Ц Е Н Т Р О В Е Т Е   Н А   С Ъ З Н А Н И Е

Чакра систематаЧакра е център на духовно съзнание, едновременно индивидуално и космическо, както и център на Духовни и Божествени енергии. Пътят на Просветлението е Пътят на Чакрите и това, към което те са настроени и в резонанс. Чакрите са настроени към енергии от много нива, както и към същества от много нива. В най-добрия случай те са резонантни точки на Архангелите и на Космическите енергии.
Съзнание е състоянието, положението или действията на съществото в чакрата/чакрите. Популярно е да се смята, че си Просветлен, когато знаеш нещо по-оригинално, нещо по-свежо или просто си просветен по дадена тема. Това е напълно погрешно, и истинската природа на Просветлението даже не е подозирана. Когато съществото се отвори към Светлината на чакрите, към Светлината на Божественото, когато е в пълен контакт с тях, тогава Просветлението настъпва.
Съществуването и феноменът на чакрите е бил и е известен на Земята от много мистици, независимо от тяхната религиозна или философска ориентация. Към това познание са били прикрепени много предположения, обещания, дълбока вяра, молитви, надежда и отдаване. Всичко това е забелязано от Източника и отговорът на тези искрени молитви е Разкритието на Махатма. Разкриването на най-висшите духовни енергии, навлизането в такава дълбочина в Духа, каквато не е познавана досега.


Първите седем чакри - човешкото ниво
ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА


Чакрите са енергийните центрове на нашето тяло, които посредничат между телата в различни октави и измерения, действат като трансформатори от по-висшите измерения към по-ниските и плътни, така че да можем безпроблемно да абсорбираме енергията в телата си, без да изгорим от напрежението или да навредим на нервната си система. Има седем главни чакри в човешкото тяло, които са описвани от хилядолетия от мистици и лечители, както и пет главни чакри извън тялото над главата. Фактически съществуват хиляди енергийни центрове, ако сте запознати с акупунктурата, Шиатцу или друга техника за масаж, ще ви е известно, че всяко място, където се пресичат два енергийни меридиана е малка чакра. Имаме важни чакри в ръцете, краката си, плешките и тн.

Чакрите са малки вортекси от енергия. Названието 'чакра' идва от санскритското 'колело', т.е. центрове, които препредават Светлина от Източника, през Етера до Физическото. Чакрите правят възможно за нас, Божествените Създания, да живеем в човешко плътно тяло. Ако подържаме тези вортекси от енергия чисти и функциониращи си осигуряваме здраве и просперитет не само за физическото, но и за фините тела.

Повечето от блокажите в енергийния поток, които създаваме, са в нашето ментално тяло (около 60 см около физическото тяло) или в емоционалното ни тяло (около 20 см около физическото тяло) и/или във физическото тяло. Ограничаваща мисъл (ментално) или травмиращо събитие (емоционално) обикновено води до затваряне на потоците в тези тела и накрая се стига до болестно състояние във физическото тяло. Ако не се изправим срещу тези вътрешни демони, енергиините блокажи се местят през телата и накрая се стига до състоянието, което наричаме 'болест'. 'Болестта' е последният опит на Висшия ни Аз да привлече вниманието ни върху дисбалансите във емоциите и мислите ни, дисбаланси, които трябва да коригираме, някоя травма или закостеняла мисловна форма, която трябва да променим, за да продължим да се развиваме като духовни същества в човешко тяло.

Кристализираните мисловни форми или каквото сте си причинили, блокират жизнената сила. Те затормозяват енергийния поток през чакрите и меридианите. Те ни лишават от нашата чи. Да пречистим главните си чакри, може да помогне да възстановим енергията си в цялата си система от четири тела (физическо/етерно, емоционално, ментално, духовно). Това може да бъде извършено по много начини - чрез визуализационни практики, чрез насочване на енергиини потоци, чрез повишаване на вибрациите, чрез активиране и свързване с Духовното/Светлинното тяло. Като изходна точка на всички тези практики е едно особено разширено състояние на ума, което се постига с медитация. За да изберете какво е най-добро за вас, изпробвайте няколко техники и комбинации от тях и каквото резонира най-добре с вас го правърнете в своя всекидневна практика.

Други начини за пречистване включват вибрационни емисии и есенции, заредени с различни растения и кристали, настройването към определена мантра/звук, работата с кристали, използването на различни музикални инструменти като барабани и гонгове, използването на Шамбала енергията и т.н. и т.н.

