Енергията на Сътворението

Вивамус чрез Хари Баба

Медитация за Вътрешно Посвещение
Светлинна трансформация чрез 12ти Лъч


Махатма енергията


Нека да започнем с няколко дълбоки вдишвания, да се центрираме и успокоим. С всяко вдишване привличайте към себе си енергиите на Светлината и Любовта, с всяко издишване изхвърляйте надалеч стреса и умората от деня, от седмицата, от живота. Отпуснете се напълно.

Центрирайте се като дишате дълбоко и поискайте разрешение от себе си и от вашето Аз Съм Присъствие да продължите тази работа - заземяването на Махатма енергията. Чувствайте енергиите на Любовта да текат в и през висшите чакри, от Звездата-Източник, която се намира на около 2.5 - 3 метра над главата към Звездата на Дупата, която се намира на около трийсет сантиметра над главата. Сега просто позволете на една специална енергия да тече през тялото ви. Тази енергия е електрическо-синя на цвят и е проводникът на всички други енергии и им позволява да протичат без всякакво съпротивление. Позволете на тази енергия да се придвижва напълно свободно през вашата клетъчна структура, през вашата молекулярна структура, така че да ги пречисти напълно. Представете си я като електрическо-син поток, като водно-синя течност, която преминава през вас.

Сега, чрез визуализация, отворете канал от енергия между Звездата на Душата (30 см над главата) и Звездата на Земята (30 см под стъпалата) Този канал преминава през всички ваши чакри и се намира в средата на тялото ви, започва на около трийсет см над главата ви,преминава през центъра на главата ви, през тялото и излиза между стъпалата ви. Позволете на енергията да тече по този канал и да го прочисти, да го отвори, самото движение на енергията помага на канала да стане по-широк и по-чист. Електрическо-синята енергия прочиства всички замърсявания, задръствания във всички чакри и ги привежда в хармония и баланс. Отделете й достатъчно време, оставете се на релаксацията и дишайте равномерно.

Сега поканете Махатма към вас. Това е енергията, която тече от Непроявеното, това е енергията на сътворението. Златно-сребърна светлина с едва забележимо виолетово. Нейн източник е Аз Съм Присъствието на Майката/Баща Бог, от което всичко започва. Двата аспекта на тази енергия - златно-сребърна светлина са активната и пасивната енергия, активното съзидание и пасивното приемане, мъжката и женската енергия. И балансът между тях - виолетовата светлина. Името й означава милост. Просто повтаряйте името Махатма и позволете тази сребърно-златна светлина с едва забележим отенък на виолетово да потече към вас и през вашия енергиен канал към Земята. Задръжте мантрата Махатма в ума си. Това ще ви свърже с Аз Съм Присъствието на Източника. Сега концентрирайте енергията в енергийния канал, а от там тя ще потече към цялото ви тяло и към енергииното ви поле, ще освети цялата ви аура. Позволете тази сребърно-златна светлина да проникне в аурата ви и в клетъчната ви структура, да я разшири и освети. Представете си сребърно-златната течност да изпълви енергийния канал, да заблести от него във всички посоки, да заструй навсякъде около вас. И докато изпълвате тялото и аурата си с Махатма, позволете й да потече през краката ви, през Звездата на Земята и да отиде към центъра на Земята. (Ако имате проблеми със заземяването, просто помолете Архангел Сандалфон да ви помогне в този процес; той винаги се отзовава).

Сега преместете вниманието си в областта на гърба, между раменете и плешките, където се намира тимусната жлеза. Това е истинската сърдечна чакра. Много хора я познават като висшето сърце. Позволете на Махатма да потече през тази чакра, да я отвори към Любовта и Светлината. Почувствайте я да се отваря като сателитна чиния, привличайки сребърната и златната светлина на Махатма. И сега, когато енергиите на Любовта текат през вас кажете наум "Изпълни се със Светлината, Светлината, Светлината. Зареди се със Светлината, Светлината, Светлината"

