Единното поле от Светлина

Тахира Тачи Рен
Начални стъпки в светлинатаТова е една от първите светлинни медитации, канализирани в ранните 80 години на миналия век. Поставена е тук едновременно като припомняне на работата на Тахира Тачи Рен с Архангел Ауриел и защото е идеално упражнение за всички, които сега стъпват на пътя на интеграцията чрез светлина. Това не е медитация, макар че при достатъчно дълбоко и изчистено състояние би могло да бъде, а е просто упражнение, което цели да започне процеса на вътрешно обединение на всички аспекти на Аз-а. Можете да го използвате преди която и да е истинска медитация, за да бъдете във вътрешен синхрон и интеграциите или трансформациите, които правите в същинската част да могат да достигнат колкото се може повече нива от същността ви.

Упражнението създава сфера от Светлина, която позволява да усвоите все по-високи честоти на енергията постепенно и плавно. Също така създава едно чисто пространство около вас, което спира фоновия шум от околната среда и възпира чуждите картини за реалността да навлязат във вас. Много от вас преплитат енергията си с чуждата, защото фините ви тела са разделени. Когато се премахне това разделение вие също така помагате на своето собствено божествено съзнание да достигне до доскоро затворени области от енергия и да ги трансформира и излекува. Може би понякога сте се чудили защо правите вътрешни утвърждения или взимате решение за цялостна промяна в живота си, а сякаш нищо не се случва. Това е защото вашата енергия няма пълен достъп до всички кътчета на полетата ви от съзнание и това утвърждение не може да отекне навсякъде през вас. В началото всичко това може да ви се стори като много трудна задача, но с необходимата дисциплина и отдаденост ще успеете да слеете всичко, което сте, със светлината на вашето Аз Съм Присъствие. И след няколко седмици ще усетите, че сливането става почти мигновено, а по-късно всичко във вас е едно, вече не сте сбор от фрагменти, а сте едно поле от Светлина, един огромен резонантен център, през който божествената светлина се изразява с пълния си потенциал в това измерение. За по-дълбока интеграция и трансформация, вижте също така секцията
Новите Енергии на Земята
Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
Аз отварям своето сърце
във великолепна сфера от Светлина,
позволявайки на себе си да се разширя.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята гърлена чакра
и моя слънчев сплит
в единно поле от Светлинна
В, През и Около моето тяло.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване чакрата на третото око
и на пъпа
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята коронна чакра
и моята коренна чакра
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята Алфа чакра
(двадесет см над главата)
и моята Омега чакра
(двадесет см под гръбнака)
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на Вълната на Метатрон
да се движи между тези две точки.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване Звездата на Душата
и горната част на бедрата
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на своето емоционално тяло да се слее
с физическото ми тяло.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята девета чакра
и долната част на бедрата
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на моето ментално тяло да се слее
с физическото ми тяло.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята десета чакра
и моите колена
в единно поле от Светлина
В, През и около моето тяло.
Аз позволявам на своето духовно тяло да се слее
с физическото ми тяло
и да създаде единно поле.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхране моята единадесета чакра
и горната част на прасците
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на своята Свръхдуша да се слее
с моето единно поле от Светлина.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята дванадесета чакра
и ниската част на прасците
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на Христовото Съзнание да се слее
с моето единно поле от Светлина.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята тринадесета чакра
и стъпалата ми
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на своето Аз Съм Присъствие да се слее
с моето единно поле от Светлина.
Аз Съм Единство от Светлина.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето сърце,
позволявайки на Светлината да се разшири
и да обхване моята четиринадесета чакра
и пространството под стъпълата ми
в единно поле от Светлина
В, През и Около моето тяло.
Аз позволявам на Присъствието на Източника
да озари моето единно поле и да се движи през мен.
Аз Съм Единство от Светлина.
Аз Съм Едно с Източника.

Аз дишам в Светлина
През центъра на своето единно сърце,
във великолепната сфера от Светлина,
която Съм Аз и моля най-дълбоките нива на Духа
да сияят през мен и чрез мен,
изпълвайки изцяло единното поле от Светлина.
Аз Съм Единството на Духа.Вижте стабилна връзка от Светлина, започваща от Омега чакрата (двадесет см под гръбнака) и издигаща се нагоре през прана канала ви (в средата на тялото, не в гръбнака) минаваща през обединеното поле към най-високата му точка. Вкореняваща се в безкрая на вашето Аз Съм Присъствие и в Източника. Позволете на вашето Аз Съм Присъствие да ви стабилизира с любовта си. Вижте дванадесет линии от светлина надолу от Омега чакрата към Земята, отварящи се като конус. Вие не се заземявате към планетата, вие стабилизирате себе си през паралелните реалности на планетарната холограма, през времето и пространството. Позволете по този начин всички ваши проявления на Земята да получат от връзката с Източника, която имате в момента, в този живот. Недейте да насочвате съзнанието си към това, което е в Омега чакрата. За тези, които не знаят Алфа и Омега чакрите са свързани с миналите и бъдещите (паралелните на вас във времето) проявления на вашето същество. Би било много неразумно да работите с тях, в който и да е момент. Единственото мъдро решение е да оставите своето Аз Съм-Присъствие да се свърже със Светлината и Любовта си с тях и да ги обгърне с енергия. Запомнете, създайте канал от светлина към Омега чакрата и оставете Духа да работи с вас.


