А р х а н г е л и т е

Д х и а н и   К о х а н


Джуал КхулНека да започнем с Архангела, който е на върха на дървото. Неговото име е Метатрон и е известен като Архангела на Присъствието. Ако забележите на дървото, Метатрон е в Кетер на върха, а Сандалфон е в Малкут на дъното на дървото. Те двамата работят често заедно. Не е ли интересно, че върха и основата на дървото са толкова тясно свързани? Това е за баланс, и фокус във физическото.

Метатрон е директният представител на Създателя, който надарява индивидите с божественост, позволява на божествеността да сияе през тях, носи тази божественост чрез стъпките на Създателя и й позволява да се прояви. Той е изворът на енергията, вратата на творението към проявление.

И на това ниво, Кетер, какво има за проявление? Светлина, разбира се, прекрасна чиста Светлина директно от Източника. Метатрон започва разпространението на Светлината през различните подразделения на Кетер и след това надолу по дървото към Сандалфон.

Метатрон може да бъде използван, за да ви настрой към Източника ако имате някакво съпротивление или разминаване с него. В този случай вие пак ще получавате есенцията и чистотата на Източника, но няма да бъдете заредени с неговата всепроникваща сила и познание. Отговорност на Метатрон и негова привилегия е да представлява Източника. Понякога той участва в решенията на Планетарната ни Йерархия. А също е и мой специален приятел.

Метатрон стои сред нас в своя блясък и великолепие. На въпрос дали има нещо общо в строежа на Великата Пирамида, той отговаря "Да, участвах; тя беше построена, за да бъде централно място за посвещения, и когато беше завършена аз поставих в нея изначалната чистота, която това място сега излъчва." Метатрон се занимава с преподаване във вътрешните планове, по специално в използването на Светлината във физическия план за повишаване на съзнанието в определена област. Това е една от неговите специалности и затова той често е в съюз със Сандалфон. Да накара хората да осъзнаят Великата Светлина на Източника е негова главна отговорност.

Следващият Архангел, когото ще дискутираме е свързан с аспекта Хохма от дървото на живота - Рациел. Ще почувствате огромна разлика в усещането за неговото Присъствие. След като той не е толкова близо до Източника, вибрацията му не е толкова финна, но е много интензивна. В този аспект от дървото се съдържат всички Потенции.

Рациел държи във фокуса си всички Потенции и работи непрекъснато над внасянето на нови условия и разгръщането им по-пълно и по-дълбоко в Творението. Той позволява енергиите да се проявят с целия си потенциал, да достигнат максимума си до степента, която еволюцията позволява. Рациел търси нови начини да разшири Творението и неговите проявления, да фокусира пълните способности за съзидание, и да ги синхронизира с изискванията на Божествения План. Той използва и вкарва в употреба целия прогрес и еволюция, които са достигнати чрез опита.

Това означава, че когато Творението достигне до определена точка, Рациел ще прояви определен Потенциал, но не и преди това. Така че той непрекъснато търси и изследва "Това сега ли трябва да се случи; Мога ли да започна да правя това?" Той се занимава с точното пресмятане на времето, не в земния смисъл, а от еволюционна гледна точка.

Той гледа към нас сега. Земята се справя добре, въпреки че тук е една от най-тежките вибрации, но няма да бъде така след Новата Ера. Той ще бъде в състояние да прояви енергии и явления, които никога не са били тук преди. Но запомнете той не се занимава директно със Земята, а с цялото Творение, с всички потенции. Той може да насочи безкраен брой Ангели, за да се направи каквото е необходимо.

Следващият Архангел е свързан с третия аспект от дървото на живота, Бина, и неговото име е Цафкиел. От доста време той представлява интерес за мен, защото изглежда, че се променя. Причината е, че Творението се променя, издига се леко, и той заедно с него. Това го довежда по-близо до Метатрон, към неговата област. Този трети аспект от трите горни аспекта на дървото на живота, които образуват духовния му план, е Промяна във фокуса. Този Архангел променя посоката на фокуса, и го прави както никога до сега, променя съществуването на другите три плана (ментален, емоционален и физически). Той фокусира промяната за Новата ера. Цафкиел проправя пътя за намерението на Създателя. И го прави с много радост и любов.

Четвъртият аспект от дървото на живота се нарича Хесед, и Архангелът, който се асоциира с него, е Цадкиел. Той е Основата. Не в смисъла, че можеш да ходиш върху него, а че зависиш от него - от Архангелите. Ако искаш да създадеш Вселена, трябва да имаш планове, и то много точни. Той може да направи това. Въпреки че на този етап, той не седи и не пише планове и уточнения във физическия план, той внася плановете в каузалните планове, във висшите ментални планове, където могат да бъдат приведени в действие. Цадкиел също така е много изразително проявление на Любовта на Създателя. Работил съм с него продължително и той определено има на какво да те научи, също така е много полезен в еволюцията на съзнанието. Когато дойде време да участваш в курса "Създаване на Вселена", той ще ти помогне.

И сега стигнахме до петия аспект - Гебура - и Архангел Камуел. Той също е добър приятел и невероятно същество - излъчващ величие и мощ. В него има много енергия и ведро излъчване - авторитетна фигура, но в божествен смисъл. Той е способен да ти даде насоки с пълни подробности, указания и разбиране; и тези насоки ще бъдат следвани от вас, повярвайте ми. Сега този Архангел държи в центъра си енергията на Творението; и ако някъде има нужда от фокусиране на повече енергия в определено време, той или неговите Ангели ще направят това.

(Забележка: Гаутама Сидхартха, известен на Земята и като Буда, е работил продължително с Камуел. Архангел Камуел е известен и като Архангела на Перфектността.)

