Пътят на Древните


От Древността определени знаци, които сочат път на съзнанието отвъд материалната Земя, са оставени за всеки, който може да ги види. Нашите далечни предци са вложили в символна форма изключително голямо по обем познание в храмове, пирамиди, катедрали, древни църкви и монументи. Определени символи се повтарят на хиляди и хиляди места по Земята, определени идеи са вложени в почти всяко едно свещено писание. От целия този океан от информация в семинара "Пътят на Древните" ще отделя няколко изключително дълбоки духовни практики, които ще споделя.

Ще започнем с част от духовното познание, закодирано във Великата Пирамида и всеки ще повтори, чрез Сакралната Геометрия, начина, по който е сътворен модела й. Същият този модел ще го разгледаме през човешкото тяло, защото той разкрива няколко неща: пътя на Кундалини в тялото, разгръщането на енергията на Сърцето през т.нар. поле на нулевата точка (определено място в мозъка, в което трябва да се създадат определени по дължина мозъчни вълни, за да може да се твори от безкрайния океан от позитивни състояния), Дървото на живота в тялото и Дървото на живота в главата...

Ще си говорим за реалната символика зад редица свещени за шумерите, маите, египтяните, евреите и древните индийци символи и конкретния смисъл, който носят - смисъл, който не е размит зад неясни определения, но и ненатоварен с излишни идеи от съвременната езотерика. Езикът на символите е използван от древността за предаване на дълбоки послания и за разлика от написаното в писанията и свещените текстове, той не е неясен и объркващ, а директен и ясен.

В края на първия ден ще завършим с историята на най-древния календар, който е бил даден на човечеството още от времето на шумерите, в първите векове след Падението - Календарът на Еден, или лунно-слънчевия-звезден календар, чиято цел е да ни синхронизира обратно с големите космически цикли отвъд Земята и чрез практиката по него на определени молитви, медитации и 'причастия' да се завърнем като чист дух към тях.

Вторият ден е посветен именно на тези практики. Те са се запазили в наши дни в т.нар. скрижали от Мъртво море или скрижалите на Наг Хамади. Практиките или всекидневните 'причастия', които ще предложа, идват от традицията на Есеите и от две от техните апокрифни евангелия. Ще си говорим за историята на скрижалите от Мъртво море, а в допълнителните материали, които всеки ще получи, ще откриете текста на български език, за да можете да ги използвате, ако желаете.

Най-общо всяко едно от причастията на Есеите, практикикувани и от Исус и неговите 12 апостоли, трябва да бъде синхронизирано с определен ден от слънчево-лунния цикъл и с определено време от деня. Практиките са свързани или с Небесния Отец или със Земната Майка и са посветени на свързване с тях, за да може всеки да разшири духа си отвъд тях и да се слее със 'Закона, който е отвъд тях - непознаваемия Бог-Създател'. Ще си говорим за скрития смисъл на свързване с тези два изначални принципа в Творението - Майката и Отеца. И ще го направим в контекста на някои религиозни писания, но и в контекста на Махатма учението, защото в някои от апокрифните евангелия от Наг Хамади има не малко информация за Дванадесетте космически Лъча, физическите и духовните измерения, които са част от разбирането на Махатма, както и за вътрешното пространство. Ще си говорим коя е космическата сила, която е сътворила физическите измерения и какво в гностичната традиция се има предвид под Бог, Демиург, Христос и анти-христ. Ще откриете забележителни паралели между гностичната традиция от преди 2 хиляди години и Махатма учението.

За да могат тези практики да работят, както е било възнамерено в Древността и наистина да ни синхронизират с Единното Съзнание, в което сме пребивавали преди Падението, е необходимо всеки да знае как да навлиза в 'Безкрайната градина на Сърцето' и да се свърже с Единния Дух чрез Дървото на Живота, което сияе във 'Вечния Океан от Светлина' в нея. По време на втория ден всеки ще се научи как Бог е създал Дървото на Живота чрез Сакралната Геометрия и след това ще може да пресъздаде същите тези стъпки вътре в Сърцето, за да го сътвори. Дървото на Живота в Кабала Е пътят на съзнанието през измеренията. Ще говорим как и защо Дървото на Живота е едновременно същото и не като Цветето на Живота и как практически тези две холограми на Единното Съзнание се преплитат в тялото и духа ни.

Главната идея зад този семинар е информацията да бъде разбрана от всеки и да бъде предназначен за всеки, независимо от опита му или липсата на такъв. Поради това ще бъдат предложени няколкото съществуващи нива на практиките на Есеите - те могат да бъдат използвани изцяло във физически план, без човек да бъде в медитативно състояние, докато енергиите, с които се свързва го подготвят за по-дълбоки преживявания и евентуално го отведат в 'Безкрайната градина на Сърцето'. Т.е. практиките и самопосвещенията на Есеите могат да бъдат практикувани в ежедневно ниво на съзнание, в молитва, в медитация или в дълбока медитация в пространството, което е Източник на Всичко, до което всяко едно човешко същество има достъп чрез тялото си.

По време на семинара всеки ще се научи как да се синхронизира с древния календар и как да пресмята дните от него към обичайния календар. Това е така наречения календар на Свещените Дни или истинския Сабат (Сабат не означава събота, нито се пада в един и същи ден от месеца). По време на тези Свещени Дни комуникацията с невидимите планове около нас е напълно отворена и лесно достъпна и именно в тези дни човек може да преживее себе си като чист дух с лекота.

Такса за участие: 150 лв.

Всеки участник ще получи флашка с допълнителни материали и текста на практиките.
за записване email: stgermain.bg@gmail.com


Продължителност 2 дни - всеки ден от 10 до 17 часа - мястото е Център Сен Жермен, като ще бъде отворено след 9.20 ч. Носете си задължително бележник или тетрадка, ако имате възможност клипборд А4 или подложка за листа.