Мултиизмерно Лечение и Трансформация

Практика


събота и неделя
от 10:00 до 18:00 ч.
Водещ: Георги Георгиев
записване email:
stgermain.bg@gmail.com


Мултиизмерно Лечение и Трансформация е комплексна система, разработена от Георги Георгиев, за достигане до самите семена на енергийните и психичните блокажи. Само чрез дълбок преглед на седемте нива на съзнание и на квантово-холографното поле на реалността те могат да бъдат открити. Коренът на всички енергийни и психични блокажи са "замръзнали" във времето частици от нашия Дух, в които е закодирана нуждата от определени енергийни блокажи и повтаряеми тенденции. Когато енергията на ментално, емоционално и физическо ниво на дадена есенция на Душата излезе извън баланс, друга част от енергията на Душата я балансира, като също излиза от баланс, но по различен начин. Единствено след преглед и лечение на тези поляризирани частици от каузалното тяло може да се премине към трайно пречистване на енергийните блокажи. Всеки енергиен или психически блокаж представлява определена "нужда" на Душата за определено състояние или преживяване и ако семената, които са източник на блокажите, не се премахнат, блокажите се реактиварат с времето. Пречистването на поляризираните елементи на каузалното тяло става по специфичен начин, като се изисква частите от нас, които са избрали да живеят в полярното съзнание, да "превключат" по определен начин в Единство.

В МЛТ на практика можем да разберем и да преживеем най-дълбоките състояния, до които енергията на МАХАТМА ни води: нашата природа във физическите измерения и начинът, по който съществуваме в духовните измерения. Самото свързване с МАХАТМА е като отваряне на врата към Безкрая. Всяка стъпка отвъд този праг е свръзана с лечение, освбождаване, пре-структуриране на многоизмерното същество и възстановяване на изначалната Цялостност. Разбирането на самата природа на болката, травмата и полярното съзнание трябва да бъде последвано от многоизмерно лечение, а лечението - от ОДУХОТВОРЯВАНЕ. От перспективата на разширеното в МАХАТМА АЗ Съм Присъствие творението е "физическо" до нивата на Висшата Същност и всичко е "духовно" отвъд 12-те вселенски нива. В духовните измерения нашето Същество пребивава в безброй състояния, едновременно, които са проявление на чистата божествена природа. Във физическите измерения състоянията, в които съществуваме са обусловени от причинно-следствените връзки, от каузалността и кармата, от дхармата и предназначението. Чрез лечебните процеси в МЛТ можем да създадем условия, чрез които да трансформираме огромна част от обусловеността и миналото, за да се прояви някое от чистите състояния на Свръхдушата, духовните аспекти на АЗ Съм Присъствието. Чрез конкретното разбиране как Душата създава своите инкарнации, как балансира полярностите си и как избира преживяванията си, можем да се освободим както от миналото, така и от "бъдещето". Огромната част от хората не осъзнават как интензивни и крайни преживявания в миналото, в същия момент на преживяването, са създали във времевата линия на Душата друг тип блокажи и нов вид драма, които чакат своето време, за да бъдат изживяни - в този или следващ живот. И че двата типа травма - и миналата, и бъдещата - съществуват, обвързани помежду си и само чрез специфично многоизмерно лечение могат да бъдат освободени цялостно. Огромната част от хората не осъзнават, че при всяко травмиращо преживяване аспекти на тяхното многоизмерно същество се разделят на полярности, но в този процес губят частичка от божествения дух, който се оттегля в нивата отвъд Висшата Същност и че неутрализирането на полярностите не възвръща обратно тази част от божествения дух. Съществена част от учението, което се съдържа в МАХАТМА, е процесът на ОДУХОТВОРЯВАНЕ, навлизането на Свръхдушата / Монадата във физическите измерения. Само чрез ОДУХОТВОРЯВАНЕ на възвърналите своята цялостност полярности можем да постигнем състоянието на ЦЯЛОСТНОСТ, ПЕРФЕКТНОСТ и вътрешно БЛАГОДЕНСТВИЕ. Без процеса на ОДУХОТВОРЯВАНЕ не могат да се изживеят безбройните форми на Единното Съзнание и въпреки че определена болка е премахната не се е случила КАЧЕСТВЕНА промяна в съзнанието. Отварянето и Навлизането в Светлината са само най-началните стъпки по пътя на МАХАТМА към Източника.

В енергията на МАХАТМА се съдържа безкрайно количество информация, мъдрост и познание, които Георги Георгиев "превежда" по конкретен и разбираем начин, за да се създадат условия за разширение на съзнанието във всеки участник в неговите семинари и за да се осъзнае, че дори в Пътя към Източника има специфични и ясни стъпки за трансформация и лечение. Лична задача на всяко едно човешко същество е да "разчисти" багажа от миналото, натрупан в специфична област в Нивото на Душата.

Над всеки един от нас съществува конкретна и разбираема област от Нивото на Душата, която съдържа между 4 до 10 - 12 по-стари инкарнации. В този "Съвет", който ни е изпратил, за да решим "техните" проблеми има точно определен брой кармични уроци или краен брой семена на негативна карма. Чрез процесите в МЛТ можем да изпълним стъпка по стъпка задачите, поставени пред нас, вместо просто да живеем последиците от негативната карма. По време на Практиката в Мултиизмерно Лечение и Трансформация ще се фокусираме върху специфични теми и ще освободим определени нагласи, енергийни структури и навици да създаваме емоционални блокажи.

Освен КАКВО да се трансформира и преобразува,
ще се учим и КАК да го направим

    Практики и разбиране:

  • МЛТ част I: Енергийно пречистване
  • МЛТ част II: Премахване на сенчестите архетипи
  • МЛТ част II: Пречистване на морфогенетичните полета (генетичната линия на майката и генетичната линия на бащата)

    Изисквания за участие:

  • Да сте преминали семинара Мултиизмерно Лечение и Трансформация: Лечение за Душата I част и II част

Такса за участие: 150 лв.

за записване или въпроси email: stgermain.bg@gmail.com


Продължителност 2 дни - всеки ден от 10:00 до 18:00 часа - мястото е Център Сен Жермен, като ще бъде отворено след 9.20 ч. Носете си задължително бележник или тетрадка.