Грешки при активацията на Мер Ка Ба

White Rider
Прегърбвате се, не държите гръбнака изправен.

Позволявате на пръстите, които не участват в мудрите, да се докосват помежду си, да докосват пръстите, които участват в мудрите, да докосват дрехите ви или тялото ви.

Забравяте да махнете всички метални предмети от себе си, часовниците или бижутата ви.

Не създавате най-силният дъх, който можете, при издишането (10ти, 15ти, 16ти и 17ти дъх). Устните трябва да образуват малка дупка, така че да можете да издишате много силно въздух за половин-една минута в рамките на няколко секунди.

Не активирате полетата редовно или нямате редовна практика на медитативно състояние.

Наслагвате някаква идеология, религия или система от убеждения върху електромагнитните полета. Достигането до Меркаба само по себе си е форма на духовна зрялост и религия означава само единно съзнание.

Активирате малки форми на някоя от формите в Куба на Метатрон около чакрите (например додекаедри). В началото може да ви се струва добра идея, но след известно време съзнанието ви ще остава затворено в тези форми около чакрите и няма да може да достига до истинските електромагнитни полета, най-близкото от които е на около 90см около тялото (звездните тетраедри). При работа с чакрите можете да използвате някоя от платоновите фигури, но не е препоръчително да я активирате в Меркаба.

Не изчаквате разрешение от Висшата си Същност, за да започнете практикуването на 15ти, 16ти и 17ти дъх. Това не е еднократно разрешение, а би трябвало да се изчаква всеки път!

Когато програмирате полетата си, включвате намерение за някой друг човек. В повечето случаи, вашата енергия ще се превърне в намерението ви за този човек. Ако искате да оздравее, вие ще се превърнете в здраве за този човек. Малко е трудно за разбиране в началото, но след достатъчно практика, ще го осъзнаете. При това положение се иска много силно чувство за разграничаване какво можете и какво не можете да правите, затова връзката с Висшата Същност е толкова важна. Понякога такова намерение е нужно, защото, както винаги трябва да помните, вие сте в центъра на полетата и вашите емоции и мисли ги насочват. Винаги можете да прекратите подобни връзки след като са изпълнили ролята си.

Завъртате тетраедрите на звездния тетраедър поотделно, или в обратна на ритъма на златното сечение посока (15ти, 16ти, 17ти дъх).

Използвате някой изкривен вариант на Меркаба медитацията. Колкото и привлекателна да ви се струва, трифазната меркаба, която Друнвало е преподавал с единствената цел да се събудят полетата на Земята, тя е за планети, не за хора и ще предизвика много голямо объркване в енергиите ви. Освен нея има и други пътища за активация, някои от тях много извисяващи, други много затварящи съзнанието си. Не се доверявайте на приказки, а винаги проверявайте вътре в себе си, дали някоя техника или път е за вас, защото точно този тип медитация за активация на електромагнитните полета е всичко друго, но не и игра.

Позволявате на практиката да стане прекалено механична, забравяйки, че полетата са Чиста Любов.