Махатма Инициации
Н А В Л И З А Н Е


Основният курс от Махатма Инициации е посветен на Космическото Навлизане - енергията на Махатма. В определен момент от линейното време директна връзка между нивото на Източника и тази планета беше създадена за всеки, който е отворен към духовно пробуждане. Тази космическа връзка едновременно съществува във времето (в този прозорец между 1987 г. и 2028 г.) и извън него. По определен начин всяко човешко същество може да я създаде в себе си и да се хармонизира с всички промени, които носи, както и да се синхронизира с цялата реалност от светлина, към която води.

Защо да се свържа с Махатма? ЗА ДА СЕ ПРОБУДИШ ! За да си припомниш кой и какво си: АЗ СЪМ Присъствието, Съ-Създател, Многоизмерна Същност, която е навлязла във физическите измерения от Любов към Цялото, за да разбере себе си и Всичко, Което Е.

Това събитие е създадено, за да се докоснеш до тази Същност.

Махатма е Иницииращият аспект на Източникът, най-мощната духовна сила на планетата в този момент. Енергията на Махатма е Великият Водач към АЗ СЪМ Присъствието. Това е жив и съзнателен път обратно към Създателя на този Космически Ден и въплъщава в себе си всички 352 нива и измерения от Източника до Земята. Този аспект на Създателя е внесен чрез Божествения Женски Принцип в Творението, както и чрез Свръхдушата на човечеството, за да доведе до неговото пробуждане. Махатма идва за планетата Земя по времето на Хармоничното Сливане и навлизането на Земята във Фотонния пояс. И двете събития са от огромно значение за човечеството и дълбоките промени, до които водят, ще бъдат обяснени. Махатма е "експерт" в преструктурирането на атомното тяло и фините тела, чрез които съществуваме в това измерение и позволява на цялостното АЗ СЪМ Присъствие, Източникът, да се вкорени в Земята, водейки до прекратяване на полярността и разделението между мъжка и женска енергия, физическо и духовно, Създателя и Съ-Създателите.

Чрез благословията на МАХАТМА Инициациите, стъпките до Възнесението никога не са били толкова достъпни. Съществуват 12 стъпки или нива от личността до пълното сливане с Висшата Същност. През нея навлизането в безбрежните области на Свръхдушата, останалите 340 нива от този Космически Ден, се случва. Тези 12 стъпки се наричат вътрешни инициации и всеки е "обречен", със своята собствена скорост, да ги измине в хода на еволюцията си. Тези вътрешни инициации се случват през огромни периоди от време, инкарнации, осъзнавания и най-вече преживявания. Чрез тях Творението постепенно се разкрива пред нас и чрез тях можем да открием своята същност и своето място насред Всичко, Което Е.

Вътрешните инициации са присъщи за всяко съзнателно същество. По време на Махатма Иницации ще преминем през процес на овладяване и усилване на определени енергии и състояния, които водят до завършване на тези инициации. Всеки сам за себе си има достъп до тези енергии. Те ще ви съдействат да издигнете вибрацията на светлина в себе си, да започнете процес на овладяване на емоционалната и менталната си същност и да се слеете с енергията на Душата.

Първата от тези инициации е Отварянето към Светлината, достигането до многоизмерната структура на вашето същество. Превключването от нисшата триада от тела, които са изцяло полярни по своята природа, към висшата триада от тела, от които сме се отделили. Чрез точно определена медитативна техника, която всеки може да усвои, съзнанието "превключва" или "прелива" от нисшите тела към телата от светлина. Това Е началото на ПЪТЯ. Това е разделителната линия между духовните преживявания и психичните преживявания. Когато възприемаме невидимата реалност около нас през полярните нисши тела, имаме преживявания, които също са полярни, независимо дали са близо до материалното, в астралните или психичните планове. Когато възприемаме през триадата от тела, които са част от Христовото съзнание, преживяванията са автентични, а не създадени от егото, неполярни и носещи пълнота, любов и най-вече чрез тях божественото ни се разкрива. Най-общо Първа Инициация е кръстопът точно пред нас, който определя дали ще имаме преживяване на Цялото като Бог или ще навлезем в капана на астралните и психичните преживявания и отново ще изгубим много години от съществуването си в тях. Отварянето към Светлината е процес, в който съзнанието превключва от нисшето етерно тяло и спира да го използва, като средство за съществуване, в тялото от "най-фина прана и фин вятър". Чрез него духовният план на творението започва да ни се разкрива и за първи път от хилядолетия можем да надникнем зад физическата светлина в духовната светлина.

В същия този процес ще научите какво всъщност е медитацията, коя е вратата към нея, как за минута - две да превключите от външния аз към истинската си същност и да я живеете в ежедневието си. Тази промяна във възприятията и вътрешния фокус позволява нисшето емоционално и нисшето ментално тяло да бъдат овладяни, трансформирани и преструктурирани (втора и трета инициация), за да може цялата енергийна система да се превърне в съвършен носител на Душата и тя да се прояви чрез тях. Преди хилядолетия ние сме излезли от Нивата на Душата, откъснали сме се от ядрото от светлина, любов и мъдрост и сме навлезли в това измерение на съзнанието и в тази плътност. Най-важната духовна стъпка е да се завърнем обратно или да допуснем отново Душата да навлезе.