Позволете на светлината да тече все повече и повече през вашата клетъчна структура. Вижте чрез вътрешния взор как се превръщате в Светлина. Вижте светлината да обхваща и да поглъща цялото ви тяло. Ще забележите, че няма да има никаква съпротива това да стане, нищо не може да попречи на вашата клетъчна структура да се превърне в светлина. С Енергията на Махатма никога не е било злоупотребявано, така че никой от не притежава клетъчна памет за това да ни е навреждала. Вижте светлината да разширява аурата ви и отново повторете наум " Изпълни ме с Светлината, Светлината, Светлината " Докато го повтаряте почувствайте как се превръщате в светлина, в Светлина, в СВЕТЛИНА, в едно със светлината. Сега е времето да утвърдите пред ума и подсъзнанието това, което стана. Утвърдете пред себе си:

"Аз съм многоизмерно същество. Аз съм светлина. Аз съм Любов. Аз виждам и утвърждавам, че това което наблюдавах досега на клетъчно ниво няма нищо общо с третото измерение. Аз утвърждавам, че цялата ми енергийна система сега е четириизмерна. Аз Съм, Който Съм."


Сега визуализирайте енергийната си система от четири тела. Първо осъзнайте физическото си тяло заедно с етерното, което е прикрепено към него. Второто тяло е емоционалното, намира се на двадесет-тридесет сантиметра около физическото. След това е менталното на около метър около физическото. Отвъд него е безкрайността на духовното/светлинното тяло, което е всезнаещо, всеможещо и всепроникващо. Помислете за причината, поради която сте във физическото си тяло. Това е заради емоционалното тяло. Сега като вдишвате и издишвате съзнателно вижте тези емоции, от които повече не се нуждаете и се освободете от тях. Докато издишвате, издишаите страха от клетъчната си структура. Докато вдишвате, вдишвате енергията на Махатма, сребърно-златната светлина. След всяко вдишване утвърждавайте "Аз Съм Махатма". След всяко издишване утвърждавайте "Аз съм свободен от страха. Аз съм Любов."

Нека да спрем за момент, за да позволим на Махатма да тече от своя източник, през Звездата на Душата, през енергийния ни канал, през Звездата на Земята към центъра на планетата. Вие сте проводникът на тази енергия от Източника до Земята. Почувствайте светлината, почувствайте как се превръщате в създание от светлина. Сега се концентрирайте отново върху издишването. Издишайте и се освободете от това кристализирано третоизмерно съзнание (освободете се от страха, гнева, осъждането) Вижте как тези кристализирани и втвърдени енергии напускат физическото тяло, преминават през емоционалното и менталното тяло, през духовното тяло (което е, разбира се, вашето светлинно тяло). Вижте кристализацията на страха, вижте кристализацията на изкривените/ небалансираните енергии да се трансформират в светлина и да се отдалечават от вас. Вие ги издишвате от физическото тяло, от етерното тяло, от и през емоционалното тяло, от и през менталното тяло към духовното тяло, към светлината, където те се разтварят.

Сега нека да се концентрираме върху отварянето на чакрите на физическото тяло, започвайки от коренната. Вдишвайте дълбоко и издишвайте през нея. Докато издишате вижте енергиите, които са се отделили от светлината, да напускат чакрата и да се придвижват през емоционалното и менталното тяло, към светлината. Архангел Сандалфон ще ви помогне да се заземите докато правите това. Отново почувствайте енергията на Махатма да осветява вашата клетъчна структура, и вижте как цялата ви система от четирите тела се пръвръща в светлина. Вижте отражението на сребърно-златната енергия, което блести от коренната чакра, в цялото ви тяло, вижте как всяка ваша клетка се осветява от тази светлина.

Сега вижте енергията на Махатма да обгръща цялото ви тяло и енергийното ви поле. И отново освободете към Земята всички натрупани енергии, които не са от Светлината, и позволете на Махатма да навлезе във вашата първа чакра. Повторете:

"Изпълни се със Светлината, Светлината, Светлината. Разшири се, разшири се, разшири се в Светлината. Разшири се в Светлината."Сега ще се преместим към втората чакра. Това е центърът на полярностите, и е важно да интегрираме двете полярности, мъжкото и женското, лявата и дясната страна на тази чакра. Вижте втората чакра да се върти като една енергия и ин/янг символът в средата й. Вижте ин/янг да се върти и да се превръща в бяла светлина. Разпръснете негативните енергии и кристализирани образувания както при първата чакра. Оставете светлината на Махатма да струи от втората ви чакра през всички тела/полета около вас.

