Махатма Инициации II
Р А З Г Р Ъ Щ А Н Е


Докоснете се до най-фината и любяща Трансформационна Енергия, която някога е навлизала на тази планета. Чрез този семинар ще преживеете в конкретна форма Махатма енергията, чистата есенция на Източника.

За участие запазате своето място


За да можете да се регистрирате за семинара и да участвате, трябва да сте преминали Махатма Инициации I: Навлизане.


  По време на Махатма Инициации I: НАВЛИЗАНЕ вие научихте:

 • Как да навлизате в медитивно състояние и да пренасочвате съзнанието си от външния аз/ ума към Същността.
 • Какво представляват 12-те инициации или стъпки, които разделят личността и Висшето Аз. Тези инициации са огромни периоди от време, в които прекарваме в определено състояние на духа, ума и тялото. Тези инициации нямат нищо общо с "настройка" в енергии, нито са ментални конструкции и идеи, нито могат да бъдат ускорени чрез каквото и да е от външния свят. Ключът към тях е във вътрешното пространство и чрез комбинацията от медитативно състояние и светлинни практики водят до реални дълбоки преживявания на връзката с Творението. Именно чрез навлизането във вътрешното пространство и достигането до Трета Инициация: Сливането с Душата човек си дава сметка, че всичко, което досега е преживявал, е било част от психиката и ума, а това, което е наричал "духовно" е било просто идея или желание в мислите му.
 • Какво са Махатма енергията, измеренията и Космическите Лъчи
 • Кои са двете най-важни енергии в Творението и какво ги обединява
 • Как да се свързвате и призовавате енергията на Архангелите
 • Освещаване на пространството: Създаване на Пирамидата от Светлина, за да можете да интегрирате цялостно и с подкрепата на ангелското царство всички тези недостижими и фини енергии. Пирамидата от Светлина е основен процес при работата с Махатма и макар да не е обяснена като практика от Браян Гратън, по-голямата част от неговата дейност е била чрез Архангелите и Космическите Логоси да подготви пътя за Махатма. Този етап е завършен преди повече от 25 години чрез серия от над 15 семинара и големи духовни групи по света, събрани от Браян и сега е основа за свързването с тази енергия. Пирамидата от Светлина е практика, синтезирана и обобщена от Георги, която създава стабилна основа във физическия свят, за да могат всички останали процеси да текат в синхрон с божествената воля.
 • Как да откривате Искрата на Христово Съзнание, която спи във всяко човешко същество. Къде се намира, как да отключите непроницаемата й обвивка, която не позволява грубия външен свят да навлезе и как да се слеете с нея - това по същество е енергийното съответствие на Майсторството, Пета инициация.
 • Как чрез Искрата на Христово Съзнание да разгръщате Колоната от Светлина до нейния оптимален размер от около 3 метра във всички посоки и да я свързвате със Звездата на Източника - нашата директна връзка с Твореца.
 • Как да интегрирате енергията на Душата в тялото и чрез нея да се предизвика реална трансформация в личността
 • Защо всяка промяна чрез ума е временна, полярна и неустойчива на външния свят. Как достигането до определени чисти състояния на духа води до спонтанни позитивни промени в личността.
 • Първа Инициация (Отварянето към Светлината) - как да възприемата директно енергийната реалност около вас, без впечатленията да се променят от системата от убеждения
 • Втора Инициация (Свещения Дух) - как да обедините различните аспекти на емоционалното си тяло и да достигате до скритите, като дълбоки океански течения в нас, емоции, които реално ни управляват в живота (повечето хора възприемат ежедневните си повърхностни реакции на околния свят като свои емоции и губят години в опити да ги променят)
 • Трета Инициация (Сливането с Душата) - разбирането на ума чрез чисто медитативно състояние. Как чрез това състояние да интегрирате напълно енергията на Душата, как да се срещнете с нея на нейното ниво, как да имате автентични преживявания в Духа
 • Процесите на вътрешни инициации чрез Махатма енергията са нелинейни (за разлика от енергийния формат на Старата Епоха, когато всяка една иницация трябваше да бъде завършена преди да се навлезе в следващата). По време на Махатма: Навлизане вие научихте по какъв начин от енергийното ниво на Майсторството, Пета инициация (достигането до искрата на христово съзнание) да канализирате енергийната есенция и информация, за да бъдат стимулирани първите три инициации. Това в истинския смисъл на думата е Самопосвещение, процесът при който оставяме божествената енергия на Махатма да ни води стъпка по стъпка по нашия път към Цялостност и опознаване. Във вътрешните планове посредници между нас и Източникът никога не е имало. Вековният проблем при цялото човечество е бил, че е бъркало материалната страна на живота с тези вътрешни планове и е прекарало в дълбок сън и забрава на Същността цялото това време. Чрез енергията на Махатма входът към вътрешните планове е отворен и това е цялата насока, която ни е нужна. Всичко останало е между нас и Бог.
 • Всички тези енергии и процеси като съвкупност:
  Пирамидата от Светлина,
  Архангелите и Космическите Лъчи,
  Искрата на Христово Съзнание (Майсторството),
  разгръщането на Колоната от Светлина до изначалното й състояние и оптималния й размер от преди Падението,
  връзката със Звездата на Източника
  водят до дълбока трансформация и лечение, след която никой не е същият. Непроницаемата стена, която отделя човек от Нивата на Душата е възможно да бъде преодоляна и всеки може да достигне до духовната пътека до Източника - именно Сливането с Душата е тази кардинална стъпка или състояние, а всичко преди този етап е от сферата на ума, "преливането от пусто в празно или егото, което като тигър гони опашката си в детинска игра на полярности" по думите на Браян Гратън. Всички вътрешни процеси от преди Сливането с Душата са игра във външния свят и тази инициация/състояние от гледна точка на Духовната Йерархия е началото на духовната еволюция. Няма значение какво правим преди нея, защото то ще бъде непостоянно и от тази гледна точка - безсмислено.
 • В Махатма Инициации I: Навлизане поставихме именно тази основа и интеграцията на изброените процеси може да отнеме и повече от година. Но енергията, която те съдържат е толкова всеобхватна, вдъхновяваща и трансформираща, че никой не е същият след този период. Практиките от Махатма Инициации не са формални медитации, а енергийни състояния, които, когато бъдат разбрани и интегрирани, се случват просто с промяна в намерението и могат да бъдат живени във всеки момент от живота. Една от задачите на Махатма енергията е да преодолее хилядолетното разделение и разбиране, че дух и материя са отделени, че божесвеното е някъде "там" и че човек трябва да избира да бъде или едното или другото, или да избира между себе си и да се изолира, или да бъде с "другите" и да забрави за себе си. Махатма е този златен мост между измеренията, чрез който преодоляваме всяко разделение и освобождаваме всички заблуди по отношение на нас и реалността.

