Дъхът на Безкрайността

по Рона Хърман и с допълнителни обяснения от автора на сайта
Готови ли сте да разширите погледа си отвъд малкия си свят, отвъд микрокосмоса? Готови ли сте да приемете истината, че вие оказвате влияние върху Цялото и Цялото ви влияе в една прекрасна симбиоза и хармония? Вие сте микрокосмоса, или една миниатюрна вселена в макрокосмоса, която съдържа тоталността и всяко едно качество на Единството. Не веднъж сте били описвани като клетка, като вълна в сърцето и ума на Създателя и това е валидно описание.

Както Източникът излъчва все повече и повече светлина и любов през проявлението, така и този процес оказва влияние върху всичко в Космическия Ден и това по никакъв начин не изключва и вас. Вие не можете да се скриете от това, не можете да го отречете и да се затворите за него. Вашата връзка с Източника се развива непрекъснато и вие непрекъснато усилвате връзките вътре в цялостния ви аз, колективното ви съзнание през всяко едно ниво на проявлението. Повечето енергия предизвиква по-дълбоки и по-силни промени в живота ви. Ако вярвате, че трябва да живеете в бедност и хаос, тогава тези аспекти ще бъдат засилени в живота ви. Ако приемете истината, че сте част от космическата хармония и тя се отразява във вас като красота, радост и изобилие, тогава ще изтъчете такава реалност.

И понякога може да ви се струва, че животът ви е разтърсван и дърпан в различни посоки, докато Духът се опитва да привлече вниманието ви. Можете да се съпротивлявате и да се задържате към миналото си, да ритате и да се оплаквате, но в крайна сметка ще се придвижите напред по спиралата на еволюцията. Няма как да отречете еволюционния цикъл, който е задействан в момента. Решението да участвате е взето от вашата Душа, от тази искра от съзнание, която е въплътила част от себе си в тялото ви, като вас. И тази искра разтърсва всеки един аспект от живота ви, докато се опитва да ви събуди, да привлече вниманието ви. Нито един от вас не може да запази "status quo" и да игнорира повика. Вие трябва да навлезете в по-дълбоката си същност и да следвате разгръщащата се спирала от светлина във вас. Често сте чували, че сте обречени на съвършенство, така че защо да не се насладите на пътуването?

Можете лесно да видите къде в света около вас съпротивата към светлината е най-силна. Съществува много силна мисъл форма, която е изграждана векове наред и това е мисъл формата за унищожение, желание в умовете на много да разрушат всички, които не се съгласяват с определени културни или религиозни разбирания и правила. И тази енергия се е надигнала с особена сила сега, зашото и тя се подчинява на космическия закон за резонанса и "знае", че е дошло времето да бъде трансформирана. И в този последен стадий от своето съществуване тя е изтеглена на повърхността. Това е битка до смърт за много и е основана на страха. Страхът да не би да сгрешим. Страхът от непознатото. Страхът от промяната и от загубата на контрол. Основана е на желанието. Желанието миналото да продължи да съществува, желанието да продължим да обясняваме реалността около нас със способите на триизмерния ум и материално-психическите му достижения, на желанието да се изграждат групи, в които индивидуалността да бъде подчинена на волята на посредника. А ние нямаме нужда от посредници до Източника. Всеки има способите и средствата да е свои собствен гуру, учител, пътеводна светлина, да използва собствения си канал без да се допитва до нещо външно или да разчита на изкуствена опорна система. За нещастие, тези, които държат в себе си и защитават тези вярвания, привличат събития с вибрация на страх и отенък на его-желания, които привличат към тях точно тези събития, от които се страхуват най-много.

