Духовният Микротрон


Десети Лъч, чийто корени се намират в духовните центрове на Монадата, изпълнява много чудесни и невероятни функции. Не само, че постоянно и завинаги ни свързва с Махатма Светлинното тяло, но в допълнение е източник на много специална енергия, Духовния Микротрон. При сътворението на тази невероятна енергия, Махатма - Източникът, определено ни е надхитрил в нашите дребни его-игрички на разделение, външни форми на творение и боготворене на материята.


Един от признаците на Духовния микротрон е, че той винаги извира от Източника, независимо къде по пътя в Божествената Йерархия се намира, т.е. дори в най-ниското ниво от Йерархията, той просто се появява чист и в целия си блясък, нефилтриран и завинаги свързва това ниво отново с Източника. Духовният Микротрон е отговорът на Създателя за всяка аномалия и изкривяване на волята Му, за всяко несъответствие с Божествения План. Той коригира и отново синхронизира всяка частичка с Цялото, връщайки Вселената в онова състояние, в което е било изначално възнамерено да бъде, преди нивото на Съ-Създателите да наложи своята версия върху Реалността (игра, в която няма печеливши).


Духовният Микротрон е невероятно силна и в същото време много фина енергия. Невинаги е лесно да се работи с него, и изисква специален фокус на съзнанието. Микротронът е енергия, на която не може да се противодейства и не може да има съпротива срещу нея. Достатъчно количество от тази енергия е вложена във всяко Земно ниво на съзнание за пълното одухотворяване на всяка йота от материята тук.


И за да го кажем съвсем ясно - тази енергия, Духовният Микротрон, одухотворява материята! Той може да бъде видян като много интензивно небесно синьо сред перления цвят на Десети Лъч. Микротронът може да бъде определен като несъизмеримо по-висш и сложен аспект на това, което по време на цялата Земна история е било разглеждано като жизнената сила, прана.


Свързването с интензивната духовна енергия ни поставя отново в морето от Божествена Светлина, откъде всичко извира, и ни свързва с неизмеримото Божествено Разбиране.


Поради безграничните качества на Духовния Микротрон, комбинирани с качествата на Десетия Лъч да свързва със Светлинното тяло и да го закодира във физическата струкутра, е добре процесите, свързани с тях да се извършват под 'надзора' и чрез безкрайното разбиране на Архангелите. Те могат да ни посочат пътища за развитие и растеж, които далеч са надхвърлили пределите на сегашното ни човешко ниво, но за които сме дорасли, и повярвайте, тази енергия ще ви отведе отвъд най-смелите ви представи за това кои сте!


Медитацията


Вие - Монадата - сте изпратили към физическото си тяло достатъчно Духовна енергия, с която да извършите цялото си Пътуване тук.

Настройте се към тази духовна енергия и нейния Източник. Представете си, че седите върху белия пясък на плажа на пустинен остров. Около вас няма никой друг. Краката ви са потопени във водно-синия океан и вълните му нежно ви докосват с прекрасна, чиста, топла вода. Напомня ви се, че океанът въплъщава емоционалното тяло на Земята. Вие се чувствате все по-приласкан от звука на вълните и все по-вглъбени в себе си, докато не се превърнете в океана и в плажа с белия пясък. Сега отворете коренната си чакра широко и изцяло, позволявайки на прекрасната чиста водно-синя енергия да нахлуе от Земята и да обхване цялото ви физическо тяло. Вдишвайте съзнателно Духовния Микротрон през коренната си чакра, към половия център, към слънчевия сплит. Погледнете нисшия си инстинктивен Аз и повишете вибрацията му с това, което сега знаете, че е духовната енергия на Вселената.

Почувствайте как стъпалата ви докосват белия пясък през синьо-блестящите вълни и започнете да отваряте центъра при стъпълата. Нека вашите крака се превърнат в Микротрона, нежно отпуснати, наслаждавайки се на това невероятно преживяване. Усетете как всяка част от вашия нисш Аз е обгърната от водата, пясъка, слънцето, как всяка част от вашия нисш Аз сияе и разпръсква около себе си водно-синята енергия, която наричаме Микротрон.