Ако сте призвани и готови, можете да продължите по-нататък и по-надълбоко.

Следващият скок в съзнанието се разкрива в
Махатма Инициации II: РАЗГРЪЩАНЕ


За да можете да се регистрирате за семинара и да участвате, трябва да сте преминали Махатма Инициации I: Навлизане, както и да разбирате всички изброени по-горе процеси, да можете да навлизате в тях и да сте практикували поне два месеца задълбочено и последователно всичко. От особено значение е пробуждането, до което води специфичната практика за Първа Инициация, Отварянето към Светлината. Също така е много важно във вашите практики поне веднъж седмично да сте се свързвали с енергийната есенция и кодове за всяка една от трите инициации. Изграждането на Колоната до Източника зависи само от вас и когато това е личен процес, сте в правилната посока към Майсторството.

Ако това е така, заповядайте! Вие сте в правилното енергийно състояние, за да продължите.


Махатма Инициации II: РАЗГРЪЩАНЕ


  Задълбочаване на връзката с Архангелите и Космическите Лъчи

 • Пирамидата от Светлина: активация през измеренията
 • Пирамидата от Светлина: вкореняване във физическия план, свързване с планетарните решетки, активация на вортекс от светлина
 • Планетарният Логос и Майката Земя

 • Работа с кристали, мандали и кристални решетки

 • Как да използваме кристали, за да отвеждаме енергията към енергийните меридиани на планетата
 • Кристални решетки от седем кристала със специфична програма (за индивидуално лечение, пречистване на аурата, дома или друга конкретна цел)
 • Кристална мандала от четири или шест кристала, свързани по определен начин за проявление на енергията
 • Кристална мандала от шест кристала, свързани по определен начин за разгръщане на светлината, насищане на пространството и зареждане
 • Обединение на физическото пространство (дома или мястото за медитация) с Пирамидата от Светлина и кристалните мандали