Всеки физически проблем може да бъде решен чрез работа с фините енергии. Всяка от главните чакри е свързана с определена жлеза и система от физическото тяло, затова изпращането на жизнена сила в определен енергиен център подобрява състоянието на определени органи.

Цветовете дадени за всяка от чакрите са цветовете, които ще ОТВОРЯТ този център. По време на работата си може да видите и други цветове там: някои цветове/аспекти на Светлината ще затворят или забавят движението й, дори могат да обърнат движението й. Понякога към това се стремим, така че ще е добре да познаваме собствената си система. Ако цветът/аспектът на Светлината, който виждате, е кристален и красив, не се безпокойте. Цветовете за някои от чакрите, по-специално тези за висшите чакри, са асоциации за 3тото измерение, те могат да ви изглеждат съвсем различно ако сетивата ви са станали малко по-многоизмерни.

Тук са описани главните чакри в енергийната система, които са на една линия с централния аксис на тялото. Те са свързани помежду си чрез канал от светлина, наричан понякога прана канал или антакхарана. Първите три чакри (коренна, полова и слънчев сплит) са физическите чакри; там складираме повечето от емоционалния си багаж. Когато ги пречистим изцяло и ги балансираме, те ще се слеят в една чакра. Евентуално всички чакри ще се комбинират в една структура от светлина.

Вижте в секция Интеграция за медитация върху/с/чрез чакрите. Различните вибрационни честоти на чакрите ви настройват към различен поглед върху реалността. Кундалини е енергията, чрез която чакрите се свързват/насищат с Божественото Присъствие. Кундалини е физическа енергия и се отнася само до човешкото ниво на съзнание и свързването му с Космическото. Чакрите на Свръхдушата и Монадата имат съвсем различни вибрации и техния корен е далеч извън физическите измерения. Понякога ще виждате/ усещате/ преживявате линейно физическите чакри, чакрите на Свръхдушата и чакрите на Монадата (т.е. във вертикалния аксис/прана канала/антакхарана по средата на тялото на различно линейно разстояние една от друга), друг път ще ги виждате/усещате/преживявате като пластове и различни саморазгръщащи се реалности около/във физическите чакри в тялото (т.е. чакрите на Свръхдушата и Монадата могат да слязат и да се слеят с тези в тялото, като тогава чакрите в тялото могат да се разгърнат и разцъфнат до няколко метра около вас.)


Звездата на Земята

Един от най-важните и непознати енергиини центрове. Намира се на около 20 см под стъпалата ви и е единствената чакра, която е незавършена като структура и енергии. Това е центърът, който ни превръща от Безгранични Създания от Светлина в хора. На някои места в сайта е наричан също Земна чакра. Тук е връзката ни с колективното съзнание на Майката Земя и центърът на всички качества, които трябва да рафинираме, развием и усъвършенстваме докато сме във физическа обвивка тук на тази планета. Когато се развие напълно, този център се превръща в огледало на Сърдечния център и на всички качества, които сме развили там като архетипи. Тогава Звездата на Земята засиява в ослепително Бяло и ни помага да живеем напълно пълноценно и проявяващи всички вътрешни качества на духа във физическите си действия. Завършен, този център ни помага да проявяваме по-лесно желанията и да направим живота си огледало на вътрешните си потребности.


Чакрата при стъпалата

Тази чакра понякога е възприемана като част от Коренната. Намира се в задната част на стъпалата (забележете, че макар да е на две места - на всяко стъпало - става дума за една чакра). Цветът й се променя често - тъмно кафяво, тъмно зелено или мръсно жълто. Този център е отговорен за пренасянето на енергия от цялата ви система към Земята. Добре хармонизирана чакра при стъпалата ще ви държи постоянно заземени и концентрирани в делата ви. Нехармонична чакра причинява: мързел, лоша концентрация, хвърчене в облаците, илюзии, както и невъзможност за трансформиране на енергиите от по-висшите чакри. Добра терапия за този център е ходене бос по земята или пясъка, както и масаж.


Коренната Чакра

Коренната или наричана още Чакра на Основата се намира в основата на гръбнака. Обикновено е червена или тъмно оранжева на цвят. Този център е първият, който се променя с активирането на кундалини в тялото. Тук са животинските инстикти и всички неща, необходими за оцеляването. Тук сме силни (или се чувстваме силни), защото енергията е в сурова форма и много близо до физическия план. Нехармонична първа чакра може да причини: сексуални или репродуктивни проблеми, проблеми с кръвообращението, синдром на хроничната умора.


