Торнадо от Светлина

Вивамус през Джанет Маклър
Tози енергиен вортекс се вижда като спирала от светлина, въртяща се по посока на часовника, точно като торнадо с фуния в долния край. Вортексът се появява около 2 - 2.5 метра над главата ви. Той се върти и минава надолу през тялото ви, докосвайки Коронната ви чакра и се спуска през тялото. Широчината му трябва да обхваща най-малко физическото тяло и се вижда като златна светлина или бяла светлина с преливащи се искри във всички цветове на дъгата.

Работата на Личността е да започне инвокацията и да визуализира вортекса от енергия; вижте го как се спуска през тялото ви и отива дълбоко в Земята. В момента, в който вортексът потъва към центъра на Земята, друг се появява над главата и спуска към вас. Процесът може да бъде ускорен до момента, в който има множество вортекси появяващи се, спускащи се, пречистващи тялото и изчезващи в Земята, и всички те да образуват огромна колона от въртяща се светлина.

Упражнението би трябвало да се прави поне 5 минути и може да се повтори няколко пъти на ден, и по специално да се използва, когато извършвате пречистване, или когато активирате много енергия, особено в емоционалната област. Когато ви притеснява някое чувство, просто активирайте вортекса и ще изчистите голяма част от енергиите, които го причиняват. Упражнението също така е силно средство за отваряне към Душата и за пречистване на вашия прана канал.

Toва упражнение бихме могли да го наречем Упражнение #1 заради неговата важност. Силата му е забележителна, и чрез него фактически започва обмена на енергия между личността и Душата на плана на Душата. Когато това започне да се случва, се отваря много по-широк канал, през който много повече енергия се пренася и по-мощни пречистващи процеси се оформят. Чрез призоваване на Душата по този начин, и чрез предоставяне на помощ на човечеството под всякаква форма, се привличат огромни по сила и количество енергии. Съществуват и други процеси, които вървят ръка за ръка с Упражнение #1, и които ще бъдат препоръчани за практика тук.
Всички препоръчани упражнения би трябвало да се изпълняват регулярно за постигане на максимален ефект!