 • Храмът на Душата

 • Медитации за създаване на Пирамидата от Светлина във вътрешното пространство
 • Конкретните практики, които Браян Гратън е да споделял за създаване на Колоната от Светлина, навлизане във вътрешното пространство, както и насоките му за светлинните медитации
 • Достигане до пространството, в което съществува Махатма. Какво представлява то
 • Единен групов фокус в Махатма пространството. Защо енергийните процеси в Махатма са толкова различни и дълбоки в сравнение с всички други практики. Всички участници в този и предишният семинар по определен начин са индивидуално и лично синхронизирани с това пространство. Именно затова силата и дълбочината на всички медитации за тях е неимоверна. Същите енергийни процеси извън това пространство са повърхностни и нецялостни. Това е теоретична тема, а самото индивидуално синхронизиране е част от предварителната подготовка на пространството, за която говорим и в двата семинара.

 • Път от една Инициация към следващата (обща тема за всички дни)

 • Как да преминем от Трета към Четвърта Инициация. Вкореняване на Нивото на Душата и издигане над психичните нива. Как състоянията на Духа спонтанно и мигновено предизвикват трансформация и израстване
 • Четвърта Инициация - "Разпятието", директна работа с кармата
 • Какво представлява кармата? Какво представлява процесът на баланс на преражданията и как това не е карма
 • Кой е процесът, който пробужда Духа да започне определена инициация. Коя практика е специфичният път през нея. Кой е проходът между отделните инициации или как да завършим един цикъл и да започнем следващ. Обща тема за първите шест инициации. Всички тези специфични и ясни стъпки са интегрирани в медитациите и практиките и последователно ще бъдат обяснени. Разбирането на тези концепции е може би най-важната част от Махатма трансформцията и само чрез специфичен фокус в съзнанието и намерението може да се случи разширение в Светлината.
 • Как да преминем от Четвърта към Пета Инициация (разчистването на цялата карма и Майсторството)
 • Кой е елементът, чиято липса не позволява навлизане и разгръщане на Пета инициация

 • Многоизмерната енергийна система

 • Нисшата триада от тела около физическото тяло
 • Висшата триада от тела около душата
 • Медитация за достигане и интеграция на висшата триада
 • Продължение на темата "Какво всъщност представлява Христовото съзнание и енергия"
 • Навлизане в Четвърта Инициация, медитация и практика
 • Директен достъп до полето, в което е коренът на карма. Причините за енергийните блокажи в нисшите тела и как всеки може сам за себе си да балансира или освободи тези корени чрез медитации

 • Чистият електронен пламък

 • Продължение на темата "Кои са двете най-важни енергии в Творението и какво ги обединява"
 • Финият механизъм за проявление през измеренията
 • Как да проектираме силата си върху чистия електрон, за да творим. Как да я оттеглим, когато нямаме нужда. Как да прекратим несъзнателното творене. Всички тези процеси са медитативни практики и не са теория.
 • Етерно и Духовно Възнесение - какво представляват тези два тотално различни процеса

 • Христовото Съзнание

 • Христовото Съзнание по отношение на Душата е отвъд нея. Самото Падение е откъсването Душата от това ниво и всичко друго, с което свързваме "Падението" е само следствие. Същнският процес на Четвърта Инициация е откриване и балансиране на корена на карма, за да могат кармичните връзки с външния свят и другите да изчезнат. Само така човек може да бъде истински свободен и да създаде пространство за духовно израстване в живота си. Само така Душата може да се завърне в Христовата Светлина. В медитации ще преминем през тези процеси. Както при всички други медитации, по време на семинара чрез всяка една от тях, вие научавате определена светлинна практика. След завършването на семинара повторението на тези специфични практики води до завършване на съответната инициация, както и до задълбочаване на трансформацията
 • Уроци от Вътрешните планове. Как учи Душата и как Дишата ни учи? Как да слеем двата процеса в един. Медитации и практики за завършване на Четвърта инициация
 • Кой е входът към Пета Инициация, Майсторството или Овладяването

 • Нивото на Източника и Нивото на Съ-Създателите

 • Христовото Съзнание е вход към Космическото. Как да слеем Искрата на Христовото Съзнание и Душата. Достигане до Пета Инициация.
 • Интеграция на Божествените Сили, чрез които Източникът се проявява на своето Ниво
 • Свързване на енергията на Божествената Майка, Божественият Отец с чистият пламък на съзнание в нас и вече интегрираната енергия на Христовото Съзнание с Душата. Преминаване през Пета Инициация и завършването й.

