Практика: След Мер Ка Ба


с Георги Георгиев
сертифициран преподавател от Друнвало Мелхизедек
в Школата по Припомняне


Повече информация на сайта
http://theschoolofremembering.com/

Това двудневно събитие е предназначена да задълбочи практиката и преживяванията в Сърцето на всички, които вече са преминали семинара на Друнвало Мелхизедек при някои от сертифицираните преподаватели от Школата по Припомняне.


За участие запазат е своето място

Това двудневно събитие е предназначена да задълбочи практиката и преживяванията в Сърцето на всички, които вече са преминали семинара на Друнвало Мелхизедек при някои от сертифицираните преподаватели от Школата по Припомняне.

Заедно ще се потопим в енергията на Сърцето и ще преминем през някои от най-красивите практики в този семинар.

Център Сен Жермен и Георги Георгиев ви канят на дълбоко медитативно преживяване в Сърцето.

На тази разширена практика в Създаването на Мер Ка Ба в Мъничкото Пространство на Сърцето освен през добре познатите ви медитации, ще бъде споделена и много допълнителна информация за тялото от светлина. Тази информация идва от 20 годишната практика на Георги с Мер Ка Ба медитацията:

  Теми:
 • Дъхове за пречистване на енергията на Звездните Тетраедри
 • Пречистване на особен поток от статична електро-магнитна енергия, който се натрупва около главата
 • Активиране на постоянен поток от прана дишане чрез Мъничкото пространство
 • Какво точно е Мер (полето от светлина), Ка (духът, който стои на трона на тялото от светлина) и Ба (физическото тяло и физическата реалност)
 • Какво се случва в много-измерната ни система, когато се активира Мер Ка Ба
 • Метод за усилване на прана дишането чрез разширена сфера около по-ниската сърдечна чакра - връзка с Додекаедъра - полето на Любовта
 • Задълбочено прана дишане: "Дишай светлина, дишай въздух, дишай вода" - какво представлява тази инструкция
 • Дуалните електро-магнитни полета, които създават Мер Ка Ба
 • Свързване на Алфа сферата с вибрацията на Сърцето
 • Три различни степени на дълбочина и сила на програмиране на Мер Ка Ба
 • Създаване на тялото за Възкресение чрез Мъничкото пространство
 • Пътят на Възнесението
 • ...
 • Церемония за среща с нашите Ангели
 • Медитация на Единния Дъх
 • Танцът на Сърцето на Суфите
 • Активация на снопите от светлина в главата
 • Медитацията за Сътворение: Мер Ка Ба
 • Медитацията за Сътворение: Образите в Сърцето
 • 18-тият Дъх на Мер Ка Ба: Последният 90° завой