Готови ли сте?

Послание от Архангел Михаил Май 2008
Скъпи майстори на енергията,
мина известно време откакто обсъждахме Градовете от Светлина във висшите измерения и прекрасния подарък, който беше направен достъпен за човечеството. Наблюдавахме как много от вас, като част от своята мисия на Земята, активно провеждат и натрупват Светлината на Източника (Адамантитни Частици) в себе си, в кристалните решетки на Земята и след това излъчват останалото към света като цяло. Но все пак, дори и поразклатени от вливащата се светлина, страха и гнева са в изобилие, защото мнозинството от човечеството все още не е готово да приеме факта, че се подготвят големи промени във всяка една сфера от живота на Земята и че времето и бързата реакция са от голяма важност. Масите все още живеят в отричане и не желаят да се отворят за промените, и повечето са неспособни да прозрат, че това, което на тях им се струва като далечна реалност или по-радикално учение, всъщност е новата ера на про-Светле-ние. Повтаряли сме ви безброй пъти, че вие сте свързващото звено, съдовете, носителите във и през които фините вибрации на бъдещето трябва да се излеят, за да бъдат заземени в ядрото на Земята и така да станат достъпни за всичко на земното ниво на съществуване. Точно затова е толкова важно да балансирате и хармонизирате вашите лични честоти на вибрация и да се „завърнете към центъра”, за да можете да въплътите възможно най-голямо количество от кристалния Огън на Живота/Любовта.

Ако си спомняте, преди време обяснихме как Земята е била оформена и как е била подготвена за обитаване от хората и в този период имаше огромни кристални стълбове от Жива Светлина, вкоренени дълбоко в Земята, и които също така се издигаха високо в небето. Тези колони от живо съзнание ограждаха света и приемаха и предаваха Светлинните кодове на свещената геометрия от Великото Централно Слънце. След това енергиините кодове и честоти на Земята бяха излъчвани обратно към висшите измерения, така че великите Същества от Светлина да могат да наблюдават и направляват развитието на Земята и човечеството. Тези невероятни величествени стълбове от Светлина бяха използвани и за да се променя и рафинира Божествения план за развитие на тази част от вселената, а също и Светлинните честоти, изпращани към Земята и през нейната системата от светлинни решетки. Когато Земята пропадна към три/четири измерните плътности драматично зачестиха катаклизмите и много от тези прекрасни стълбове бяха деактивирани, натрошени или погребани дълбоко в земята. Малко от тези величествени пазители са останали до днес и те са маскирани под покривало от дълбока растителност или пластове пръст и скали. Почти всички от вашите прекрасни кристали-приятели, които се завръщат и стигат до вас през тази чудна епоха на трансформации, са фрагменти от тези велики стълбове. Учудва ли ви, че те са станали толкова ценни за вас, помагайки ви да си припомните далечното минало и да създадете мечтата за вашия дом сред звездите?

Много от вас старателно са вкоренили своите кристали, както ви описахме да направите, заедно с информацията за това как да посетите най-близкия до вас Град от Светлина, и как да се включите в честотите на вибрация на петото и шестото измерение, за да позволите на потока от Адамантитни Частици да навлезе в етерното тяло във вашата пет-измерна пирамида и надолу във вашето земно физическо тяло. Обяснихме също как можете да насочите част от тези частици Светлина към световната пирамида във висшите измерения, за да помогнете на цялото, и също да посветите част от тях на всяка друга пирамида, която сте създали или сте помогнали да бъде създадена. Пълно обяснение и самата техника на тази практика е дадена в минали чанелинги.

Време е да обърнем повече внимание на камъните, които заземяват енергията на възнесението и защо те са толкова важни. Двата камъка от чист кристал представляват кристалния Огън на Създателя, или Адамантитни Частици, както сме избрали да ги наречем за тази предстояща ера. Тъй като не е лесна работа да се заменят великите кристални стълбове от съзнание около Земята, то тези камъни ще изпълняват същата функция на приемане и предане, в съгласие и с всички вас като пречистени, съзнателни канали на Светлината. Двата малки аметиста ще провеждат Виолетовия Пламък на трансформацията от Седми Лъч и ще го излъчват надолу към многото нива на Земята, така активирайки големите струпвания от аметисти и етерно капсулираните пространства от Виолетов Пламък, стратегически разположени около Земята и очакващи подходящото време да се задействат отново и да започнат процеса на издигане и трансформация от вътрешността на земната структура.