Половият център - Полярната Чакра

Намира се непосредствено над половите органи. Обикновено цветът й е оранжев. Този център разпределя (но не изцяло) енергията по време на сексуален акт. Също така е свързана с креативността и изявата в социален план. Нехармонична полова чакра може да причини: дисбаланс в ендокринната система, проблеми с мускулите, лошо усвояване на витамин С, проблеми с щитовидната жлеза, проблеми със съня и депресия.


Слънчевият сплит

Тази чакра също проявява тенденция да се отмества вляво или вдясно, както сърдечната чакра. Отново оптималната й позиция е на една линия с хара и другите чакри. Цветът й е жълт, но много често е замърсявана от тежки нюанси на всички останали цветове. Това е центърът на волята и разпределението на енергията за действие/изява; способност да се довеждат нещата до край. Слънчевият сплит е другото място, през което Духът може да напусне тялото. Това е най-чувствителната от всички чакри и през нея най-лесно се изпраща енергия. Нехармонична, тази чакра причинява: проблеми с адреналина, нервите, кожата, черния дроб, панкреаса, жлъчката, половите органи, артрит, херния, диабет, анорексия.


Сърдеченият Център

Намира се в центъра на гърдите, цветът й е златен, но много пъти може да варира от жълто-златен до меко оранжев. Когато не е отворена е зелена или розова на цвят. Сърдечната чакра може да се измести вляво или вдясно спрямо хара линията. Оптималната позиция е точния център на хара линията. В зависимост от посоката на изместване се получават различни енергийни изменения, засягащи емоционалното или менталното тяло. Свързана е с Безусловната Любов, приемането на Себе си и околните; Служене без отплата, Висш духовен опит, Състрадание. Тук се интегрират качествата на Космическата Личност - вж Аватари на Христовото Съзнание на Земята. Сърдечната чакра е много важна, защото е единствената, която може да трансформира високо-вибрационните енергии на висшите чакри и може да ги заземи във физическото тяло и физическия план. Лечители (от всички форми) използват тази чакра в дейността си, защото сърдечният център може да трансформира болестта в много по-лека форма, която след това преминава през Чакрата при стъпалата и в Земята за по-нататъшна обработка. Изразът 'разбито сърце' идва от откъсването на предната част на чакрата от задната, което причинява много бързо затваряне на чакрата и обземащото чувство на празнота, което всички сме изпитвали.


Гърленият Център

Намира се в ямката на гърлото. Предимно син с по-светли области на синьо и зелено. Тази чакра е много важна за комуникацията, не само външна, но и вътрешна. Тя е преводачът на вътрешните чувства и външните впечатления, свързана е с цикъла на даване и приемане, както и с една много особена кармична функция, при която с дълбокото отказване от стари модели и приемането на нови енергии и възможности могат да настъпят огромни промени в цялостната енергийна система и ускоряване на еволюцията. Гърленият център също така е отговорен за творческите способности и фината креативност, с притока на оригинални идеи. Нехармоничната Гърлена Чакра може да причини: постоянни настинки, удължаване на периода на излекуване, гърлени инфекции, говорни и комуникационни проблеми, също може да доведе до неприятен и сух говор и да повлияе ендокринната система.


Третото Око

Намира се на линията на веждите между очите. Често е виждана като тъмно индигово синьо с или без виолетово, понякога с розово-черешов цвят като сияние около чакрата. Когато е развита центърът й се превръща в изгарящо Бяло. Това е центърът, в който ние сме едно с Вечното Сега; това е едно от двете места, през които духът може да напусне тялото (например при астрална проекция), свързана е с медитацията, както и със способността да разграничаваме нещата и да взимаме решения. Този център е физически, но се намира в четвъртото измерение. Затова за него има много специфични и точни техники. Чрез 3тото око ние притежаваме способността да виждаме отвъд физическата реалност, тази чакра е източникът на интуицията. Нехармонична, тази чакра причинява: проблеми с паметта, мигрена, безсъние, невралгия, високо кръвно налягане, лумбаго, ишиас, слаба имунна система.


