Енергията на Сътворението
Махатма: Школата на Майсторството


За много от нас, които имаме поне малко чувстви-телност към дълбоките духовни промени, случващи се на Земята, е ясно, че от няколко години Преходът, който ние, нашата Земя и всичко в нея преминаваме, съдържа фактор, който е повече от 'нормален' (ако тези прекрасни промени дори за момент биха могли да се нарекат 'нормални').

Този фактор се съдържа в МАХАТМА Откровението.

Източникът на този Цикъл от Творението, Източникът на този Космически Ден (периода на проявление) се разшири. И това разширение отеква през цялото творение, надолу през всички измерения на съзнанието и живота. То достигна и се свърза с / в нашата Земя.

На енергията и съзнанието на Източника беше дадена мантрата (звука, името) МАХАТМА от Архангел Метатрон.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който е познаваем, използваем и достъпен за всички, които са на Земята.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който може да завибрира през цялата вътрешна система на духовното съзнание, през Чакра Системата.

МАХАТМА не е древна мъдрост, свещена геометрия, религия, философия или наука.

МАХАТМА е източникът на всичко това и понастоящем се разпростира, разширява и вкоренява още по-дълбоко в съзнанието на тези от нас, които сме отворени за нея, и на нашата Духовна Йерархия. МАХАТМА е всичко от изброените неща в пречистен, обединен, излекуван и разширен вид. МАХАТМА се отнася само до самата себе си и е сравнима само със самата себе си.

Интеграцията й в говорим и писмен език по никакъв начин не може да се нарече лесна задача. Изискването да се съхрани непокътната енергията на Светлината и Духовната Интелигентност, когато те се изложат чрез познатите ни езици, отеква през душата, за запазване на възможно най-голяма прецизност. Тази информация не е съществувала в нито един земен език, независимо от времето. И това няма как да е така, защото енергията на Махатма през целия цикъл на творение никога не е достигала до Земята.

Това също така не означава, че каквото е било писано по отношение на Махатма не подлежи на по-нататъшно изясняване и разширяване. Дори точно обратното. Има само няколко от нас тук, които се опитваме да правим това, и ние сме далеч от завършването на тази задача, свързана с нашата собствена духовна еволюция - опознаването на Източника.

Махатма е това, което ние, като че ли цяла вечност, сме очаквали; и не съществува сила на Земята, която може да я спре, блокира или отложи. Махатма е дълбоко вкоренена в планетата и това ще остане така. Тези, които предпочитат да останат в състояние на отричане на тези духовни факти, ще продължат да имат трудности, дори до крайната фаза да бъдат принудени, заради тяхното собствено очарование към мрака и отричането, да напуснат нашата Земя.

Махатма е Новата Епоха, Новият Цикъл в този Космически Ден. Тя не е Виолетовият Пламък, който беше преходен период, за да може материята да издигне достатъчно своята вибрация и да се слее с космическата светлина и любов. Тя не е Първи Космически Лъч, Божествената Воля или плана на Архангел Михаел/Вишну/Пазителя на Баланса, макар той да е дълбоко закодиран в нея, защото тази енергия служи за разчистване на пътя й от кристализиралото триизмерно минало, илюзията и ограниченията. Махатма е разгръщането на самия Божествен План и съществуването ни в него като Съ-Творци и Съ-Създатели. Махатма е последната стъпка между сливането на плановете на Съ-Създателите Монади и Създателя Източник. И това сливане анихилира по пътя си през Проявлението всички разделения, дуалността, дихтомията, полярността, колкото привидни или валидни да са те.

Информацията, която е представена в следващите страници, води до Учението на Махатма, до Вътрешната Религия, която се фокусира с цялата си сила в Медитация на Десетия Пламък.


Пътуването от Източника

Началото...

Космическите Лъчи
Архангелите
Космическото Сърце
Духовната Йерархия      Скоро
Новите Енергии на Земята      Ново
Вътрешният План      Скоро
Центрове на Съзнание      Ново
Вътрешните Инициации      Скоро

...Медитация на Десетия Пламък

Махатма Енергията

Сегашното енергийно състояние на Земята е силно повлияно от събитие, случило се през Август 1987, наречено Хармоничното Сливане. Без тогавашното мощно разгръщане и свързване на Махатма със Земята, тази планета би останала на своето триизмерно ниво, или би била унищожена от природна катастрофа или от нейните обитатели, като по този начин би се освободила от ограничаващия я товар и така щеше да издигне светлинното си тяло до четвърто измерение.

