Лечение за Земята

Лейди Гайа чрез whiteriderСкъпи мой деца,
Сега навлизаме във важен период, в който Земята е отворена за цялото съдействие, което можете да предложите. Земята и вие сте неразделно свързани и нито един от вас не може да премине през Възнесението без да осъзнае това.

Колкото по-дълбоко се включвате в изпращането и канализирането на лечение за Земята, толкова повече самите вие сте лекувани, защото всички земни царства са свързани и толкова по-меки и хармонични са промените при хората.

Затова моля всички, които се възприемат като Пазители на Земята, дали сами или в група, да отделят време, за да се свързват с колективното човешко ниво и всички останали царства на съзнание на тази планета.

В същото време недейте да възприемате тази молба сякаш аз имам нужда от лечение, защото тази планета, моето съзнание и моето тяло, не са жертви на хората. Това, което ви предлагам е отваряне един към друг, защото аз все повече се отварям към всеки един от вас и много от вас се отварят към мен. Илюзията, в която много от вас живеят, беше създадена много отдавна. Тази илюзия е възприемането, че сте нещо отделно от живота и че съществуват много форми, които са отделни една от друга. Истината е, че нито Земята, нито Слънцето, нито Звездите, нито животните, нито растенията, нито хората съществуват. А има един единствен поток от Живот, Светлина и Съзнание, които прониква навсякъде. Вселената е жива и аз съм един аспект от нея, вие сте друг аспект от нея и всички заедно се движим в този единен поток. Целият Живот се грижи сам за себе си и никога не се е възприемал в нужда, затова забравете тази илюзия и недейте да създавате повече сянка чрез умовете си, а се включете чрез сърцата си, създавайки повече хармония и Любов.

Използвайте тази медитация като основа за разпространението на вашата Любов и отворете себе си и сърцата си.

Благославям ви в безкрайна Любов,
Лейди Гайа


Оставете всичко и дишайте спокойно и дълбоко. Оставете всички мисли и осъзнайте кой и какво сте вие. Пуснете Светлината на своето АЗ Съм през всички свои много-измерни тела. Чрез своето АЗ Съм се свържете с Планетарния Логос, Мика Софус, с всички Кумари, с Девите, с кристалното и минерално царство, с груповото съзнание на животните и растенията, с АЗ Съм Присъствието на Майката Земя на всички негови нива. Припомнете си, че сте тук, за да завършите като група с цялото човечеството процеса на Възнесение към цялостното съзнание и че всичко е готово за това.

Оставете лечебните енергии от Източника да текат през вас свободно и нека да изпълнят всичко, което е проявено тук на тази планета. Вижте в сърцата си, във вътрешния храм от светлина цялата планета как се насища с Махатма енергията, цялата енергийна мрежа на Земята пулсира с тази съзидателна/интегрираща енергия на Източника. Почувствайте как тази енергия лекува, трансформира, осветлява и освобождава всичко, до което се докосва. Всички енергии, които вече не са най-висше добро се разтварят. Включете се към безбройните пластове от убеждения, преживявания и емоции, натрупани през хилядолетията и освободете, освободете, освободете. Почувствайте как всичко хаотично, дисхармонично и блокирано изчезва и как божественият ред се възстановява. „Махатма в съответствие с божествената воля и оригиналния план на живота”. Нека всичко да се завърне в изначалната перфектност и свобода.

Почувствайте как Земята си отдъхва и релаксира докато нейната енергийна система се олекотява. Пуснете Лъча на Любовта през себе си към цялата Земя и нейните обитатели и вижте как тази енергия бавно и без всякаква съпротива се натрупва, натрупва, натрупва и обгръща всичко.

Златната светлина на Махатма в съответствие с божествената воля, теменужено розовата светлина на Безусловната Любов, водно-синята енергия на Духовния Микротрон, за да одухотвори, Перлено-Виолетовия Пламък, за да пречисти – тези енергии отварят все повече и повече пътят от Източника до Земята за Монадичните аспекти на Лейди Гайа и й позволяват да ги интегрира.

Оставете тези енергии да текат и после бавно се върнете към своето ежедневие.