Коронната чакра

Намира се на върха на главата и е най-невъобразимото нещо, което може да се види, когато е напълно пробудена. Свързана е с Познанието и вдъхновението; до способността да възприемаме идеи с абстрактна и висша ментална форма. Връзка с многоизмерния Аз и аспектите в други измерения; връзка с духовното/божествено напъстсване. Седмата чакра е последната, която ни свързва с физичното и нашите физически тела. Тя е единствената чакра, която притежава вторичен вътрешен кръг на въртене. Цветът на тази чакра е предимно виолетов с изключение на вътрешния кръг, които е изгарящо слънчево златен. Тази чакра служи за духовна/божествена връзка между индивида и Цялото. Също така е и мястото, през което жизнената сила навлиза в цялата система от чакри в тялото. В недоразвито състояние размерът на Коронната Чакра е като на останалите. С развитието тя расте и накрая обхваща цялата глава. Това заедно с интегрирането на Висшия Аз във физичното е свързано с идеята за ореол. Могат да се направят асоциации за короната при кралете, което в случая на пълното разгръщане на седма чакра означава да 'управляваш' заедно с Бог, вместо да управляваш с човешкия си Аз/его. Нехармонична Коронна Чакра може да причини: прекомерно центриране в себе си, липса на духовност, слаб контрол върху заобикалящата действителност и слаб поток от енергия през цялото време.Разширяване на съзнанието - осма до дванадесета чакра
Чакрите на четвъртото и петото измерение - навлизане в Свръхдушата


Звездата на Душата

Осмата чакра се намира на около 30 см над главата, първата от Висшите чакри, наричана още Тронът на Душата или Зародиша на физическото проявление. Изгарящо зелено-виолетова (което е най-близкият цвят до ултравиолетовото на този център) или искрящо бяла на цвят. Това е чакрата на Божествената Любов, Божественото Състрадание и Себеотрицание. По време на Третото Вътрешно посвещение Звездата на Душата слиза в тялото и се слива със Сърдечната и Гърлената чакра и всички нейни качества насищат тези центрове в човешкото тяло. Това е и мястото, където са всички кармични отношения, всички енергийни модели, създавани през всичките ни животи. Когато този център започне да се отваря, нов духовен светоглед започва да се оформя и започваме да прекрачваме границата на индивидуалността, от тук започва безкрайния ни път към звездите и тук прекрачваме за първи път отвъд физическите измерения. Това е първият център, през който отиваме отвъд земното съзнание и последният, в който има нещо човешко. Чрез Звездата на Душата получаваме възможността за качествено нов тип пътуване извън тялото, телепатия, възприемане на множество абстрактни идеи (дори неприложими в сегашния ни физически контекст).
Звездата на Душата е храмът, в който можем да видим всичките си прераждания и енергийни модели, които сме създали. Средният брой прераждания, които всички сме имали на тази планета е около 2000 - 2500. В Осма чакра са енергийните отношения, които ни държат в системата от реинкарнация и ни приковават към Земята, не ни позволяват да се съединим с по-висши сили, същества и енергии. Когато този център започне да се отваря, ние не само осъзнаваме този нов свят над нас, но и започваме да премахваме енергиините връзки, които ни пречат да бъдем свободни. Това е естествен процес, и когато индивидът е готов, той се отказва от своята "човечност", за да се докосне до нещо много по-великолепно, изпълнено с любов и божествено безкрайно.
Заради силните кармични връзки, този център не се отваря лесно. Колко съпротивление ще има, зависи от способността на индивида да се движи с Потока и силата и искреността, с които се отказва от старите си идеи. За Осма чакра се казва, че веднъж отворена, вратата към висшите измерения не може да бъде затворена. Когато се отвори, ние започваме да се чувстваме част от Вселената, а не само част от малкото ни ъгълче в света. Започваме да осъзнаваме информация от много и на много нива, развиваме интуиция за всеки дребен детайл. В този център трябва да се откажем от старите си и тесни човешки идеи, от схващанията си за планетата и за себе си.
Коронната чакра е разглеждана традиционно като центъра, които ни свързва с Висшия Аз и божественото. В известен смисъл това е вярно, тъй като Седма чакра съдържа насоките, които трябва да следвате, за да се свържете с тези по-висши енергии и да се развиете. Но това фактически не става докато Осма чакра не започне да се отваря и не стане активна, и по този начин тези насоки и програми в 7ма не се изпълнят. До тогава програмите в Коронната чакра са в потенция и неактивни и индивидът ще има чувството, че се е свързал с божественото, но това ще бъде усещане за една неописуема празнота в най-добрия случай. Качеството на празнотата на божественото е причината, поради която, когато индивидът отвори 8ма чакра и нейните енергии се излеят, се усеща истинската Божественост. Реалността на това, което до преди малко е било тотална липса на всичко, сега се превръща в непрестанно разцъфваща реалност от Светлина и Любов -- също толкова истинска реалност, колкото и физическата. Понякога може да последва временно объркване. защото сега индивидуалната реалност става много по-обширна, а физическият свят изглежда много по-малък.


