Първата Инициация


the white rider


Във вътрешните планове тази инициация се нарича 'отвяране към Светлината' и е свързана със сакралния и гърления център, с правилното отношение между седмия и третия от Космическите Лъчи. След Хармоничното Сливане тя, както и всички вътрешни промени, провокирани от Махатма, издига и вкоренява съзнанието в многоизмерната чакра система до нивото на слънчевия сплит с помощта на първи Космически Лъч. Този процес, ако е насочван от Душата помага да се трансцедентират трите ниски астрални плана, или ако е насочван от личността - затваря съзнанието в трите ниски астрални плана. В миналото този избор е бил обобщаван в езотеричната литература като пътя на дясната ръка или пътя на лявата ръка. Това не е избор между светлината и мрака, а между Светлината и светлината и мрака, между Единството и дуалността.

Отварянето към Светлината, отварянето към чакра или разширяването на съзнанието отвъд пределите на физическото тяло - до осъзнаването на етерното тяло. Това е най-повърхностно описанието на Първа Инициация - като всеки един от тези процеси на издигане на Съзнанието, при които то се осъзнава като част от нещо по-голямо, преминава от предишната по-тежка форма към следващата по-фина форма, и така докато не се завърне в Източника си.

Но към какво ще насочите своето етерно тяло зависи от вашето съзнание. Дали ще използвате това пробуждане, за да се насочите към Духа или ще го използвате като продължение на своето его? Тази разлика съществува единствено и само в сетивата, във възприемането на реалността, в това към какво се стремите. Защото ние никога не можем и не сме излизали от Духа, никога реално не сме прекъсвали връзката си. Но можем да погледнем към Всичко, Което Е или като на нещо иманентно свързано с нашата същност или като на нещо отделно от нас. Най-грубо този различен поглед се описва като психични или духовни сетива. Някои хора са по-свързани с изследването на психичните феномени, по-привлечени от символни системи, екстернализират сетивата си чрез таро, руни, срещи с духове, ясновидство, ясночуване или търсене на водачество извън самите тях. Тези феномени са част от енергията на Седми Космически Лъч и отношението му с Трети Лъч - дали ще бъде обърнат надолу или ще бъде пробуден нагоре в чакра системата. Ако енергията му е пробудена нагоре - към гърлото - ние губим интерес към психичните феномени, за нас сякаш те престават да съществуват - съществува само Вечното Съзнание, Безкрайния Дух, който пропива всичко. Дори преди този вътрешен процес, който тук наричаме Първата инициация, да може да се "виждат", "чуват", "чувстват" енергията и фините феномени, тази способност се загубва. Заедно с това се "загубват" малко по малко и всички фанатични системи на вярвания, системи на убеждения - най-вече как изглежда реалността отвъд материалния свят, загубват се образите и предметите, които преди са "присъствали" в аурата (има прекалено много хора, които като че ли са забравили, че фините тела са енергия, защото техните сетива им ги "показват" като картини от материалния свят, с предметни очертания, с твърди и непроменливи форми).

С тази промяна започва да се заражда едно много дълбоко чувство, знаене, преживяване на единство, предначертаност, предаване пред Духа. След като в енергийната система бъде стабилизирано това ново отношение между Седми и Трети Лъч някои от тези сетивности ще се завърнат в много различна форма. Всички проекции, които егото прави отдолу-нагоре за това как изглежда етерния свят ще бъдат стопени. Религиозният бог, иконите, духовете, окултизмът ще бъдат заменени от преживяването на един по-дълбок и висш ред. Съзнанието ще спре да сънува и да налага своите сънища. Безразборните картини, цветове, форми, същества, които до преди тази вътрешна промяна са ви съпътсвали ще бъдат заместени от вътрешно знаене, от вътрешен смисъл. Ще разберете, че сте способни да разбирате вътрешната есенция на нещата около вас, вместо просто да "виждате" излъчването им, енергията им, вместо сетивния им аспект вие ще се докосвате до реалността им.

И за да стане по-ясен този пример, той ще бъде допълнен с пример от сънищата. Може би почти всеки от вас се е събуждал с ясен спомен за преживяване насън, но освен десетки картини, и случки, и натрупвания чрез някое от другите сетива по време на съня - като усещания, миризми, дори звуци, като че ли сънят не носи някакво ясно послание. Вашето съзнание не може да улови или разбере смисъла и затова се налага да отидете и да прочетете нечие чуждо тълкувание, да се допитате до някой друг човек и дори и да направите това, то ще бъде със съмнителен резултат. И дори в процеса на търсене сънят ви ще бъде заменен от неговото рационализиране, от различните натрупвания в зависимост от системата на убеждения (обяснения), която използвате. И ще изпуснете неговия смисъл и послание. Обратното - ако вашите сетива не възприемат формите, а това, което стои зад тях, вътрешният смисъл, заради който тези форми съществуват, вие пак ще помните сетивната част на съня си, но ще знаете с абсолютна сигурност какво послание носи за вас. По същия начин ако започнете (отново) да усещате фините енергии, ще знаете смисъла им, ще ги разбирате - какво сигнализират, какво означават, защо са около вас или в някой друг. Няма да се уповавате на тълкувания от книги или на езотерични системи, които да ви предложат обяснение, идващо от нисшия ум. Замисляли ли сте се, защо някои християни са "посещавани" от Исус след молитва, а някои кришнари виждат Кришна? Но никога не се е случвало обратното. Защото тези образи са излъчвани от техните системи на убеждения. Психичните сетива не са начин съзнанието да се докосне до реалността и да я опознае, защото тяхната информация идва от огромния прожекционен апарат в главата. Когато този прожекционен апарат изчезне, съзнанието може свободно да преживее това, което наистина е около него и да се докосне без замърсявания, да се разшири в правилната посока, а не да зацикля в мислите си.

