Писмо до Анна Хейс

Дрýнвало МелхизедекТук използвам превода на едно писмо от Друнвало Мелхизедек до Анна Хейс, в което се обясняват някои тънкости в активирането на Мер-Ка-Ба светлинното тяло, които биха убегнали при небрежен прочит на системата.

13 Март 2003

Скъпа Анна Хейс,

публикувам това писмо на уеб-страницата си, както ти направи със своето писмо до мен. Нямам проблем с това и се надявам и ти да нямаш, защото тези писма всъщност не са за мен или теб, а за нашите ученици.

Ясно е, че ти представи на света част от твоята собствена наука и език. И, разбира се, хората имат право да преценят твоите разбирания и докъде те могат да ги доведат. Ти и аз имаме отговорности пред тези ученици, които са привлечени от нашата информация, и двамата трябва да държим на интегритета на материалите си и методите, които предоставяме пред света.

Аз имам отговорността да се отзова на нуждите на учениците на *Цветето на Живота*, които търсят яснота, а лично от моя гледна точка към материала, който ти публикува в книгите си и в който цитираш неправилно и изкривяваш един аспект от моето учение.

Изкривяването в твоята книга предизвиква объркване сред моите ученици и в общата публика и те пожелаха това да се изясни. Те поискаха от мен да разгледам казаното от теб и да сравня нашите две сходни, но напълно различни техники. И за да направя това, трябва първо да посоча опасностите, така както ми бяха обяснени на мен. Да не направя това би било безотговорно от моя страна. Сигурен съм, че ти правиш същото с моята работа, но от твоя гледна точка. И тъй като и двамата имаме право да публикуваме своите материали, и двамата имаме правото да не се съгласим с някои учения в тях. Това е природата на нашата работа.

Да споря кой е прав и кой греши, стигайки до космическия произход на нещата е безсмислено, защото в Реалността не съществува никаква полярност.(бел.прев. - става дума за твърденията на Анна Хейс, че Орденът на Мелхизедек, архангел Михаел и Тот са проводници на тъмнината, а Луцифер и "Лазурния орден на Мелхизедек" са проводници на светлината.) Да спорим и да се борим за дуалността създава още повече дуалност, а моята цел и предназначение тук е да отида отвъд полярността. Ако твоята е да дебатираш и спориш в полярността, намери някой друг, който прилича на теб.

Ако премахнем елементите на полярност, в които се разминаваме и които засягат Орденът на Мелхизедек, Архангел Михаел, Тот и тн., които са просто твоето мнение срещу моето, това, което остава е техниката и науката на Мер-Ка-Ба за чието разпространение и двамата носим отговорност пред нашите ученици. Затова нека да разгледаме науката за Мер-Ка-Ба, което е много важно ако търсим истината и целта на тази дискусия е наистина да помогне на някой. По тези въпроси ние се разминаваме кардинално.

Ако сравним метода на въртене на горния и долния тетраеър и въртенето на звездните тетраедри и тяхната посока на въртене, е ясно, че нашите методи и подходи са напълно различни. Дори не се приближават. Моето намерение е не да те коригирам, а да ти предложа от първа ръка техниката, така както аз я научих и показах пред другите, защото тази част е цитирана погрешно в книгата ти. Дори да не се съгласиш с технологията, вярвам, че е твоя отговорност да я цитираш правилно.

В интерес и на двама ни е да служим на нашите ученици и публична отговорност да предложим достатъчно информация по този критичен въпрос и да се цитираме правилно ако искаме да сравним работата си. Когато учениците ни имат цялата информация, тези, които са заинтересовани могат да вземат своето решение чрез напътствието на собствените им сърца, умове и техните Висши Азове.

Ако някъде по-надолу те цитирам погрешно, моля поправи ме, защото не това е моята цел.

Ти влагаш много силни гледни точки, мнения и причини за целта на Мер-Ка-Ба методите, точно както правя и аз. Аз съм сигурен, че нито един от нас няма да промени другия. И затова нека и двамата да работим с факта, че ние (и нашите методи) са различни, и дори да мислим, че може би разбираме мотивите на другия, макар че това в действителност не е така. Нито едно същество не може наистина да разбере сърцето, душата или мотивацията на друго! Аз държа да няма нищо скрито и никаква анонимност, защото това не служи на никого и по-важното - това не е моето намерение. Истината е, че ако наистина се бяхме разбрали, тези писма никога не биха били написани!

Моля използвай следващата информация по най-добрия начин за теб. Разбирам, че може би вече си наясно какво искам да ти кажа, но желая това, което ще споделя за Ордена на Мелхизедек и Мер-Ка-Ба ясно и разбираемо да бъде използвано от моите ученици и общата публика. По този начин ще избегнем по-нататъшно погрешно цитиране и недоразумения между нас.ИЗЯСНЯВАНЕКакто ми беше обяснена версията за въртене на тетраедрите, която ти преподаваш, е много опасна за следващите я, защото: ако активираш Мер-Ка-Ба полето в посоката, която ти утвърждаваш в книгата си, ще се получат огромни духовни, ментални, емоционални и физически изкривявания и проблеми при тези, които практикуват това през период от няколко години.