Девета чакра

Деветата чакра се отнася до Светлинното тяло. Блестящо зелено-синя на цвят. Това е чакрата на радостта. Когато тя започне да се отваря всяка една клетка от тялото започва да сияе със Светлина и Любов. Тогава животът ни става едно с "радостта и задоволството да съществуваш" вместо с "борбата за оцеляване". Тя ще заздрави нашето доверие в Съществуванието и упованието ни. НИЕ СМЕ Светлина! Разположението на тази и по-висшите чакри не е в 3d пространството, така че вече не можем да говорим за местоположение спрямо тялото. Когато осъзнаем, че сме мултиизмерни същества и всички наши финни тела повишат вибрациите си до такава степен, че вече не съществуват в някои от октавите на 3d, а вече в четириизмерното пространство, висшите чакри последователно заемат мястото си в различни части на новата ни енергийна система.
Деветата чакра е интересна с това, че всички качества на Христовото съзнание са в потенция тук, в очакване да бъдат осъзнати и използвани във външните и вътрешни светове. Промяната във фокуса в сегашния момент е към използване на Христовата енергия и способностите, които тя съдържа. Огромно количество енергия и помощ са спуснати във физическата реалност, за да помогнат на индивида да отвори, активира и разшири този енергиен център.
Деветата чакра съдържа кармичния модел/пътят, който трябва да бъде извървян. Този център съдържа ключовете към съдбата на Душата. Еволюцията на човешкото ниво може да бъде разгледано в три плана: Създател, Лечител и Учител. Всеки индивид може да пасне в една или повече от тези категории на Душата. Доминиращата категория ще определи насоката на Душата след като човешкия план е завършен. Също така ще определи преражданията на Земята за завършване на тези категории и опита свързан с тях. Планът/категорията на Лечителя ще бъде свързана с всякакъв вид лечителски умения и разбирателство с околния свят, Планът на Създателя ще бъде свързан със създаването на изкуство, предмети, организации, семейство, строеж и планиране. Еволюцията от този план ще определи същество, което ще създава реалностни линии за опитност на други. Планът на Учителя също е страшно комплексен и неговата особеност е, че усилията на Душата са насочени навън, към други същества, за да сподели Светлината и Мъдростта в себе си с тях.
В Девета чакра се съхраняват научените и изцяло интегрирани уроци. Ако душата е преминала през определена опитност, но не е извлякла максимума познание от него или го е интерпретирала погрешно, в този център ще се появи празнота и няма да бъде завършен. Когато индивидът се опита да достигне до определено знание в себе си, което не е било завършено чрез някаква опитност, то или ще бъде непълно и по този начин невярно или изобщо няма да може да бъде достигнато. В Девета чакра се свързват помежду си и различните уроци в много по-сложна система и взаимно се допълват и развиват. Лечение тук е необходимо, за да се освободи индивида от някои ограничения, свързани с жизнения опит, а и за да възприема всичко в много по-чист вид.


Десета чакра

Десета чакра е свързана с мъжкия/женския баланс в Аз-а (вече говорим за мултиизмерен Аз, прескочил бариерата на личността). Когато този център е отворен, ново и непознато проявление на здравето и просперитета нахлува във всичките ни тела. Перлено бяла на цвят. При процеса на Възнесение на Съзнанието тази чакра заема мястото на Първа чакра в основата на гръбначния стълб и нейните качества заместват изцяло тези на Коренната Чакра.
Тази чакра е вход към Галактическото ниво, тя ни взима от нашето човешко ниво, свързва ни с Галактическото ядро (където цялото човечество е едно единствено същество) и ни дава възможността отново да се свържем с планетата Земя, този път като нейни защитници и лечители. Това е част от естествената Дхарма на всеки - да участва не само като обект на Хармонията, но и да се грижи за тази Хармония. Тук можете да откриете ново дълбоко определение за своите отговорности.


Единадесета чакра

Единадесета чакра ни свързва с енергиите на Новата епоха, с енергията на свободата. Позволява ни да обработим много стари и дълбоки травми и кармични отношения. Розово-оранжева на цвят. Идва на мястото на Половия център. От тук можем да черпим и да насочваме енергия за лечение на други Същества от Светлина или планетата Земя.