"Изпълни се със Светлината, Светлината, Светлината. Изпълни се с Любовта, Любовта, Любовта."Нека да се преместим към третата чакра. Вижте я как започва да се подхранва с Махатма, с тази енергия, която пречиства всички натрупани енергии, и отново я изпълнете със Светлина. Повторете процеса с отделянето и балансирането на енергиите, разтворете кристализирания страх в клетките ви. Повторете отново:

"Изпълни се със Светлина, Светлина, Светлина. Аз утвърждавам Аз съм Светлината".

Вижте третата си чакра като блестяща сребърно-златна сфера, вижте сиянието й да огрява цялото ви тяло.

Продължаваме с четвъртата чакра. Вижте я как се върти хармонично и баланисрано, заредете я със сребърно-златна светлина и отново утвърдете:

"Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина. Аз утвърждавам Аз Съм Светлината. Изпълни се с Любов. Изпълни се с Любов. Изпълни се с Любов."


Позволете на вашето сърце да се отвори дори още повече и почувствайте разширението на Светлината, експлозията на Любов в сърцето си.

Нека да преместим Светлината към чакрата на гърлото, да активираме нашата 5 чакра (гърлената) с енергията на Махатма, енергията от Любов, така че сега да можем да говорим за Любовта. Да можем да разпространим идеята и енергията на Любовта с гласа си към другите. И отново се превърнете в Светлина, повторете:

"Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина. Аз утвърждавам Аз Съм Любовта. Аз утвърждавам Аз Съм Светлината."


Достигаме до шестата чакра и позволяваме енергията на безусловната Любов да премине през нашето Трето Око, активирайки ясновидските ни способности, така че да можем да ги използваме със сътрудничеството на Светлината, да станем канал за думи, картини, с които да помогнем на останалите да осъзнаят Любовта. Отново Махатма премахва тези енергии, които не са в унисон с Божественото.

"Зареди се със Светлина, Зареди се със Светлина, Зареди се със Светлина. Аз утвърждавам Моята шеста чакра е Махатма. "Стигаме и до Коронната чакра. Тя е като хилядолистен лотос, вижте я как се превръща в отворено цвете и я залейте с енергията на Любовта и Светлината. Вижте как златно-сребърната светлина тече през лотуса, преминава през отворения канал от Светлина през тялото, през Земната чакра и отива в Земята. Отново заредете тази чакра със Светлина

"Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина, Изпълни се със Светлина. Аз утвърждавам Аз Съм Светлината."


Визуализирайте на два и половина - три метра над коронната чакра блестяща звезда. Това е центърът на вашето Аз Съм Присъствие - Звездата - Източник. Вашият център на проявление, мястото откъдето цялото ви енергийно поле е произлязло. За него не може да се каже нищо, освен че ТО Е. Това е вашият първоизточник, вашата дванадесета чакра. Визуализирайте златна колона от светлина между Източника и Коронната чакра. Просто визуализирайте златна връзка между лотоса и блестящата светлина над главата ви. Почувствайте как тази връзка става много силна, здраво свързваща 7 и 12 чакри. Когато изградите тази връзка всички креативни и съзидателни способности във вас ще бъдат отключени и подсилени. След като сте изградили този канал, свържете енергиите от седмата чакра със Земята, разширете канала между Източника на Сътворението и Центъра на Земята. Просто движете енергията от 12 до 7 чакра до Земната чакра до центъра на Земята и обратно до 7, до 12 чакра. Удължете потока от Светлина от 12 ви чакра до Аз съм Присъствието на Източника, вижте златно-сребърната светлина с едва забележимо виолетово сияние да преминава през всички измерения, през цялото пространство до Източника на проявление. Вижте движението от точката на Проявление (Аз съм Присъствието на бог) до вашата 12 чакра (вашето Аз съм Присъствие) до Звездата на Душата (8) до Коронната чакра (7) през цялoто ви енергийно поле, до Звездата на Земята (30 см под стъпалата), до центъра на Земята. И обратният път от Земята до Източника.


HariBaba and the wonderfull ladies and lords of Shamballa Multidimensional Healing