К о с м и ч е с к о т о   С ъ р ц е

Индивидуализация на Източника в един Космически ДенОт невъобразимо безкрайно за хората количество енергия и съзнание, Неизразимият Източник, или Всичко Което Е, отделя една малка част, която се индивидуализаира в рамките на един Космически Ден. От тази енергия, която, разбира се, има същите качества като Източника, произлизат 12 Лъча, които съдържат божествените качества. Тези Лъчи изграждат така наречените Монади, съдържащи в себе си безкрайно количество фокусни точки на Съзнание. Една от тези фокусни точки е твоето най-високо ниво на Съществуване.

Тази точка на Съзнание започва след това да се дели на две еднакви части, точно като делението на клетката при изграждането на ембриона. Сега втората част е малко по-бавна като вибрация. Втората точка също съдържа Съзнателност в себе си, която събира опит за Източника малко по-дълбоко във вибрациите. И тази втора част се дели на две и този процес продължава докато съзнанието от Монадата проникне през всички нива от Източника до най-дълбоката вибрация в материята. И всяка една от новополучените точки е фокусна точка на Съзнание, която събира опит от нивото, на което е. Едновременно с това Индивидуализираният Източник изгражда и различните измерения, всяко следващо, от които, е малко по-бавно като вибрация. И тези измерения и части от тях са населени със съзнание от Монадата. В това изложение ще разгледаме Вселената като съвкупност от Девет Измерения. Това разделение е теоретично и служи за целите на опита. Има такива, които делят на Дванадесет или Двадесет и четири Измерения за по-подробно разбиране. Девет е числото избрано от Вайуамус за представяне на нивата на съществуване.

Всяко измерение от своя страна е разделено на седем нива. Ние наричаме Индивидуализирания Източник Махатма Ра Менора - единство от мъжка и женска енергия - Великият Дух във Вечната Светлина. Но Бог има много имена. Няма никакво значение как ще наречеш Източника, всяко име е правилно. Наречи го така, както твоята истина ти диктува. Източникът се намира в седмото ниво на Девето Измерение. От там се проявява и прониква във всички по-ниски вибрации. До Седмо Измерение нашето Същество се е разделило вече 215 пъти, до Шесто Измерение още 125, дотук 340. От Шесто до Трето Измерение нашето съзнание се дели на още 12 части и общо се състои от 352 нива на осъзнаване или Съзнания.

До Шесто Измерение всички нива са чисто духовни и с духовна природа; това означава, че нашето Същество има на всяко ниво една или няколко фокусни точки, които преживяват различни опитности. Едва от Шесто Измерение започва Източникът да се изразява в различни форми и плътности: като Вселени, Галактики, Звезди, Планети... и чрез различните форми на живи същества. Можем да видим, че съзнанието на нашата Монада е въплътено в различни плътности, и че тази малка част, наричана его, тук на тази планета събира опит за цялото Същество.

Земята като Съзнание осигурява пространство за преживяване на други Съзнания, които я населяват: Минералното, Растителното, Животинското, Дева и Човешкото Царство. С други думи Източникът се разделя, за да преживее по различен начин и в различни форми себе си. Също така наречената мъртва материя е сгъстена енергия и притежава Съзнание.

Не съществува нищо, абсолютно нищо, което да не е Източникът, и също така не съществува нищо, абсолютно нищо, което да не притежава Съзнание. Това е имал предвид Исус, когато е казал, че "Каквото и да правиш на моите братя, го причиняваш и на мен."

Логосът или духовното съзнание на планетата Земя се нарича Санат Кумара, това означава, че тази планета е тялото на Санат Кумара. Земята от своя страна е част от галактика, чийто логос е Мелхиор, и тази галактика на свой ред е част от вселена с логос Мелхизедек. В този Космически Ден според Вайуамус съществуват 43 физически вселени.

Тъй като нашето физическо тяло е предоставено от Земята, за да събира опит и преживявания в тази плътност, то плътността на това тяло е същото като на планетата, т.е. нашите сетива могат да възприемат това, което е на същата вибрация като тях. Могат да бъдат похарчени много милиарди за изследвания в търсене на живот на други планети, но едва ли ще бъде открита лесно планета с живот на същата плътност като нашата. Навсякъде във вселената съществува живот, и на всяка една планета има същества, но те живеят при различни условия, вибрации, плътности и нива на съзнание. Източникът е невъобразимо креативен в създаването на различни носители на Съзнанието, в сътворяването на подходяща околна среда и условия на живот.

