Шамбала
Съзнание в Светлината


Сърцевината на Шамбала е Любов – Любов и Свобода. Любов към себе си и дълбоко преживяване на връзката с Източника и цялото Творение. Свобода от всичко, което стои на пътя на това преживяване да опознаем себе си и да встъпим в собствения си потенциал, в собствената си сила и креативност, в това да бъдем Учители на самите себе си и да творим в живота си.

Шамбала е Любов.
Шамбала е Свобода.
Шамбала не е пътят към Свободата.
Шамбала Е Свобода!
Шамбала включена!Шамбала Легендата      Ново
Заветът на Шамбала      Ново