Махатма - Лъчи от Светлина

разширен семинар за Космическите Лъчи

10.00 до 17.30 часа
4 дни, в два последователни уикенда

За участие запазате своето място

Заповядайте на този двудневен семинар, за да се потопите във великолепието на Източника чрез неговите Лъчи от Светлина. Свържете отново своята енергийна система с творящото ядро на Създателя или задълбочете своята връзка с Него, като започнете да разбирате 12-те + 1 творящи принципа в Битието и да ги активирате за себе си. Източникът на Всичко, Което Е - на този Космически Ден, който е едно от неговите тела, комуникира вътре в Себе си чрез Светлина. Тази Светлина извира от Безкраен и Вечен Център - Създателят Слънце - и преминава през всяка една плътност, но по различен начин. Нашата връзка в тази част на творението, планетата Земя, този квадрант от Галактиката на Мелхиор/Млечния Път, дори тази Вселена, сферата на Мелхизедек, е изцяло мъжка по своята природа. Нашата връзка към самия Източник преминава от по-груби и ексцесивни проявления към все по-фини и недоловими изражения на мъжките аспекти на Източника, тя е изтъкана от определено мъжки по своята полярност енергии и пластове. И ние трябва да осъзнаем всички тези проявления и всичко, което сме създали през мъжкия творящ цикъл от Творението, за да можем да ги свържем с проявленията на Божествената Майка. 12-те Лъча на Махатма трябва да се свържат с духовната светлина на Божествената Майка, за да можем да преживеем Твореца в неговата цялостност.

По време на медитациите ще изградим и заздравим стълбата към Източника от физическия/етерния план, през астралния, менталния, каузалния, интуитивния план; през реалността от Светлина до неизразимите Духовни измерения, обратно до Монадата и от там ще доведем със себе си фината реалност на Божествената Майка. Така ще опознаем Източника на Творението в неговата цялостност - в напълно балансираните аспекти на Божествения Отец и Божествената Майка и чрез взаимодействието, интеграцията и сливането на тези две полярности, от една страна, семето на Христовото Съзнание в нас ще започне да се разгръща, а от друга - Колоната от Светлина ще разшири своя достъп до все по-фини и фини проявления на Лъчите. Интеграцията на божествените полярности, които "движат" цялото творение, води едновременно до пресътворяване на нас самите (когато те се изливат като едно към нас, "надолу"), и до издигане на нашето собствено съзнание до нови и нови планове, които преди не сме осъзнавали.

  Докосване до Източника чрез божествената искра в нас:


  Прана каналът, Мостът - Дъга, Антакарана в 3 последователни стъпки за отваряне на Колоната от Светлина:

 • навлизане в Тайните покои на Сърцето
 • свързване с Христовата Искра
 • разгръщане на магнетичното поле на Душата до Източника.

  Интеграции и активации през първия уикенд
  Седем Медитации:


 • Платиненият Пламък, сакралната вибрация на първите 7 космическа Лъча - издигане на вибрацията на Душата отвъд човешките ограничения в трето и четвърто измерение
 • 12: Интеграция на Безграничността
 • 11: Свободна воля, божествена воля и Волята на Създателя
 • 10: 10-те перманенти атома и одухотворяването им
 • 9: Връзка между Духовните измерения, Великото Централно Слънце и физическите измерения
 • 8: Интеграция на Душата, Вливане в материята
 • Триединният Пламък на Христовото Съзнание, навлизане в Кристалното тяло

  Интеграции и активации през втория уикенд
  Седем Медитации:


 • Светлината на Духовния Микротрон

 • Енергиите с Монадичен фокус върху Махатма енергията и Кристалното тяло от светлина:

 • Медните Кристални енергии
 • Сребърните Кристални енергии
 • Сребърно-златните Кристални енергии
 • Златните Кристални енергии
 • Платинените Кристални енергии
 • Диамантените Кристални енергии

Всяка медитация е с продължителност около 40 - 50 минути и е свързана с определен Космически Лъч, плътност от творението и аспект от съзнанието. Всяка медитация води до свързване на личната енергийна система с определени вибрации, есенции от Източника и отключва все по-дълбоки и дълбоки пластове от Същността ни. По време на семинара ще говорим за Тялото от Светлина и неговите стадии на развитие и пластове. Ще се спрем последователно на качествата на всеки един от Космическите Лъчи и как активира определен ключ от Светлинното тяло.

Медитациите са в определена последователност и не могат да се прескачат практики.