Насладете се на хармонията и комфорта, който вашите клетки изпитват докато приемат духовната енергия без всякаква съпротива. Докато дишате Микротрона чрез цялата си система от четири тела, вижте как нисшия инстинктивен Аз се балансира и пречиства.

Отворете чакрите си още повече и още повече докато се придвижвате към сърцето и гърлото. Мислете за себе си като за Космическо Същество, интегрирало всички свои аспекти в едно Цяло, докато вдишвате тази нова реалност чрез океана, коренната чакра и цялата си система от четири тела. Блестящият Микротрон се разгръща и разгръща и разширява, милвайки физическото ви тяло, емоционалното ви тяло, менталното ви тяло. Вдишайте тази енергия в Духовното си тяло и вижте колко по-финна и по-чиста е тя в сравнение с това, което досега познавахте като духовно тяло. Насладете се на това, как Духовното ви тяло става все по-блестящо и излъчващо Светлина.

Емоционалното ви тяло става все по-успокоено от милването на океана, позволете на цялото ви тяло с изключение на главата, да се слее с небесно синята енергия. Обърнете се към Слънцето и позволете на третото си око и коронната чакра да се отворят... Отворят... ОТВОРЯТ. Издишайте през тях микротрона към системата от четири тела, като изпълните третото си око и коронната си чакра със сиянието на това, което сега знаете, че е истинската духовна енергия. Сега осъзнавате, че това, което досега сте наричали свое духовно тяло, е било чистото електронно тяло (тялото на Мелхизедек, електромагнитните полета), на това ниво на съзнание, и няма нищо общо с Духовния Микротрон. Нека тази брилянтна енергия отново да ви свърже с духовните измерения, да заличи разделението вътре във вашето съзнание.

Внасайте все повече и повече микротрон през всички си фини тела; разширете се и включете в този процес и духовното си тяло, превръщайки се, все повече и повече, във вибрираща, жива, духовна Светлина! Фактически тази Светлина се превръща във вас и вие в нея, и знаете, че този невероятен процес трябва да се извърши във всяко от телата ви - ментално, емоционално, физическо. Обвийте се с Духовния Микротрон като позволите по този начин на вашето Висша Същност да работи отвън навътре, от вашето духовно тяло - към менталното - към емоционалното - към физическото, изпълвайки се с истинската духовна Светлина. Ако съществува някаква област на дисбаланс, моля, отделете й внимание докато целия ви Аз, всичките ви тела станат равномерно и еднакво сияещи и изпълнени с водно-синята енергия.

Продължавайте да се обливате с Духовната Енергия, оставайки в състоянието на всепоглъщаща Светлина, и се фокусирайте върху това, което искате да осъзнаете. Започвате да разпознавате началото на одухотворяването на материята, включително на собственото си духовно тяло и си спомняте изискванията пред вас за скок и разширяване на съзнанието ви.

Това брилянтно духовно тяло, което може също така да бъде изградено и за Земята, е проникнато от Духовния Микротрон. Работете върху този процес, макар и да знаете, че малко са тези, които ще постигнат изцяло това ниво на съзнание, защото когато напуснете Земята тази интеграция ще остане във вас и ще я продължите заедно с вашето Аз Съм - Присъствие - Махатма - Източника.

Моля, интегрирайте и осъзнайте следното. Кажете на Себе си, на подсъзнателния ум, на масовото (не)съзнание, на всички фрагменти от вашето съзнание и личност, за да ги озарите и обедините:


АЗ СЪМ готов да се отдам на Божествения План, на АЗ СЪМ МАХАТМА,
АЗ се доверявам на себе си като АЗ СЪМ - ВЕЧНОТО ПРИСЪСТВИЕ.

АЗ, (вашето име), вярвам, че каквото изпитах до сега в тази медитация е възможно като моя реалност, и АЗ изисквам да се превърна в това, КОЕТО СЪМ. АЗ СЪМ готов и решен да приема своето Божествено Равенство, това че Източникът не е по-велик от моята съкровена същност, защото АЗ току що видях себе си в същото огледало. Най-накрая АЗ видях кой СЪМ АЗ, чрез Махатма, като АЗ СЪМ на АЗ СЪМ- СЪЗНАНИЕТО"


"Аз казвам на земното масово съзнание сега, чрез моето Космическо Сърце, и на моето подсъзнание, че те трябва да разпознаят, че вече не съществува ограничение, че те трябва да разпознаят, че АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛ на своята реалност, и от тук нататък аз събирам силата си и я пазя в своето собствено АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ, МАХАТМА. Аз утвърждавам, че най-накрая мога да се откъсна от оковите на физическата плътност и да стана Светлината, която СЪМ.