Чрез работата на огромен брой Майстори на Светлината този план беше променен и нейните обитатели взеха решението на нивата на своята душа да участват в процесите на планетарно възнесение чрез разгръщане на съзнанието си и овладяване на светлината.

До преди двадесет години човешкото тяло не можеше да издържи тези силни Енергии и се разрушаваше. От момента на Хармоничното Сливане Махатма навлезе в нивата на душата на всяко едно същество на планетата, включително в планетарното съзнание, и започна изключително трансформационните по своята природа процеси на издигане на вибрациите и разширяване на съзнанието. Няколко години след този период малко същества пазят ясен спомен за състоянието, в което са живели. Миналото започна да губи своята валидност и причинно-следствените връзки от него започнаха да избледняват като сън.

Засиленото въздействие на Махатма направи възможно завръщането на съзнанието към неговия източник. И колкото по-съзнателно се приеме този процес, толкова по-малки сътресения ще има при прехода и толкова по-кратък ще бъде той. Единственият критерий за това колко бързо ще настъпи Новата Епоха е силата на предаване пред Светлината и освобождаването от кристализиралото минало.
И какво всъщност е Махатма?


Махатма означава "Енергията на Всичко, Което Е", а не превода, който може би познавате от санскрит "Велика Душа". Когато извиквате някоя енергия с име, винаги идва това, което вие смятате, че е тя, това, което сте приели в своето съзнание. И няма правилно или неправилно, защото всеки изхожда от своята собствена реалност. Ако казвате "Бог" и с това имате предвид природата, именно природата ще реагира чрез думата "бог" за вас. Заради сливането на Махатма с енергийните полета на Земята, когато използвате тази мантра и нямате никаква изградена представа във вас, се свързвате с източника на тази енергия. Затова изчистете съзнанието си, ако желаете да интегрирате в себе си това космическо съзнание.

Правилно е също така да се каже, че Махатма е групова енергия, защото тя обхваща, но е отвъд, всичко съществуващо, проявено, сътворено, всяка форма и ниво, всяко съзнание и създание в този Космически Ден. Махатма е енергията на Източника за този Космически Ден. И всяка форма носи тази енергия в себе си или произлиза от тази енергия. И дали ще я наречете по този начин или не, няма никакво значение, защото Всичко, Което Е, има много имена. Името Махатма е дадено, за да се означат директните аспекти на енергията на Източника след Хармоничното Сливане.

Любими мои деца, Махатма отразява към вас вашата многоизмерна същност, така че да можете да разберете, осъзнаете и преживеете себе си като Цялостност. Тя отразява всичко, което сте създали със своето съзнание, без да отсъжда и да преценява. И след като видите себе си тотално и през всички нива, на които съществувате, да обърнете внимание не само на светлината, която сте, но и на сенките, които сте изградили, да обърнете внимание на нехармоничните си страни и на затворените области във вас. И в същото време Махатма отразява към вас това, което ще бъдете. Напълно реализирани и интегрирани Съ-Създатели, чиста и искряща Светлина от Източника - Махатма. Вие винаги сте били в това състояние като своето Аз Съм Присъствие , но сега е моментът да изразите Светлината и Любовта на всяко ниво на своя многоизмерен Аз, не само в духовните измерения. Сега е моментът да допуснете Светлината и Любовта във всеки свой аспект, не само на нивото на Душата. И сега е моментът да изразите Силата и Съзидателността до най-повърхностните пластове на Източника - третото измерение. Само в Истината на разпознаването ще намерите силата. Само в Любовта ще можете да разберете себе си и всичко, което е. Но как ще можете да разберете всичко, след като ви липсва практическото преживяване? Как бихте могли да бъдете в Хармония, ако не познавате дисхармонията? Как бихте могли да знаете какво е Любов, ако не се отвърнете от нея? И как бихте разбрали Целостта си, ако не се разделите?