 • Тоталната трансформация

 • Триадата на Христовото Съзнание
 • Проявление в енергийната система на всички трансформации и процеси, които направихме в Храма на Душата. Раждането на новата чакра система и проявление на христовата триада от тела

Макар темите и медитациите, специфичните процеси и практики, както и самата теория и разбиране на Махатма Инициациите да изглеждат като необятна област или дори като непосилен план за изпълнение, ние имаме цялата подкрепа на Космическата Махатма и нашите собствени Нива на Душата.

Никога преди духовното учене и израстване не е било толкова интензивно, толкова въодушевяващо и мащабно. При самия процес на подготовка на груповите енергии всеки един участник по индивидуален и личен начин, защото е изявил желание да бъде част от Махатма Инициации, вече е част от планетарното поле на тази Космическа Енергия и учи заедно с нея - дори да не разбира изцяло това. Всеки един още преди семинара е синхронизиран и има достъп до определени области от духовното поле на Майката Земя. И именно това прави възможно да се движим с огромна скорост, темите да бъдат разбирани с лекота и всъщност на всяка точка от семинара сме се спрели изчерпателно и в дълбочина и конкретика, които иначе биха били предизвикателни за ума, а самите енергийни процеси - непосилни за интеграция.

Още по време на медитациите от най-първия ден от Махатма Навлизане всеки е поканил и се е свързал с тези, в началото необясними и неразбирамеи аспекти на Душата си, чрез които разбирането и преминаването на инициациите е възможно за относително кратко време. Именно, защото учим, медитираме и се движим заедно с енергията на Душата, Христовата Искра, Висшето Аз, Свръхдушата и цялостното АЗ Съм Присъствие, вътрешните промени и трансформации са толкова забележими, че всеки от досегашните участници с удивление разпознава в себе си неимоверното израстване и пътя, който е изминал от най-първата медитация до последния миг на семинара. С удивление всеки споделя, че познанието и практиките са просто припомняне и разпознаване на едновременно изцяло нови състояния на духа, защото никога преди в този живот не са се разкривали с такава дълбочина и в същото време си спомня, че вече ги е живял, но тези спомени са от паметта на Душата.

Всеки един от специфичните процеси на различните инициации са интегрирани, преплетени и могат да бъдат преживени по време на медитация или дори още по време на лекциите в семинара, а след това - в ежедневието. Именно това означава да се отвориш към Светлината, към Духа и да живееш в два свята едновременно - чрез Махатма Инициациите се открива необятна дълбочина навътре и външният аз просто прелива и се завръща в преживявания, за които дори не е мечтал. Махатма Инициации водят до достигане на изцяло нови за човек, но добре забравени стари за Душата преживявания на реалността и връзката с Източника, и независимо дали сме в медитация или се движим през своя живот, те ни съпътстват и можем за пръви път от хилядолетия да въплътим духа в материята и да покажем на Душата какво е да живееш в човешко тяло тук на Земята...Именно това е дарът на Махатма за тази планета и човечеството.

За да можете да се регистрирате за семинара и да участвате, трябва да сте преминали Махатма Инициации I: Навлизане, както и да разбирате всички изброени по-горе процеси, да можете да навлизате в тях и да сте практикували поне два месеца задълбочено и последователно всичко. От особено значение е пробуждането, до което води специфичната практика за Първа Инициация, Отварянето към Светлината. Също така е много важно във вашите практики поне веднъж седмично да сте се свързвали с енергийната есенция и кодове за всяка една от трите инициации. Изграждането на Колоната до Източника зависи само от вас и когато това е личен процес, сте в правилната посока към Майсторството.

Ако това е така, заповядайте! Вие сте в правилното енергийно състояние, за да продължите.