В тези области на света, където това се случва, се наблюдава и отклик от светлината. Тези области на конфликт са изолирани и откъснати от останалата част, така че близките области/държави/територии да не бъдат заразени. Същото се отнася и до енергиите на тези групи от хора, които не искат да освободят тъмните натрупвания в тях, въпреки претенциите, които имат или названията на работата, която правят. Голяма част от светлината и любовта, която съзнателните индивидуалности и Земята привличат, се използват, за да се поставят тези щитове, така че мирът и свободата да бъдат доминиращата мисъл форма. И това става не само над отделни държави и територии, а и вътре в тях - около индивиди и общности, около групи от хора, така че замърсяването да не се разпростре и масовото съзнание да спре да подържа страха и желанието за самоунищожение. И докато част от вас разширяват своето съзнание и се учат да използват Свещения Ум или МакроУма, вашата реалност се променя много бързо. Това е основната идея, която ви обяснявахме през последните няколко години. МикроУмът е вашето Бета съзнание (основано на бета вълни в мозъка), МакроУмът е Алфа състоянието, при което вие можете да станете съзнателни за натрупванията в подсъзнанието и да можете съзнателно да разпознаете субективните си реакции и негативното програмиране от миналото. След което да можете да трансформирате тези области и да започнете да се свързвате със светлинната информация от висшите светове на познанието.

Макро-вниманието се преживява чрез единството на Свещения Ум и Свещеното Сърце. Енергиите на трите ниски чакри са филтрирани чрез и осветлени от Свещеното Сърце (виж по-подробно Сливане с Душата), така че да бъдат обединени в хармония с висшите чакри. Свещеният Ум е обединението на лявото и дясното полукълбо и това обединение има потенциала за свързване и разбиране на божествената интелигентност в светлината, на светлинните частички, които мозъкът абсорбира от светлината в областта на Медула Облонгата и коронната чакра.

Тайната, любими, е да останете центриране в сърцето си, докато разширявате съзнанието си към все по-големи и по-обширни кръгове от светлина около вас, като по този начин разширявате и способността си за въздействие върху околната среда.

Да останете центрирани в сърцето е едно от най-важните правила в процеса на обединение с вашия пламък-близнак, или свързването с божествената любов и единство. Усвояването на Безкрайния Дъх е интегрална част от този процес. Докато възобновявате праничното дишане по този начин, вие активирате светлината в сърцето си, разширявате я през прана тръбата (пред гръбнака ви), събуждате Медула Облонгата (областта на чакрата на възнесението в светлинното тяло) в задната част на главата и достигате до висшите чакри над главата, за да може тяхната светлина да се свърже със сърцето ви, изминавайки обратния път през предната част на тялото ви. Позволете на светлината да намери своя собствен път. По какъвто и начин да се движи в и от гръдната кост, висшата сърдечна чакра, сърдечната чакра или слънчевия ви сплит (зависи от нивото на вашето съзнание и неговата центрираност в измеренията) няма значение; който и начин да избере, за да навлезе или излезе от вас, е правилният за вас. Вашият вътрешен дъх знае как да се движи, всичко, което трябва да направите е да се фокусирате върху входните и изходните точки, докато вдишвате и издишвате. След като навлезе обратно в сърцето, енергията се насочва при издишането надолу по прана канала (пред гръбнака ви, по средата между предната и задната част на тялото), достига коренната чакра, перинеума, излиза през тази точка и се завръща през предната част на тялото обратно в сърцето/слънчевия сплит/гръдната кост.

Когато практикувате тази техника за прана дишане достатъчно дълго и потокът е станал постоянен във вас, сте готови за следващата стъпка - отварянето на центъра в задната част на сърцето. Този център е част от порталите от светлина във вашата система. Може би някои от вас са запознати с тях. Това са точки на комуникация, които съвпадат с някои от чакрите, но не са самите чакри. Първият такъв портал съвпада с коренната чакра и ви свързва (позволява ви да се свържете) с природните духове - във фолклора са известни като духове, елфи, джуджета и тн. - това са духове на природната интелигентност, елементали, които разпределят жизнената сила в минералното, растителното и животинското царство. Някои хора комуникират предимно през този портал с енергиите около тях. За част от вас това може да изглежда смешно, но недейте да съдите тези хора, те се свързват с планетата, по начина, по който тяхното ниво на съзнание позволява. Вторият такъв портал е на нивото на коронната чакра и ви позволява да комуникирате с планетарната йерархия и енергиите на Шамбала, с Възнесените Учители и планетарния логос. Има поредица от други портали над главата, които ви свързват с нива над земните, но те няма да бъдат обсъждани тук. Когато достигнете до нивото да можете да разбирате тези канали за информация във вас, ще знаете всичко, което ви е необходимо и дори ще погледнете с усмивка на предишните опити за комуникация чрез тях, защото при огромния брой хора те не са в хармонично състояние, свързвайки ги с по-ниски планове.