И за да бъдете отново цялостни, първо трябва да разпознаете заблудите, в които сте пленили себе си. Трябва да трансформирате творенията, в които сте се затворили. Трябва да разпознаете, че сте Светлина и винаги сте били Светлина. Да свалите маските и идентификациите, които сте наложили върху себе си и които вярвате, че са вашето истинско аз. Вие сте съзнанието от Светлина под маската и сега е дошло времето да си спомните това.

Някои от вас могат да подходят със страх към Махатма и да позволят на този страх да ги тласка към познатите и стари форми, само и само за да не се докоснат до светлината. Защото тази енергия, след като сте влезли в съзнателен контакт с нея (макар всъщност винаги да сте били свързани с нея), може да ви накара да се чувствате зле, да чувствате болка, лични и професионални трудности или объркване. Болката и страданието идват от привързаността. Идват от нецялостното ви желание да върнете силата си, която сте дарили на своите творения и илюзии, обратно в себе си или са последният опит на сенките във вас да задържат тази сила. Родена е от разделението между сянка и светлина във вас и от това, че за момент сякаш ще съществувате в два свята - този на вашата душа и този на вашите илюзии - и от борбата и вкопчването в миналото. Но и това разделение също е една илюзия. Когато разпознаете същността си в тоталност и интензивност, ще откриете, че вашите сенки нямат власт над вас и никога не са имали. Ако успеете съзнателно да преодолеете очарованието си към неистинските идеи и преживявания, ще осъзнаете, че вече няма разделение във вашето съзнание между всички нива, на които съществува.

И това е истинската причина, поради която Махатма тече така силно към Земята. Дошло е времето съзнанието да се пробуди от съня си, за да изгори всички свои сънища в Светлината на Източника, на Всичко, Което Е. Съпротивлението към тези процеси е това, което причинява болести, болки, емоции, хаос във вашия живот. И вие няма как да избягате от тази енергия, тя е дълбоко свързана със Земята. Но можете да й позволите да работи с вас, като я допуснете съзнателно. Не Светлината създава дискомфорт, а съпротивата на вашите творения и илюзии, които не желаят да освободят съзнанието ви. Това е Армагедон във всеки от вас, борбата между светлина и не-светлина. Граничната линия между осъзнаването и безсъзнателността. Вътрешната дисциплина и отдаденост са тези качества, които ще ви позволят безболезнено да трансформирате сенките във светлина.

Махатма отразява към вас всичко натрупано и ви помага да надникнете дълбоко в себе си, в затворените кътчета, където всички ваши мисли, емоции и творения се крият. И от вас се иска да осъзнаете и да освободите. И това е пътят към разбирането, че сте Махатма - Аз Съм Присъствието на Източника - Всичко, Което Е.Енергията на Ра Менора


Тази енергия съществува вътре в енергията на Източника и представлява женския принцип на Източника. На нивата на Източника няма разделение, няма полярност. Творението е Единство и в това Единство съществуват два принципа на творение, две сили, които сътворяват - мъжка и женска, и без тях енергията не би могла да се прояви, не би могла да създаде форма. Ра Менора е женският принцип, Махатма е мъжкият принцип на Източника. Разбира се, бихте могли да наречете Източника и с друго име. Тук сме дали името Махатма Ра Менора (което означава Съзнанието на Източника във Вечната Светлина), защото тази енергия е от особено значение за Земята в този момент. Вие ще преживеете безграничната любов в тази енергия, когато започнете да работите с нея. И този женски аспект на енергията или светлината на космическата божествена майка (не нейните локални превъплъщения) е от особена важност за планетата, за да могат да се балансират всички изкривени полярности и игри на съзнанието. Енергията на Ра Менора може да се види като брилянтно бяло със светло синьо и сребърно в нея или като платинено син пламък, понякога можете да усетите и отблясъци на виолетово. Нейната мощ не е по-малка от тази на мъжките аспекти на Махатма, а нейните качества ще можете да откриете само ако съзнателно приемете светлината й. Божествената Майка носи в себе си учението на Източника и това учение е отвъд думите и мислите, отвъд всеки език или идея и неговото начало е преживяването, неговата есенция е тази на вътрешното същество.

Шамбала Махатма Микротрон Медитация Шамбала Енергията Мер Ка Ба Семинари Сайт