Ако искате, можете да се представите фокусиран лъч от Светлина, напомнящ формата на октаедър, спускащ се от Града от Светлина право във вашия личен камък на възнесението, и после надолу към ядрото на Земята. Това също ще ускори процеса по заземяване на кристалните решетки в средата, която ви обкръжава, и в последствие ще превърне мястото в свещено пространство на красота и хармония, където мирът и спокойствието ще доминират. Идва време, след като сте активирали своята Колона от светлина в пирамидата от сила, когато силата на вашия собствен магнитен резонанс привлича и вкоренява колона от светлина в кристалните решетки на съзнание и в заровените в Земята от вас кристали. Когато това стане, вие започвате да излъчвате все повече и повече от тази трансформираща Светлина към планетата и към заобикалящата ви област.

За да опресним паметта ви и да ви напомним за огромната важност на това да сте канали за Светлината на Източника, ще повторим откъс от минал чанелинг:

Сега порталите от светлина са отворени, но трябва да се издигнете и да прекрачите прага, защото този голям подарък от сияйна Светлина е отворен само за тези, които искрено вървят по пътя на възнесението и желаят да бъдат посветени в Живата Светлина на едно ново Творение. Ключът за вътрешното светилище на всяко следващо от висшите измерения е вибрационен, като всеки следващ е по-фин и деликатен от предишния. Ако сте чели нашите чанелинги през последните години, и сте се помъчили да интегрирате дори и малка част от това, което сме предали като учения, значи сте готови да сте част от тази велика мисия и да прекрачите вратите на Градовете от Светлина.

Ако все още имате съмнения, отидете в пирамидата от Светлина и се отпуснете върху кристалната маса вътре. Помолете вашите приятели от ангелското царство да ви съдействат в хармонизирането на вашите честоти на вибрация – и вътрешно и външно, и докато още сте в състояние на медитация, с чисто намерение, създайте двойна спирала от Светлина. Вижте себе си как се изкачвате по дясната нишка на спиралата и позволете на Вътрешната Ви Същност да направлява изцяло пътуването и навлизането ви в Града от Светлина. Не поставяйте никакви условия за пътуването или неговия резултат. Позволете на Духа да ви води и няма как да се заблудите по пътя. Във вас ще бъде влято точното количество Светлина от Източника, точно толкова, колкото можете да интегрирате, проведете и излъчите към света около вас. Нито повече, нито по-малко.

И постепенно вие - възнасящото се Звездно Семе на новото Творение - ще се придвижвате по-близо и по-близо до вътрешното свещено простванство от Светлина докато внасяте и вкоренявате все повече и повече от фината Огнена Светлина на Източника, от Божествения План за бъдещето, носейки ги заедно с вас към Земята. Помнете, скъпи мои, по много различни начини, вие посявате семената на възнесението за цялото човечество и за Земята. Както е било казвано много пъти, „Когато ти си издиган нагоре, издига се и нивото на Земята и всички нейни жители.”

Любими мои, знаем, че това е време на много стрес и важни промени. Затова е по-важно от всякога да не позволявате да бъдете повлечени надолу по спиралата на страха и негативното мислене, което се натрупва в колективното съзнание на човечеството. Трябва да сте постоянни и неотклонни във вашето решение да останете центрирани и фокусирани върху собствената си представа за бъдещето. Не позволявайте на други да ви отклонят от пътя ви от криворазбрано чувство за дълг и стари привързаности, които ви оковават към илюзиите на третото/четвъртото измерения. Обещайте си, че от този момент нататък ще правите само това, което ви вълнува и вдъхновява и ви носи удовлетворение, защото в това ще намерите мисията си и начина, по който можете да служите най-добре. Внасяйки повече радост в живота си, другите ще забележат и ще започнат да следват примера ви, и засилвайки и активирайки този източник на сила вътре във вас още и още, това ще отключи в другите, това, от което имат нужда, за да отворят сърдечния си център и да започнат да се пробуждат. Вие можете да служите като катализатор, който да помогне на хората от обкръжението ви да преминат по-бързо през процесите на лечение на емоционалното тяло, и чрез вашите думи вие можете да ги вдъхновите да обърнат погледа си навътре и да започнат да се вслушват когато Духа ги побутне към следващата им стъпка.