Повторете отново:


"АЗ СЪМ АЗ СЪМ на АЗ СЪМ-Присъствието. Подсъзнателен ум и масово съзнание, АЗ изисквам да разбере по-голямата Цялост, която СЪМ АЗ. АЗ изисквам моята Първична Душа да погледне кой СЪМ АЗ; АЗ моля Висшия си Аз да погледне кой СЪМ АЗ във великия момент на моето раждане; АЗ моля моята Свръхдуша да сподели с мен това, което ставам."


Много е важно използването на формулата "АЗ СЪМ", защото така отново се свързваме с божествената искра, АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО, АЗ СЪМ СЪЗНАНИЕТО. Почувствайте всяко утвърждение чрез АЗ СЪМ все по-дълбоко и по-дълбоко, отвъд идентификациите, отвъд мислите, отвъд емоциите, почувствайте го чрез вътрешните сетива и отвъд тях, чрез вашия център и отвъд него.

Вдишвайте дълбоко енергиите и промените, разпознайте ги като своя истина, дълбоко приемете себе си като АЗ СЪМ. Тази изконна и вечна същност отвъд формата и проявлението. След това пуснете вибрацията на освобождението - чрез своята гърлена чакра (там се съсредоточават процесите на трансформация на Първичната душа/егото):


"Това е последната област на предаване на моята Първична душа и моето физическо, емоционално и ментално тяло, които бяха трансформирани и свързани с Целостта и Пълнотата на Санат Кумара - Земния Логос."

"АЗ вярвам и утвърждавам Космическото Сърце, което сега преживявам. АЗ вярвам и утвърждавам, че преживях и видях целостта, която СЪМ АЗ. Аз предприех пътуването през 352-те нива на моя колективан АЗ до Космическия Източник, до Махатма енергията, и АЗ изисквам от всички нива на моята Душа да се координират помежду си, позволявайки на мен - като индивид, като Висш Аз, като Космическото Сърце, като Всичко Което Е - да се обединя и да стана цялостен. Сега АЗ не виждам никакво разделение в Космическото Сърце, което СЪМ АЗ; АЗ СЪМ БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, АЗ СЪМ свързан, Аз се свързах, АЗ разпознавам моето рожденно място сега. Чрез него АЗ най-накрая мога да кажа : АЗ И БОГ СМЕ ЕДНО."


Разширявайте и разгръщайте това съзнание. Разгърнете го по-нататък и по-нататък в Светлината. Разгърнете го дори отвъд него. "Аз не се ограничавам с тази концепция, защото АЗ зная, че има безкрайно много дори отвъд Неразличимия Източник." Дишайте тази Бяла Светлина, която идва към вас, която става все по-ярка и ярка с превръщането ви в това, което наистина сте, АЗ СЪМ АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО, МАХАТМА.


"Подсъзнание и масово съзнание, това, което току-що преживях е истинско, и вие току що преживяхте, че АЗ СЪМ не е ограничено от нищо; АЗ СЪМ не е ограничено от веригите на масовото съзнание. АЗ отказвам да се подчиня на масовото съзнание и на неговити изкуствени устройства, които са тотално ограничаващи -- формите на подсъзнателния ум. Аз няма да бъда държан като пленник от Първичната си душа; Аз позволявам моя Висш Аз да стане моята Първична душа, моя личност и Аз разпознавам вродената си способност, Аз - индивидът - да одухотворя моето физическо тяло по начин, никога случвал се на Земята и да го взема с мен. Аз не очаквам нищо по-малко от това."


Вдишвайте и издишвайте енергиите, светлината, любовта, оставете Архангелите, Ангелските войнства и всички ваши аспекти да ви подпомогнат да интегрирате, интегрирате, интегрирате това, което наистина сте - АЗ СЪМ на АЗ СЪМ Присъствието, Махатма.


Шамбала Махатма Микротрон Медитация Шамбала Енергията Мер Ка Ба Семинари Сайт