Медитирайте...

Медитирайте.
Медитирайте всекидневно.
Направете медитацията по- съществената част от живота си в сравнение с човешкото оцеляване.
Медитирайте по ваш собствен начин. Трябва да намерите своя собствен Водач към Пътя. Може би нечий начин за медитация ще работи за вас, може би не. Вашият собствен метод е методът, който работи за вас, и трябва да търсите и да откриете този метод... или може би въобще няма метод. Във вас изначално е въплътена способността да медитирате.
Преди откритието на Светлината във вас целта на медитацията е това Откриване. След Откритието целта на медитацията е следването на Пътя.
Следването с Вътрешния Водач е много лично преживяване.
Следването на Пътя след Откритието на Светлината е едновременно лично и божествено-вселенско преживяване.
Не съществува предписана позиция на тялото за медитация, освен тази, която сами ще откриете по време на собствените си медитации.
Не съществува предписан метод на дишане. Дишането ще дойде по свой собствен начин.
Не съществува предписано "преживяване" освен Божественото Преживяване и Емоции след като ги откриете. Откриването на тези Божествени Емоции е еволюция на Съзнанието.
Съществува Вяра, по-специално във Вътрешната Същност.


'Божествена Медитация - отваряне към Съзнанието на Буда - Христос'
Целият текст: скоро


Интеграция

Трансформация

Инвокация на Душата
Лечение за Земята
Торнадо от Светлина
21 дни светлинна работа
Заземяване и центриране
Балансиране на полярностите
Единното Поле от Светлина
Автономни мисъл форми
Урок по медитация
Емоционалното тяло... и малко вдъхновение

Някои вътрешни насоки, които бих искал да споделя.


Отваряне към Светлината
Одухотворяване на материята
Електромагнитният Баланс
Програми в светлинното тяло
Освобождаване от вътрешни обетиИнвокация на Лъчите

Следващите утвърждения и инвокации са още един реверанс към 80те години на миналия век, когато светлинните медитации бяха нещо ново за хората. Приемете ги като закачка и ги използвайте за забавление.

Статии:

Грешки при активацията на Мер Ка Ба

Георги Георгиев

Готови ли сте?

Рона Хърман

Безкрайният Дъх

Рона Хърман

Какво е Уесак?

White Rider

Уесак 20ти май 2008

White Rider

Първа Инициация

White Rider

Писмо до Анна Хейс

Дрýнвало Мелхизедек

Шамбала Махатма Микротрон Медитация Шамбала Енергията Мер Ка Ба Семинари Сайт