МАХАТМА
Енергията на Новата Епоха


За Сайта...Здравейте приятели,
надявам се да прекарате чудесно времето си с последния дизайн на shamballa-bg.net !

Сайтът се разглежда най-добре при разделителна способност 1024х768, включва няколко Java скрипта, тестван е с последните версии на повечето интернет браузъри и е с валиден XHTML 1.0 Transitional и CSS version 3 код.Не се учудвайте, ако сайтът изглежда по различен начин при следващото посещение. Зареждат се три различни дизайна в зависимост от времето през деня. Сутрешен от 8 00 часа, дневен от 14 00 часа и вечерен от 22 00 часа.

Съдържанието е разширено, допълнено и подредено по нов начин, затова ако искате да получите, доколкото това е възможно за външен източник, информация за светлинната медитация, бъдете сигурни, че сте прегледали всички секции в сайта. В цитираните материали от други автори текстът в бяло е коментар или допълнение от автора на сайта.

Курсовете, обявени на този сайт, са част от дейността на Център Сен Жермен и "Център Сен Жермен" ЕООД. Всички те са обединени, под търговската марка Махатма, която принадлежи на "ИК Сен Жермен" ООД. Логото, слоганът и търговската марка Махатма не могат да бъдат използвани от трети лица.

Сайтът е част от дейността на Център Сен Жермен и компаниите, чиято собственост е. Материалите, записите на медитации, лекциите, съдържанието на курсовете, както и начините и методиките на преподаване са защитени със съответни патенти към Министерство на Културата, Патентното Ведомство на РБългария, както и от законите на страната. Не препоръчваме копирането, използването на материали, представянето им като ваши, както и разпространението на текстови, дигитални, аудио или видео материали, които са част от дейността на Център Сен Жермен без изрично писмено разрешение. Ако сте попаднали на такива материали като потребители, моля, свържете се с нас.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ Този сайт и неговото съдържание е със запазени авторски права. Той съдържа материали, които са притежавани от втори страни /партньори/. Тези материали включват, но не се ограничават до съдържание /текстово/, дизайн, оформление, лога, външен вид и графика. Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този сайт под всякаква форма е забранено, освен за лична употреба. Забранено е да се използва съдържанието на този сайт с търговска цел. Забранено е прехврълянето или съхранението на съдържанието на този сайт (частично или цялостно) в друг сайт. Нищо съдържащо се в този сайт не може да се тълкува като даване на лиценз или право на ползване на търговска марка, без предварителното писмено разрешение на собственика.
Правата върху публичното използване на "Махатма" принадлежат на Център Сен Жермен. Моля, имайте в предвид това, ако и когато обявявате свои собствени инициативи, курсове, публични медитации или рекламирате своята дейност. Предприехме тази стъпка, заради десетките хора в България през последните години, които по някакъв начин се опитват да говорят от наше име, да привличат привърженици и клиенти, като просто използват материалите, които публикуваме или разпространяваме. Сайтът на Шамбала, както и дейността в Център Сен Жермен на Георги Георгиев, множество пъти са били взаимствани и копирани от не малко на брой недобросъвестни лектори. Тази предпазна мярка не е насочена към тях, а към хората, които търсят повече информация за нашата дейност и които в крайна сметка ни намират, но след като са били отклонени от своите търсения. Като най-активното лице в Център Сен Жермен, Георги Георгиев е посветил хиляди часове и над 15 години, за да запознава, припомня и съдейства на всички наши посетители. От тази дейност са се "родили" над хиляда медитации, повечето от които и записани и които се е случвало да бъдат използвани от трети лица без наше разрешение. Ние силно вярваме, че зад думите стои енергия и чувстваме огромна отговорност тази енергия да се запази чиста. Думите могат да бъдат имитирани, но енергията не. Но думите могат да отклонят за известно време човек. Затова и правим всичко възможно идеите зад Център Сен Жермен да продължават да работят и да докосват дълбоко всички, които резонират с тях.За контакти е-поща: shamballa.bg@gmail.com, stgermain.bg@gmail.com


Център Сен Жермен


Shamballa-Bg.net

Google search
www.shamballa-bg.net WWW