Но да се върнем отново в центъра при Източника и при Космическите Лъчи. Лъчите са Качества на Източника, които са избрани от безкрайността на Източника да сътворят един Космически Ден. Представи си, че ти като Източник планираш Космически Ден - да, дори Проявлението се планира: какви условия ще съдържа, какви резултати ще даде, какво трябва да бъде, какво да се създаде и тн. Космическият Ден, в който съществуваме, е един от многото, които са проявени в същия този момент. Всички Космически Дни изграждат заедно Източника, но не по начина, по който можем да си го представим в момента - това е ВЕЧНОТО ПРИСЪСТВИЕ В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА САМОТО НЕГО.

В нашия Космически Ден съществуват 12 Лъча - това не важи за всички Космически Дни - Източникът избира тези Качества, които трябва да се проявят и развият. Като главен Лъч се използва Първи Лъч - Божествената Воля. Той е главен Лъч на всички Космически Дни. Той е планът за протичането на Проявлението, той задава границите, в които всичко да съществува, пространството, което да използваме за трупане на опит и себеизразяване, и въпреки това тези граници са много много гъвкави, иначе целият експеримент с проявлението няма да има никакъв смисъл.

В Началото се разгръща Първи Лъч и започва да вгражда като проявление всички идеи, които трябва да се разработят, от Източника до най-ниското ниво, нужно за опита. Как се вгражда Първи Лъч? За да може да се разгърне правилно, се нуждае от Същества, които да се грижат за правилното му проявление от Източника през всички нива в плътностите. Тези Същества изграждат така наречения Съвет или Консул на Дванайсетте, наричани понякога от хората Елохим. Елохим винаги прилагат планът на Източника и се грижат този план да се изпълни. Всеки от тях има определени граници на действие, в които може да взима решения за корекции, когато обстоятелствата налагат това. Един Елохим никога не решава сам тези промени, решенията винаги се взимат от целия Съвет.

Вторият Лъч на Божествената Любов засиява веднага след Първи Лъч и следва неговите очертания. Безусловната чиста Любов на Бог, Разбирането и Приемането са основни елементи на Космическия Аз, на Източника и насищат и допълват всички енергии във всички планове. Това означава, че всяко едно преживяване ще бъде осъществено в Безусловна Любов, в абсолютно приемане и без никакво отхвърляне и предразсъдък.

След това се разгръща Третият Лъч на Мъдростта, за да позволи на различните структури в Плана да се организират, да потече енергия през тях. Трите първи Лъча са основни за всеки Космически Ден, те придават Форма и задават какво да се преживее. Тези три се използват при всички Космически Дни.

След като това се случи в проявление навлизат още два или три Лъча, за да придадат различни Качества, които да бъдат изучени и преживени. Самият Източник разполага с безкраен брой Качества и Лъчи, които ние в ограниченото състояние, в което сме, дори не можем да предположим. Главните аспекти на този Космически Ден са качествата на Четвърти Лъч - Хармония (и предходното й състояние Дисхармония), Лечебните качества на Пети Лъч върху тази Дисхармония и начините за постигане на Баланс и Мъдростта от двете състояния. След това идват аспектите на Задачата с Шести Лъч на Отдаването. Чрез него се добива опитът в различните измерения, в третото измерение се преживява Разделението и Задачата е осъзнаване на Илюзията. И именно чрез продължителна работа и отдаване на тази Задача/Дхарма се натрупва опитността. Как иначе ще разберем каквото и да е ако не сме отдадени на него. И накрая идва Лъчът на Трансформация, който довежда изцяло преживяната система в състояние на Перфектност и извлича максимална Мъдрост от нея. Както и отвежда Съзнанието до по-високо ниво по неговия Път към Източника.

Всички тези Лъчи са минимална част от Величието на Източника и въпреки това само с няколко от тях ни се позволява да преживеем абсолютно всичко в реалността.

И всичко това дава началото на измеренията на съзнанието, които Вивамус разглежда по следния начин:

ТРЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Третото Измерение е важно като процес по осъзнаване на явленията, защото всичко тук е забавено, Светлината е забавена до степен да можем да работим с нея и да разберем качествата й (наричаме я материя в повечето случаи). Забавянето е необходимо, за да разберем влиянието на мисловните ни процеси върху реалността, собствените си творчески възможности. Тук възприемаме цялото Творение като забавено представлене, бавно и в подробности. Затова съществува и измерението на линейното време и на пространството. Те ни осигуряват рамки, за които можем да се хванем и определена "сигурност" за природата и законите в нея, сигурност, която докато живеем несъзнателно се страхуваме да напуснем. Ние преживяваме в Третото Измерение причината и следствието в състояние на "отделеност" от Източника. Може би това е най-трудното ниво за добиване на опит и само най-смелите от нас се осмеляват да пристъпят тук и да го опознаят. Дори когато живеем тук несъзнателно, когато се намираме в състояние на забрава спрямо Цялото, в състоянието да не ценим себе си, дори тогава сме оценявани високо от другите божествени нива за това, което преживяваме тук.

ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Четвъртото Измерение започва да се организира всичко в Поток. Загубват се качествата на Време и Пространство, всичко тече еднов друго, отделя се и отново се връща в цялото. Това означава, че това, което преживяваме в един земен живот в третото измерение, в Четвъртото го възприемаме за един единствен момент. И обратното, продължителността от един земен ден тук може да се възприеме като една цяла вечност. Мислите и чувствата трябва да са съзнателни, защото тук те се проявяват незабавно. Следствието следва Причината веднага. За тези, които желаят възнесението в Четвъртото Измерения предстои, и поради тази причина на Земята се изсипва все повече и повече енергия, която навлиза във физическото и финните тела. И за да се подготвят за това измерение на съзнанието е необходимо тази енергия да се подържа в непрекъснато движение, като освен това се разчупят стари модели на поведение, мисли и емоции, които затварят съзнанието.

ПЕТОТO ИЗМЕРЕНИЕ
Петото Измерение служи за организация и структуриране, за внасяне на ред в цялото. След като сме се научили в четвъртото измерение да се изразяваме ясно и конкретно (кристализация на мисли и емоции, изясняване на намерението), да решаваме съзнателно какво искаме да създадем, Петото Измерение ни е нужно, за да структурираме всичко в единна схема и да впишем творението си в Цялото. В Петото Измерение съществото започва да разбира по-ясно творението. Научава се да предвижда и предугажда последствията и резултатите от действията си. Например когато концепцията за Земята е била създадена, е било определено, че съществата ще запазват всичките си емоции и мисловни модели и ще ги пренасят в нова инкарнация, където да могат да разберат последствията от тях и евентуално да ги трансформират. Но не е било предвидено, че ние ще се прилепим до такава степен към нашите емоционални и ментални модели, че да не можем да ги оставим. Понастоящем Структурата е в процес на много дълбока трансформация от нивата на Монадата. Трансформация, при която отпадат всички вампирски структури, използването на чужд енергиен ресурс и вмешателството в чужда съдба. Всичко създадено в полетата на Петото Измерение/Структурата дава отражение върху енергиините тела на хората и определя законите в тях. В това ниво на съзнанието се изпробват различни концепции за това как трябва да протича живота във форма и опита се синтезира и използва в следващото измерение.

ШЕСТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Шестото Измерение Духът се изразява посредством различни идеални форми и архетипи. Идеалният модел (божествен план за развитие) съдържа в себе си различни подходи и концепции за Проявлението. Това измерение на физическото съществуване може да се използва като ключ за разбиране на Проявлението в Деветото Измерение. Много Възнесени и духовни Учители се намират в това измерение или пренасят своята основна енергия там, за да ни подкрепят. Без тази подкрепа експериментът Земя отдавна би отишъл към своя край. Шестото Измерение е паралелните реалности, различни гледни точки към едно и също явление, различни пътища за развитие и разгръщане на една идея.

СЕДМОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Седмото Измерение е център на божествената интелигентност и йерархия, това е измерението на Архангелите и от тук те прилагат божествената воля. Всеки от Архангелите е поле от съзнание с точно определени задачи и възможности и всеки един от тях е подържаща сила, баланс във вселената. Архангелите са божествената воля, те са енергиините центрове на Създателя, неговите чакри ако желаете. Те осигуряват фона, на който нашето съзнание преживява цялата си опитност въвфизическата вселена. Седмото Измерение е непрекъснат извор на енергия и съзнание, които обливат всяко същество във вселената и му осигуряват нужните ресурси.

ОСМОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Осмото Измерение съдържа целия Потенциал. То обединява всички концепции, които Източникът иска да развие и да разбере. Това ниво може да се разгледа и като фабриката за светлина в Творението. Пълният спектър от Светлина съдържа всички Потенции на Творението. В Осмото Измерение всеки от Потенциалите се изучава, как може да се използва и свърже с останалите, така че да се подпомогне Източника във всяка от желаните за разбиране посоки.

ДЕВЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ
Девето Измерение позволява на Източника да обхване цялото Творение като един единствен миг, да обхване целия Космически Ден в неговата пълнота. Това е нивото на Съ-Създателите (от които до сега има съвсем малко). Това би могло да бъде и нашето нормално ниво на съществуване, ако интегрираме напълно себе си и се свържем с всичките си аспекти и осъществим напълно своята Дхарма.