Заземяване и Центриране

упражнения за стабилизиране на енергиятаВсе по-големите потоци от енергия към Земята правят осъзнати по-голям брой хора; това събужда творческите възможности в тези, които са пречистени, и засилва проблемите в тези, които не са. Енергията протича през прана канала, осветлявайки и зареждайки всички програми, които са там. Системата прилича на прожекционен апарат, в който филмът е миналото програмиране, мисъл-формите, емоциите, а реалността - екранът, върху който той се прожектира. Когато се включи Светлината, човек преживява това, което е върху филма.

Процесите, дадени тук, са с цел да ви помогнат да премахнете старите програми и да създадете нови. Човечеството призова нова степен на сила и свобода и сега трябва да се справя с нея. Процесите на еволюция на съзнанието са ускорени, и могат да бъдат преминати лесно или трудно; всичко зависи от това, как човек желае да пътува през тях и колко дълбоко желае да изчисти системите на вярвания.

Ключът към това да се чувствате удобно през този период, е да бъдете заземени - свързани със Земята. Свободният поток от енергия ще се превърне в мощен водопад от светлина във всички области от живота - взаимоотношения, здраве, работа и тн.Заземяване на пространството: Златният кръг1. Седнали със стъпала допрени до земята или в позицията на Тай Чи, визуализирайте брилянтен златен кръг около стаята, къщата и тн.;

2. Нека със спираловидно движение светлина от този кръг да се спусне към Земята, достигайки самия й център;

3. Нека бавно да се издигне от там по спирала и да се свърже съз златния кръг и сърцето ви;

4. Нека да се разгърне спираловидно нагоре и навън към безкрайността, към Източника-на-Всичко-което-Е;

5. След като се свърже с Източника, нека по спирала от там да се спусне блестящ златен енергиен поток към кръга от Светлина, минавайки през вашето сърце и заземявайки се в центъра на Земята. (Този вортекс ще пречисти и енергетизира областта, в която работите и ще внесе позитивна лечебна енергия в Земята);

6. Сега го инструктирайте да предизвика ефекта, който желаете. Например: сигурност, мир, любов, яснота и тн. И по този начин може да бъде използван като средство за проявление - програмиране на вашата реалност. По всяко време можете да се настройте към този вортекс и да черпите енергия от него.
Лично заземяване: Златният кръг1. Седнали със стъпала допрени до земята или в позицията на Тай Чи, визуализирайте линия от бяла/златна енергия, вливаща се към върха на главата ви отгоре, минаваща през гръбнака ви и от основата му - към центъра на Земята;

2. След това визуализирайте линии от светлина, минаващи през раменете ви надолу към бедрата ви, коленете от стъпълата - към Земята - отделете достатъчно време, за да може енергията да изчисти тези меридиани;

3. Нека енергията да тече към вас и през вас;

4. Сега почувствайте поток от енергия да се издига от Земята към стъпълата ви, гръбнака, до върха на главата ви;

5. Свържете потока на енергия с дъха си - при вдишване вижте енергията да се издига от Земята - гръбнака - върха на главата, а при издишване от върха на главата - основата на гръбнка - Земята;

6. Правете това, докато се чувствате удобно. Тази форма на енергийно протичане е много освежаваща и в същото време релаксираща - дори минута или две ще ви накарат да се чувствате прекрасно.

Всички препоръчани упражнения би трябвало да се изпълняват регулярно за постигане на максимален ефект!