Знанието ще бъде заменено от мъдрост. Мислите и усещанията на егото, неговите нагласи и стереотипи ще бъдат заменени с директно преживяване. Ще преживявате това, което наистина е пред вас и ще го познаете чрез своята собствена способност да прониквате в реалността.

И от друга страна, ако това не стане, ако този процес на "инициация" бъде събуден просто от механично вливане на енергия в системата или провокиран от безразборни енергетизиращи практики, тогава правилното отношение между седми и трети лъч не се осъществява. Ще вървите в тъмнина и понякога ще виждате някаква светлина - и това ще затвърждава убеждението, че и светлината, и мракът съществуват. И в тази тъмнина няма да знаете къде сте, накъде сте се насочили и какво изобщо вършите - като в това незнание ще сътворите отговор, идващ изцяло от егото ви, ще залепите на себе си още една идентификация, за това, което вършите, ще сложите още една маска за това, което наистина сте. Винаги ще бъдете водени към психичните феномени и тяхното изучаване. Ще усещате неща, ще чувате неща, че виждате неща, които никой друг не усеща или чува, защото те ще съществуват само на вашия прожекционен апарат. И когато влизате в контакт с невидимия свят, никога няма да знаете или да различавате с какво точно се срещате. Ще изпаднете в глупавата, отстрани, ситуация да слушате някое празно от светлина същество, да боготворите някоя инертна или ниска енергия, защото няма да можете да проникнете зад образите, които сами създавате. Никой друг с чисти сетива няма да може да го види, да го усети, да го чуе, защото никой не може да навлезе във вашия вътрешен свят - и това ще ви отделя все повече и повече от реалността около вас, от другите човешки същества, защото трите ниски астрални плана ще засмукват сетивата и енергията ви. Ще поемете по друг път, ще навлезете в друга опитност за това какво е реалността, но всичко това ще е част от астралния план, в който целият духовен план се отразява. По същия начин както пътят на дясната ръка се отразява в пътя на лявата ръка, по същия начин както чувстващите аспекти на съзнанието се отразяват в чувствените аспекти.

При развитието на духовните сетива вместо развиване на ясновидство и ясночуване вие развивате все по-дълбоки нива на духовна интуиция и прозрение. Сега наистина можете да се вгледате в нещата и да ги видите в техния реален вид. Вместо да виждате духове или неща от този сорт, вие ще се срещнете с други духовни същества с чисто съзнание, ще видите живота и жизнената сила, която пропива всичко. Недейте да смятате, че това ще ви направи всезнаещи и всеинформирани. Все още ще има въпроси без отговор, до момента, в който не загубите всички въпроси. Но сега имате възможността да проникнете малко по-дълбоко, а след време и неограничено по-дълбоко в нещата. Съвсем в началото на пътя, преди Първа Инициация, истински търсещите се различават от тези, за които духовния свят е още едно нещо, което егото им иска да постигне, по това, че искат да разберат, вместо да чакат да разберат. Това желание за по-дълбоко вникване се развива и разширява до способността нещо да бъде разбрано, вместо само да се наблюдава отстрани - преживяване срещу трупане на информация.

По време на Първа Инициация съзнанието се отваря към жизнената сила, към енергията, към светлината. Носител на съзнанието в много по-дълбок и осъзнат смисъл става чакра системата, вместо физическото тяло. Вие събуждате своята сетивност за докосване в нейния чист вид. Вие събуждате своята сетивност за миризма, сетивото на виждането, сетивото на чуването. И го правите съзнателно. И използвате тези сетива съзнателно. И защото е съзнателно, получавате импулси, информация чрез сетивата си, които идват само от настоящия момент, не от натрупванията и асоциациите в паметта. Започвате да живеете все по-пълно в настоящия момент. Именно това по-дълбоко установяване в настоящия момент е истинският завършек на Първа Инициация. Това е началото на медитацията, началото на инвокацията (стремежа към сливане) с Душата, с Висшата Същност, с Монадата, с Космическите Лъчи, с Всичко, Което Е. Чистотата на сетивата, получаването на информация от настоящия момент, реагирането на настоящия момент са нещата, до които се отнася Първа Инициация. Вие използвате своя ум, за да разграничавате (активните качества на Трети Лъч, за повече информация вижте "Космическите Лъчи") и използвате тази способност за разграничаване в живота си, за да бъдете свързани с него, да бъдете отворени към Светлината. Това е промяната, която наистина има смисъл.