Порталът при сърцето, който ще бъде отворен заради стимулирането на Медула Облонгата и довеждането на светлината на висшите чакри в тялото, съответства на Градовете от Светлина (не само Шамбала, но всички точки от светлинните решетки на съзнание на планетата). Това е същият портал, който преди се е намирал на върха на главата, но сега е интегриран още по-дълбоко във физическата реалност.

Когато за първи път сте се родили на Земята и все още не сте били изцяло човек (защото за това са нужни поне осем прераждания, за да се изгради напълно връзката между Душата и осемте безсмъртни клетки в основата на гръбнака), вашата колона от светлина е била широка колкото главата ви (ореолът около главата символизира тази корона от светлина, която ви е свързвала през Висшата Същност с Майката/Баща Бог и Източника. Тази вибрираща, даваща живот енергия се е излъчвала от предната и задната страна на вашата сърдечна чакра към света около вас. През различните ви проявления на Земята, навлизайки все по-дълбоко в материалната вибрация и три/четириизмерната реалност и преживявайки все повече сърдечна болка, повечето от вас са изградили етерна обвивка около сърцето, замъглявайки Любовта/Светлината към и от него. И тази обвивка ще остане там, докато не сте готови да се издигнете към светлината, докато съзнателно не пожелаете да си припомните връзката с Източника. За много ВРЕМЕТО Е СЕГА.

За да ускорим процеса на пълно активиране и отваряне на този портал, така че да можете да съществувате съзнателно и в светлинните решетки от съзнание около планетата, ще направим малка промяна в техниката на Безкрайния Дъх. Първоначалната техника остава важна и трябва да продължите да я практикувате докато не стане "закодирана" във вас, така че да се случва без съзнателно усилие. Когато това стане, ще знаете, че процесът е изцяло възобновен във вас и е постоянен. Само след това можете да започнете тази втора част, в която има много малка, но важна промяна. Вместо точката, в която Безкрайният Дъх излиза от тялото, да е в главата (Медула Облонгата), вижте как това става в задната част на сърцето ви (или вижте как областта между плешките се отваря като портал от светлина в задната част на вътрешния храм). Дъхът ще продължи нагоре над главата ви и ще навлезе обратно към сърцето ви през предната му част. След това при издишането ще излезе пак през задната част на сърцето надолу, ще се завърти при или под коренната чакра и ще се върне през предната част на тялото в сърцето. Когато започнете този процес, любими, направете съзнателно усилие това да бъде всеки ден, дори да го правите десетина пъти на ден. Това ще увеличи потока от божествена светлина към вас.

Казахме го и преди, но ще напомним отново: познанието/мъдростта съчетани с любов/състрадание и фокусирано чрез намерението/действието създава силата, която държи ключовете към безкрайния потенциал; потенциал, който е заложен във всеки един от вас да бъде съ-създател. Представете си, че Безкрайният Дъх, който преминава през вас и вашата система, е наситен с трилиони малки диамантени субатомни частици Любов/Светлина и че енергията активатор е ЛЮБОВТА. Формулата е проста: фокусирайте своето намерение върху това, което искате да създадете, изпълнете се с Елексира на Живота и се обвийте с чиста любов, привлечена от сърцето ви. Любими, това е начин, който никога няма да ви подведе. Светлината на Източника се изразява във физическите измерения като живи пирамиди от светлина и това са блокчетата, които изграждат живота на всяко ниво. Тези изпълнени с живот форми ви дават достъп до честотите на Светлината и са необходими за вашата трансформация от човешки същества в Духовни Същества, така че да можете да се завърнете в единното съзнание.