Точно сега е един от моментите, когато е нужна повече енергия. Защо? Заради промените, които стават се изразходва повече енергия на определени нива (например Земята), и той е зает с промяна на фокуса и със средствата за тази промяна. Неговата енергия се насочва за една определена цел, обединяване на аспектите на дървото на живота и хармонизиране и синхронизиране на Вселената.

Шестият аспект е Тифарет, а вие всички познавате неговият Архангел, защото това е Михаел. Михаел е познат на човечеството като Защитникът. Той защитава правото на хората да познаят собствената си идентичност, да познаят Истината в Творението, което включва и тяхната свободна воля. Той ще направи всичко, за да защити правото ти на свободна воля. Ако го повикаш да донесе справедливост, моля те разбери какво правиш. Той може да види всички финни особености, които ти не можеш, и ти ще получиш точно това, за което молиш; но то няма да бъде това, за което си мислиш, че молиш.

Съществува полярност във Вселената и всичко се стреми към пълен баланс. Ако нещо в реалността се наклони в едната или другата посока, Михаел е там. Ние го наричаме защита, но то всъщност е баланс.

Седмият аспект е Нецах, а Архангелът е Ауриел. Той притежава дарбата на дипломат, който може да омекоти всички конфликтни точки в реалността, и често го прави. Той фокусира най-хармоничното ниво на чувствата и настройвайки се към него, ти също можеш да участваш в тези хармонични аспекти. Ако той беше тук на Земята, щяхме да го видим като изискан джентълмен, но разбира се той не е човешко същество, а е проявление на хармонията. Той е в състояние да хармонизира и успокои области на напрежение и конфликт. Неговата хармонична енергия кара ситуацията да бъде по-малко нажежена и тежка.

Ако го извикаш да разреши някой личен проблем, той може да не направи това изцяло - ти трябва да направиш това за себе си - но напрежението ще бъде намалено от неговата хармонична енергия. След което ти ще трябва да работиш, за да премахнеш причините за конфликтната ситуация.

Ауриел е покровител на всеки творец, който е живял някога - всеки музикант, всеки художник, всеки танцьор; но не в личен план. Той е свързан с началото на всяко творческо движение и подем. Спомнете си Италия в Средните Векове, така ще можете да се настроите към хармонията, което ще ви е от помощ. Разцъфтяването на изкуствата тук е отражение на празника на духа на горните нива. Ауриел често е отговорен за организирането на тази възхвала.

Следващият аспект е номер осем - Ход - и тук е Архангел Рафаел. Всички вие го познавате много добре, той е изпълнен с интелектуално любопитство към абсолютно всичко. Той е логически фокус, който може да разбере специфичните пътища на енергията зад събитията. Сега, това е специфично в областта на логиката. Можеш ли да се настройш към него? Рафаел е този, който непрекъснато наблюдава реалността, вижда зад очевидното, и кара останалите да правят същото. Ако се стремиш към нещо в менталната област, го извикай, това ще бъде много продуктивно за теб. Рафаел притежава красотата на големия интелект и резонанса на разбирането, което отива директно в сърцето на явлението.

Рафаел е великолепно създание, което има способността логически да реши кое е най-правилното решение за постигане на нещо, включително как да се внесе най-подходящия тип висше съзнание на Земята. Всички от нас в Йерархията (а ние все още не сме перфектни, както непрекъснато ви казваме) можем да го повикаме ако имаме съмнения относно най-добрия начин за постигане на нашите цели. Архангелите нямат съмнения. Те решават всичко чрез тяхното директно познание, те знаят кое ще работи; те просто ни подсигуряват и ние им вярваме. Което е много полезно.

Следващата сефира е Йесод (номер девет) и прекрасното създание Габриел е нейн Архангел. Той е този, който непрекъснато се стреми към изясняване на реалността, към фокусиране на Божествеността от небесата до физическото, и съответно да позволи на тези, които живят във физическото да трансцедентират чрез него до Божественото. Той стои в много важна точка, разпръсквайки илюзията около себе си и помагайки на другите да сторят същото. Това е начина, по който той служи.

Интересно е, че Габриел е известен с това, че държи рог. Какво ти говори това? Габриел се занимава с астралния план, частта от реалността, която е много близо до физическото, но още не е стигнала там. Той казва, "Аз ще надуя рога си, така че да можеш да ме намериш." Той ти подсказва да разкъсаш илюзиите на астралния план и да видиш какво наистина има в астралния план, защото то скоро ще се прояви на физическо ниво. Ако знаем какво предстои, ще знаем върху какво да работим. Габриел освен това фокусира цялата енергия на Творението, креативната сила на аспектите от едно до осем - и след това я предава на Сандалфон, Архангела на физическия план.

Малкут е аспект номер десет и негов Архангел е Сандалфон. Той е може би най-отговорният Архангел от всички. Опитай да го почувстваш. Ще усетиш солидност в него. Винаги можеш да разчиташ на него. Сандалфон е пряко въвлечен в разгръщането на Новата епоха. Също така е директно свързан с Кетер. Работата му е близка до тази на Михаел, Ауриел, Габриел и Рафаел. Тези Архангели са наричани Архангелите на Четирите посоки, и по уникален начин представляват фокуса на енергиите преди те дойдат във физическия план.

Сандалфон винаги работи със земните енергии, трансформирайки ги до възможно най-високото ниво, стремейки се да поведе Земята и нейните директни проявления през по-спокоен път към Новата епоха. Той фокусира Седмия Лъч и се опитва да го имплантира по най-сигурния начин в Земята.