:00 часа - мястото е Център Сен Жермен, като ще бъде отворено след 9.20 ч. Носете си задължително бележник или тетрадка.