Дванадесета чакра

Дванадесета чакра ни свързва с Христовото съзнание, човешкия еволюционен потенциал. Тази енергия ни свързва с всички останали енергии заедно. Искращо златна. Мъдрост, доверие и сила. Когато тази чакра се отвори, изпитваме интензивно чувство на Безусловна Любов, релаксираност, вътрешна мъдрост и спокойствие, независимо в каква ситуация се намираме. От тази чакра изпитваме необходимостта да споделяме, да медитираме в група, да се свържем с цялата Вселена.


Тринадесета чакра

Тринадесета чакра - Проявеното Изобилие, меко виолетово-розово сияние. Позиционира се в сърдечния център и придобива огромен размер, ако осъзнаем просветлението. Тук е Тронът на Христовото съзнание, както и връзката и едновременното преживяване на опита на всички останали същества осъзнали своята принадлежност към това съзнание. Когато този център е активиран, придобиваме способността автоматично да пречистим, активираме и отворим сърдечната чакра на тези близо до нас. Тук Аз и Вселена е Едно. Реалността на четвъртото измерение е Изобилие-Всичко от Всичко за Всеки. Недоимъкът и борбата е реалността на третото измерение. Ограничението води до страх и надпревара, да имаш и да нямаш. На този етеп съществува страхотна съпротива от колективния подсъзнателен ум да се откажем от вибрацията на недоимъка, което пречи на пълното проявление на Изобилието. Ние можем да работим с тази чакра и да помогнем да други да проявят изобилие в живота си.


Четиринадесета чакра

Четиринадесета чакра - Божествения План. Тази чакра слиза в гърлото. Нейният цвят е тъмносин-индигов. Когато тази чакра работи в хармония всички психични и духовни способнсти са достъпни за нас. Ние се отваряме като канали за лечение и сме способни да помогаме на другите в духовния и менталния план. Чрез тази чакра придобиваме способността да сме в контакт със Създанията от Светлина, Възнесените Учители и Архангелите.
Тази чакра е свързана и с напълно осъзнаване на нашата вътрешна сила и способности, с тотално изчезване на всяко колебание. Когато човечеството премине отвъд полярността, потенциалът, заключен в тази чакра, ще бъде достъпен за всички. Потенциалът да проявяваме. Чрез интеграцията на 14 чакра в нашата система ние можем да повлияем решетките на съзнание на Земята.


Петнадесета чакра

Петнадесета чакра - Връзка с Монадата. Позиционира се в Третото Око. Кристално златно-бяла. Директно ни фокусира върху Божествения план и никакво отклонение от него не е възможно. Прави нашите мисли чисти и с невъобразимо висока вибрация. Единство със Създателя. Сливане на нивата на Съ-Създателите и Създателя (Бог ако желаете). От тук можем да променяме карма (всички външни обстоятелства и събития) и да се фокусираме по-дълбоко в нашата дхарма (вътрешния път).
Активирането на тази чакра представлява и края на индивидуалното възприемане и началото на колективната сила, сливането на еднородните енергиини полета. Тя ни напомня, че процесите на еволюция са безкрайни.


Шестнадесета чакра

Шестнадесета чакра - Възнесение - Вселенско Същество. Бяло и виолетово. Когато тази чакра слезе в Коронния център, ние напълно се сливаме с нашата Душа и Висш Аз. Започваме да получаваме напътствия директно от Съществото си от Светлина.
Начало на петото измерение. Пълна осъзнатост на многоизмерната същност на човечеството. Лечение на бездната между това, което Е, и това, което МОЖЕ ДА БЪДЕ. Визия за единството на човечеството. Сливане с Галактическото ядро. Способност да се влияе на масовото съзнание. Най-високото ниво достъпно за момента за хората.Навлизане в Духовните Измерения и Отвъд

с по няколко ключови думи, които естествено не могат да обхванат Безграничността на тези центрове на съзнание (използването на думата 'чакра' тук вече става неадекватно)
Седемнадесети център е платинена на цвят, свързана с изследване на духовните измерения.
Осемнадесети център е комбинация от платина и магента. Изследване на Неизразимия Източник и навлизане в нивото на Създателя.
Деветнадесети център е дълбоко златно с проблясъци на всички останали цветове. Използване на Мъдростта и Силата на Единствения.