Завинаги ние сме били едно Дух - Душа - Тяло. Под тяло се има предвид въплътената част от нашето съзнание, не самото клетъчно тяло, както и цялата физическа реалност, която създаваме около себе си. Но в един много далечен момент в миналото сме започнали да прекъсваме съзнателно връзките в това единство. Нашият Дух, Свръхдушата и Висшето Аз, са се отделили "отвъд", Душата е била доведена до почти спящо състояние, изчерпана енергийно заради самия процес на инкарнация (изпращането на безброй фрагменти от нея във физически тела, чрез които се опитва да опознае нивото, до което сме "паднали"), а в тялото е било създадено егото или външния аз. Втората и третата инициация са процес на преструктуриране, пренареждане и пречистване на илюзиите на външния аз, освобождаване от само-хипнозата, че ние сме егото - не чрез борба, отричане, страдание или усилия, а чрез осъзнатост, разбиране, състрадание и най-вече - чрез всекидневни преживявания на истинската ни Същност. Малко е трудно да се разбере, както и да се обясни, ментално, но във всеки един от нас съществуват два аз-а - единият истински, другият не. Единият - непроменлив, а другият подвластен на всяка промяна във външния свят. И макар да е трудно да се обясни и да се разбере, е въпрос на минути чрез медитация всеки да превключи от единия към другия и да живее от своята Същност, вместо от личността. Това е "СЪМ" като част от АЗ СЪМ Присъствието. Втора и трета инициация са живеенето на този "СЪМ", за да може в един момент "АЗ" да се пробуди изцяло. Нека думата "АЗ" да не ви обърква, това няма нищо общо с познанието ни за егото, нито е нещо материално, обособено или структурирано - с присъщи качества и индивидуалност. "АЗ" може да бъде описан какво не е, и само чрез директно преживяване може да се разбере, какво е. След като връзката със светлината и многоизмерните ни тела е била възстановена по време на Първа Инициация, трансформацията на воалите от илюзия е лесен процес, който просто изисква определено линейно време, за да бъде завършен.

По време на Махатма Инициации ще се научите как да създадете подходяща енергийна среда в себе си и около себе си, да бъдете в определено състояние на съзнание, за да може цялата изначално вкоренена информация за вас да се разгърне. Тази информация е вродена мъдрост, любов и воля, съзнателна енергия, която води до освобождаване и трансформация. Информация, която ви показва ден за ден какво да направите, води ви до специфични осъзнавания и най-вече преживявания на Творението като Единство.

Ето част от нещата, които ще правим и за които ще си говорим:

  Ден 1
  (повечето теми не са само лекции, а практики и медитации)

 • Какво сме ние?
 • Какво е Махатма енергията, измеренията, Космическите Лъчи
 • Медитирайте, но как?
 • Свързване с истинската енергия на чакрите, фините тела и многоизмерната ни същност
 • Отваряне на Колоната от Светлина чрез активация на Духовния атом във всеки от нас
 • Освещаване на Пространството, така че всички енергии да достигат в чист вид
 • Кристалните енергии - Махатма енергията с монадичен фокус върху Лъчите
 • Първа Инициация - как да стимулираме нейната енергия

 • Ден 2

 • Системата от убеждения
 • Двете убеждения, които водят към медитация и пробуждане или към егото
 • Втора Инициация, овладяване на емоционалното тяло - как?
 • Храмът на Душата в нас
 • Космическото Сърце, Вечният Океан от Светлина, Макрокосмосът в нас
 • Трета инициация, овладяване на менталното тяло - трансформация
 • Свързване с Вътрешния Водач и всекидневна комуникация с енергията на Висшето Аз

 • Ден 3

 • Четвърта инициация - Разпятието - прекъсване на кръга на карма
 • Многоизмерната реалност, как да канализираме енергия
 • Учене с Архангелите, Майсторите и Космическите Лъчи
 • Вътрешните уроци


 • Медитации и практики

 • Отваряне към Светлината
 • Навлизане в Медитация
 • Пирамидата от Светлина
 • Храмът на Душата - Космическото Сърце
 • Инициация в Махатма енергията
 • Медитации за трансформация с кристалните енергии
 • Медитации за свързване със соларните енергии, началото на Христовото Съзнание
 • Триединният Пламък на Христовото Съзнание
 • Създаване на определена енергийна структура, за да можете да стимулирате Първа, Втора, Трета и Четвърта Инициация и да навлезете в енергиите и състоянията на Пета Инициация: Майсторството

Препоръчително е да отделите още един, допълнителен ден след семинара, за да интегрирате, осмислите и най-вече в Съзерцанието, родено от Медитацията, да се свържете цялостно с енергията на всички преживявания. Предполага се, че по време на семинара, ще бъдете изцяло посветени на неговите теми и ще си дадете възможност да се откъснете от ежедневието си. Не са желателни закъсненията, прекъсванията, заниманията с неща от външния свят, страничните срещи в почивките или напусканете преди да сме завършили някой ден ; дори е препоръчително да оставите телефоните и мобилните устройства вкъщи или поне да са изцяло изключени. Недейте да пропускате възможностите за пробуждане чрез навлизането в реалността на Махатма и светлината вътре в нас.

Заповядайте с отворено сърце, ясно намерение защо идвате и отворено съзнание, което гледа навътре. Елате с удобни дрехи, маска за медитация, ако използвате, бележник и химикалки, кристали за общия олтар и всичко друго, което ще ви помогне да се чувствате уютно и удобно в групата :)