1. Започнете да активирате светлината в областта на гръдната кост. Опитайте се да усетите в коя област се намира входът, през който светлината навлиза във вас - на нивото на тимуса, на нивото на сърдечната чакра или слънчевия сплит, или някое място между тях.

2. Уравновесете дишането и започнете да наблюдавате и осъзнавате всяка секунда от вдишването и издишването без да отклюнявате вниманието си.

3. Изпразнете дробовете си докрай и започнете да поемате въздух.

4. В същото време вижте как светлината започва да навлиза активно през гръдната коста и да се изкачва по прана канала (той не съвпада с гръбначния стълб и се намира по средата на тялото ви, по вертикалната ос)

5. Светлината се изкачва до Медула Облонгата - областта в меката част на главата, в задната част под черепа. 6. Светлината излиза от тялото по дъга и се насочва към Звездата на Душата, една длан разстояние над главата ви. Тук би трябвало да сте в средата на вдишването.

7. Енергията прави дъга, минавайки през Звездата на Душата, увличайки и събуждайки съзнанието на чакрата, и започва да се насочва надолу по дъга, през предната част на тялото, навлизайки в края на вдишването в гръдната кост.

8. Опитайте се да усетите съзнанието и светлината, които се вливат в сърцето ви и вашата собствена есенция от Звездата на Душата.

9. Няма пауза между вдишване и издишване. Издишването започва веднага след вдишването.

10. Светлината се насочва през прана канала (който се намира пред гръбнака ви), надолу към коренната чакра, перинеума, събуждайки енергията там.

11. Излиза извън тялото и достига малко под тази област, завърта се (тук би трябвало да сте в средата на издишането) и започва да се изкачва по дъга през предната част на тялото или малко пред него, обратно към гръдната кост.

12. Няма пауза между издишване и вдишване. Вдишването започва веднага след издишването.

13. Следващият дъх е абсолютно същият, но когато енергията се изкачва над главата й позволете да намери следващият енергиен център над главата - т.е. най-високата част на дъгата да се изкачи още по-нагоре

14. По същия начин при издишване позволете на енергията да слезе още по-надолу под основата на гръбнака и да направи завоя нагоре.

15. Всеки следващ дъх достига още по-нагоре при вдишване и още по-надолу при издишване, но енергията минава винаги през Медула Облонгата, за да излезе от тялото нагоре, и през перинеума, за да излезе от тялото надолу.

16. В началото на вашата практика с Безкрайния Дъх използвайте следния фокус в ума си:
в края на всеки дъх се съсредоточете върху число от бинарната спирала (мъжката спирала на енергия): 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 (ако практикувате Мер Ка Ба медитацията с активация на звездните тетраедри 34/21 спрете до тук, защото в противен случай ще причините дисбаланс между женската спирала - спиралата на златното сечение и мъжката енергия) 1024, 2048, 4096.

По същия начин както Мер Ка Ба дискът около тялото ви свързва с целия живот и единния дух, мъжката спирала възстановява връзката между отделните нива на вашето съзнание по вертикалния канал от светлина - по целия път на съзнанието ви от вселенските нива до планетата - така вие обединявате всеки фрагмент и аспект от колективния ви аз в сърцето и премахвате разделението вътре във вас. Не е необходимо да се фокусирате всеки път върху числата, защото вашият дух познава този път и не може да предприеме погрешно движение, но когато го правите вие ясно заявявате намерението си да извървите тези стъпки по развитие на мъжката спирала във вас.

17. След като сте стигнали до последната стъпка от редицата, продължете Безкрайния Дъх до нивото, до което стига енергията при нея - няколко метра над и под вас - недейте да фиксирате това разстояние в ума си с конкретни цифри, защото то варира за всеки един поотделно и защото няма нужда да налагате ментална представа над този процес.
Статията е публикувана с разрешението на Рона Хърман и ако желаете да я разпространявате по-нататък трябва да поставите линк към нейната уебстраница и към тази страница