* * *

След като се чувствате достатъчно силни енергийно и вътрешно стабилни, можете да добавите някоя от следните стъпки, предложени от автора на сайта, вместо последната част по-горе.


Известно време преживявайте, потънали дълбоко в своето присъствие, единното поле от светлина. Вливането на Светлина и Любов от Източника, реалността на светлината, единството на всичко във вас. Изпълнете със съзнателност всичко в себе си. Нека всеки един дъх да е съзнателен. Вдишвайте съзнателно, издишвайте съзнателно, сякаш го правите за първи път, изучавайки всяка секунда от дишането, движението, вливането и кръговрата. Леко започнете да насочвате съзнателното си съзнание (и въпреки привидната тафтология, по време на това обединено със светлината преживяване на всичките ви нива, тя ще има смисъл) към някоя част на физическото ви тяло. Сякаш пътувате първо в едната си ръка, към пръстите, после се връщате обратно към торса, после към другата ръка, към корема, през единия крак до стъпълата и тн. и тн.... Светлината е Осъзнатост. Натрупването на светлина във вас пробужда и прави вниманието много внимателно и цялостно. Развийте го в тази посока. Освен физическо тяло, вие имате и емоционално, и ментално, и духовно. Но започнете от физическото. Скоро след това опознайте и по-фините пластове от себе си.След упражнението за обединяване на чакрите и телата, започнете постепенно да разширявате фокуса си и възприемането си към планетата. Позволете на центрираното в сърцето ви съзнание да се насочи към небето, (без да прекъсвате връзката си с единното поле, това не става в нито един момент от медитациите, вие не се реете никъде, а сте напълно вътре в себе си и светлината) после разширете възприемането си към планетата, сякаш се опитвате да усетите нейното присъствие, протягайки се на север, на изток, на запад, на юг, изучавайки, усещайки, включвайки се по-ясно и съзнателно в околната среда, в която живеете. И отново върнете съзнанието си в центъра си. Усещайки едновременно себе си и своите светлинни полета и планетата. Дишайки и усвоявайки светлина от Аз Съм Присъствието си. Утвърдете вътре във вас: Аз Съм хармонизиран, синхронизиран и свързан със земния планетарен логос, със земните кристални решетки на съзнание. Позволете на това утвърждение да завибрира през вас, зареждано от светлината, която тече през вас. Оставете отговорът на вашите енергийни полета да завибрира през вас. Възможно са усещания за уголемяване, въртене, свързване, енергетизиране, изпращане на светлина във всички посоки и получаване на светлина от всички посоки от Лейди Гая, от Санат Кумара...

Какво става по време на този процес? Вие отново свързвате своите меридиани с тези на планетата. Синхронизирате своите аксионални линии с тези на решетките на съзнание около Земята. Вие и различните земни, соларни, галактически и вселенски нива сте като концентрични кръгове един в друг. По време на този процес на хармонизация свързвате и настройвате светлинното си тяло към системата от логоси, в която съществувате, завъртате посоката (всяка енергия има своя "посока", ако светлинното тяло е в дисхармония, то може да започне да приема енергия, сигнали за обективната реалност и възприятия не от истинската среда, в която съществува, а от някое друго място, с което е свързано. Това е и причината за някои от меко казано "странните" ченълинги или тълкувания. Всяка илюзия във вас, всяка възприета като реалност илюзия, ви е отделила от Духовната Йерархия. Използвали сте свободната си воля, за да прекъснете връзката и да можете да изживеете самоналожените реалности като такива в едно отделено пространство. Сега, когато желаете отново да се завърнете към своята същност, е времето, когато трябва отново да се пренастройте и да започнете да възприемата това, което наистина съществува около вас, а не мъглата и изкривяванията. По време на този процес, ако имате смелостта да го задълбочите, малко по малко ще спрете да използвате психичните си сетива и ще започнете да възприемате чрез духовната интуиция. Това е и едно прекрасно упражнение за достоверност на фините възприятия ако ги използвате.

Можете да продължите, разширявайки фокуса си към слънчевата система, използвайки подобно утвърждение, към галактиката, към вселената. Преминавайки едно по едно през тези нива и хармонизирайки се с тях постепенно и все по-цялостно и дълбоко. Ако имате навика да се придържате към имена, ето кратък списък на мантрите/звуците на логосите, с които имате вътрешна връзка:

Санат Кумара: Земя
Хелиос и Веста: Слънце
Ширай Санте: Сириус
Мелхиор: Галактическо ядро
Мелхизедек: Вселенския логосthe white rider