По-нататък: посоката на въртене на цялостното Мер-Ка-Ба поле е от много голяма важност при създаването на живо хармонично поле в и около твоето тяло. По този въпрос мисля, че и двамата се съгласяваме.

Информацията, която имам за това е следната:

Орденът на Мелхизедек учи, че във "Втория орден" от възможните Мер-Ка-Ба полета съществуват три комплекта Звездни Тетраедъра, центрирани на една и съща ос и с еднакъв размер и че един пълен комплект тетраедри (горен и долен) се върти в едната посока, докато друг пълен комплект тетраедри се върти в другата посока, а третият комплект остава неподвижен (при повечето случаи). Тук би могла да се добави страшно много информация по въпроса, но това е най-простото обяснение на Мер-Ка-Ба. Неподвижният комплект е този, около който се въртят другите два комплекта и представлява физическото тяло. Това, което казваш ти за нашата информация по отношение на неподвижния комплект (бел.прев. - че затварял тялото в неподвижна "времева линия" и не позволявал на съзнанието да напусне линейната преспектива), просто няма нищо общо с истината.

Както разбирам твоите инструкции, ти въртиш горния тетраедър (на неподвижния комплект) в едната посока, а долния в другата (бел.прев. - като се пропуска факта, че съществуват още два комплекта тетраедри). От традицията на Мелхизедек, която е предложена на видеокасетите с моите семинари, това активиране се нарича "Първия орден" или най-простият тип Мер-Ка-Ба от възможни над 100 000 Мер-Ка-Ба полета. Не е погрешно да се използва Първия орден, но той предизвиква екстремни ограничения в начина на възприемане на реалността и не е подходящ за времето на възнесение. Шаманите и лечителите са използвали тази система от хиляди години за лечение и други цели. Това не е нещо ново. Проблемът, така както го виждам аз, не е системата, а посоката на активиране. Ако ти въртеше горния и долния тетраедър против и по часовника не би имало никаква опасност, би имало само ограничение за съзнанието. Но случая с това, което преподаваш ти не е такъв.

За да разберем правилната посока на въртене, по която Мер-Ка-Ба би трябвало да се върти, ще разгледаме механиката на водовъртежите и ще обърнем своето внимание към природата за примери.МЕХАНИКА НА ВОДОВЪРТЕЖИТЕЗа да имаме по-добро разбиране за въртенето и правилната посока, използвана при създаването на Мер-Ка-Ба полето трябва да разбираме естествените водовъртежи или вортекси, които се появяват в природата. Вортексите, които са в природата ни дават възможността да видим какъв тип вортекси поощряват и усилват живота и кои не. От такова наблюдение можем да вземем решение, как би трябвало да се върти Мер-Ка-Ба съобразно природните закони. И тъй като Мер-Ка-Ба се върти и в двете посоки едновременно, цялостната посока на полето се определя от по-силната или по-бързата посока.

Въртящият се вортекс има две части, едната, която генерира вортекса или тази, която аз наричам съзидателния "източник" и другата, която е външното изражение на въртящите се спирали енергия, които се простират от източника. Има също така други фактори, които трябва да се вземат предвид, например от къде се гледа вортекса, дали от Северния или Южния полюс (над или под вортекса), което би накарало вортекса да изглежда, че се върти точно в обратната посока. Затова за наблюдение на различни вортекси, трябва винаги да се избира същия полюс. Също така математиката зад вортекса има значение - Златното сечение или Фибоначи. Вортекс по Златното сечение би се въртял навътре или навън завинаги, но вортекс по Фибоначи би достигнал нулева точка ако се върти навътре и след това би се въртял навън завинаги.

За да направим следващите упражнения единственото важно нещо е да наблюдаваме винаги от същата гледна точка - северния полюс на вортекса (би могло да бъде и другия полюс, но тогава всички заключения трябва да се коригират от там), за да можем да разберем разликата между "източника" на вортекса и "спираловидните продължения" на вортекса.ПРИРОДАТА КАТО ЗАКОНЗа да разберем вортексите и да можем да приложим това към Мер-Ка-Ба науката и правилния начин за активиране на полето, трябва само да погледнем към природата. Науката и всички тела, които изследваме за законите на природата в тази Вселена (и всички други), използват самата природа за доказателство. Учените се опитват да дубликират или копират природата при откриването и използването на законите на природата. Науката казва: "Ако нещо не функционира в природата, то се изхвърля като безполезно, опасно или ненаучно."

Ако някой използва природата като пътеводител и избере например вортекса на торнадото или урагана и след това го погледне от небето (северния полюс) би видял спираловидните ръце на вортекса или продълженията му да се въртят по посока на часовника. Ако не сте запознати с механиката на вортексите, лесно бихте повярвали, че Мер-Ка-Ба би трябвало да се върти по часовника, за да следва природата. И това е момента, в който много хора се объркват по отношение на това, което виждат в природата и това, което се използва в Мер-Ка-Ба. Но какво бихте казали за "източника" на вортекса? Не се ли върти в другата посока?