Знайте, че ще има хора, на които се натъквате по пътя си, които могат да се опитат да ви обезкуражат, докато се движите нагоре по спиралата на възнесението, а ще има и такива, които ще оставите в миналото, защото сте се гмурнали по-дълбоко в сложните процеси на просветлението. Когато учите от уроците, които са ви предоставяни и сте готови да продължите напред към Светлината, много от хората около вас ще останат затънали в илюзиите на ниските измерения, и тук слагаме също и илюзиите на четвърто измерение. Не ги съдете. Благословете ги и им позволете да следват собствения си път, но и не им позволявайте да ви отклонят от вашия. Тези като вас са в малцинството, тези с достатъчно смелост за да стъпят встрани и извън от общоприетите вярвания на ограниченото масово съзнание на третото/четвъртото измерения. Вие сте в процес на достигане и отваряне на Свещения Ум, който представлява вашата собствена космическа библиотека, където се пазят огромно количество от информация, знание и древни спомени.

Трябва да помните, че през всички тези хилядолетия и епохи, почти всяка душа родена в материята е била увличана в системата от убеждения на масовото съзнание на третото/четвъртото измерения, където основните проблеми от миналото и несъвършенства в ДНК кода на предците са дали възможност за изява на много симптоми, когато те са позволявали на себе си да се чувстват необичани, недостойни, или са изживявали вина, срам или обида и гняв под всякаква форма. Точно в тези много важни времена на промяна, Светлината на Вечния Живот няма да бъде отречена. Тя прониква и в най-дълбоките бърлоги на негативизма в носителите на вашето съзнание тук на Земята, и когато тези изкривени мисъл форми изплуват на повърхността, те могат да създадат дискомфорт по много начини, защото са били част от вашата физическа структура много дълго време. Те може и да не отстъпват лесно, скъпи мои, но вие трябва да надделеете. Когато двете сили – на Светлината и тъмнината се срещнат, Светлината в крайна сметка винаги побеждава. Така че – не се обезкуражавайте, защото придвижвайки се все по-навътре към вашата същност, ви се дава възможност, веднъж завинаги, да освободите към Светлината всички нехармонични честоти и вибрации, които не служат за вашето най-висше добро. Процесът на трансформация се ускорява с огромна скорост; но все пак ще е много по-лесно да взимате активно участие в своя собствен процес на възнесение. Помнете, винаги молете за лекота и изящество...

Мои верни войни, готови ли сте да направите крачката и да приемете последната фаза от вашата мисия на Земята? Защото в критичните моменти ще сте нужни като канали и проводници на тази пречистена енергия, за да помогнете на човечеството и на Земята да преминат напред в своето пътуване през това време на промяна. Затова съм повикал легионите си отново, и давам да се разбере за присъствието ми на всички тези, които са се съгласили да играят важна роля във великата драма, която се разгръща сега на Земята. Изпълвайки себе си до преливане с елексира на Любовта/Светлината на Създателя, вашият кръг на влияние ще се разширява. Първо трансформацията ще се случи във вас, после в тези в прякото ви обкръжениие, после ще се излъчи още по-далеч и по-далеч към света. Като позволите на Висшата си Същност да ви води и като интегрирате все повече от себе си във вътрешния план, все повече вдъхновение ще присъства в светогледа и живота ви. Има много начини да позволите на Духа да се прояви през вас; просто позволете на процеса да се случи и да протече през вас естествено, скъпи мои. Майката/Баща Бог и съществата от всички висши измерения са тук за да ни подкрепят, окуражат, да ни обичат безусловно.

АЗ СЪМ Архангел Михаил.Статията е публикувана с разрешението на Рона Хърман и ако желаете да я разпространявате по-нататък трябва да поставите линк към нейната уебстраница и към тази страница