Мер-Ка-Ба, която ми беше предадена от Ордена на Мелхизедек и която продължава да бъде преподавана има три комплекта тетраедри (Звездни тетраедри): въртящи се обратно на часовника или наляво за 34 оборота, въртящи се по часовника или надясно за 21 оборота (в това измерение на това време и пространство). Разликата е 13, което причинява бавно въртене на цялото Мер-Ка-Ба поле обратно на часовника.

Тези честоти на въртене също идват от природата. Природата използва серията на Фибоначи, за да сътвори почти всички свои форми - от човека до живота в цветето. Серията е 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144 и тн. Тя приближава Златното сечение, когато номерата станат по-големи. Всички въртящи се обратно на часовника полета в природата, например слънчогледите, стъблата на царевицата и тн винаги използват серията на Фибоначи, за да се създадат и винаги използват честотите вътре, например 8 и 13 или 21 и 34 или 89 и 144 и тн. Използването на други серии от числа, за да се създаде Мер-Ка-Ба поле не се наблюдава в природата.

И така нека да навлезем по-надълбоко в механиката на вортексите. Ако имате маркуч за вода в ръката си и го обърнете обратно на часовника или ваше ляво как би изглеждала водата погледната отгоре (северния полюс)? Дори да се обръщате с тялото си обратно на часовника, водата би изглеждала сякаш прави спирала по часовника или надясно. (Всъщност тя само се движи радиално навън от източника - спиралата е илюзия). С други думи, източникът на вортекса се движи в едната посока, а спираловидните продължения изглеждат, че се движат в другата.

И така за копираме природата, в случая на торнадо или ураган, източникът (тетраедрите) трябва да се движи обратно на часовника, и това е точно това, което Орденът на Мелхизедек ви моли да направите, 34 обратно на часовника и 21 по часовника, давайки 13 обратно на часовника движение на цялата Мер-Ка-Ба. (Тези числа отговарят на движението на Земята по това време към 4то измерение). Енергийните полета на Мер-Ка-Ба изглежда, че текат навън по часовника (ако гледате отгоре), но тетраедрите, източникът, трябва да се въртят обратно на часовника, за да копираме природата.

Но това е само един пример в природата. Какви още примери могат да се дадат? Например най-големят материален обект в слънчевата ни системата, нашето слънце. Самото слънце, физическата част на слънчевото поле, се върти обратно на часовника (както тетраедрите) ако гледате от северния полюс, но цялата енергия идваща от слънцето изглежда, че се върти по часовника, точно както торнадото, урагана или енергийното поле на Мер-Ка-Ба.

По-нататък, всички планети ,включително Земята, се въртят обратно на часовника ако се гледат от северния полюс, следвайки същите природни закони, защото Земята също е огромно Мер-Ка-Ба поле с идентична на човешкото тяло геометрия. Венера е почти спряла, но се върти все още много бавно обратно на часовника. Има още една планета, мисля че е Плутон, която е извън фаза.

По-нататък, посоката на въртене на всички планети и луни в диска или плана на Слънцето, физическата част на слънчевата система, се въртят също така обратно на часовника, ако се гледа от северния полюс на Слънцето.

Можеш да попаднеш на вортекси навсякъде в природата, малки и големи, идващи от повърхността, ако знаеш как да ги видиш. Те са напълно документирани в науката. Добър пример за това се намира в Калифорния, наричан "Мистериозното място". Ако източникът на вортекса е обратно на часовника, то всичко би било много по-живо около него отколкото навсякъде другаде в тази област, но ако е по часовника, тогава всичко умира и се появява пустиня или всичко е много изкривено в този вортекс. И ако продължаваш да въртиш Мер-Ка-Ба полето от източника по часовника, обикновено след 1-2 години, което зависи от човека, ще се намериш в животозастрашаваща ситуация, не само физически, но по всички възможни начини.

Това е гледната точка на Ордена на Мелхизедек по отношение на посоката на движение на Мер-Ка-Ба полето. В случай на множество Мер-Ка-Ба полета едно в друго, винаги последното допълнение при всички полета трябва да се движи обратно на часовника (ако се гледа от северния полюс).

По-нататък, крайният резултат или типът "Орден", отношенията на въртене, геометрията, местоположението на фокуса на дишане в системата от чакри и положението на тялото във времето/пространството/измерението ще доведе медитиращия до ниво на съзнание (начин на интерпретиране на Единната Реалност), който се определя от Мер-Ка-Ба полето. Ако човек просто предполага или експериментира, е почти сигурно, че това ще бъде духовно, ментално, емоционално и физически фатално. Това е причината, поради която се налага водачество от Висшето Съзнание, за да бъдат изпълнени правилно инструкциите в Мер-Ка-Ба науката.

Надявам се това да ти помогне да разбереш Мер-Ка-Ба в Ордена на Мелхизедек, така че за вбъдеще да бъдат избегнати грешки и дезинформация.

В Любов и Служба,

Дрýнвало МелхизедекСтатията е публикувана с разрешението на SpiritofМaat.com и ако желаете да я разпространявате по-нататък трябва да поставите линк към тяхната уебстраница и към авторския превод на тази страница