УЕСАК уикенд10:00 до 18:00часа
2 дни, събота - неделя

За участие запазате своето място

Всяка година от Духовната Йерархия към Земята се изливат духовни енергии, които затвърждават връзката между Аватара на Христовото Съзнание, Планетарния Буда и човечеството. Това се случва в три последователни цикъла - по време на пълнолунията, когато Слънцето е в Овен, Телец и Близнаци. По време на медитациите, отварянията и церемониите през този уикенд ще се свържем с местата, през които тези енергии навлизат, ще ги поканим, заземим и интегрираме, както в нас - така и в определени кристали, есенции и енергийни меридиани за Земята. Традиционно до 2011 година, или до преди 10 години, за хилядолетия енергиите на УЕСАК се изливаха през Бялата Пирамида в Тибет. От 2011 година тези енергии започнаха да текат по съвсем нов начин и в съвсем нова конфигурация, позволявайки им да достигнат до много повече хора. Промяната е свързана с началото на един съвсем нов цикъл, доминиран от божествената женска енергия, и тя докосна всички съществуващи земни енергийни структури. През 2018 и 2019 година енергиите на УЕСАК промениха (или заличиха изцяло) съществуващи за хилядолетия структури, използвани в по-стария земен цикъл, доминиран от божествената мъжка енергия. Тези структури и по-стари точки на навлизане (енергийни вортекси) заземяваха енергии на енергиен формат, който вече не съществува на Земята.

По време на двата дни на УЕСАК уикенда ще се спрем на новите теми, на новите вибрации и енергийни проявления. Всяка година от 2011 година насам Духовната Йерархия "спуска" определени аспекти на Божествения План, с които всеки, който желае може да се синхронизира и да ги покани в живота си. Тези аспекти на Божествения План са съвсем конкретни проявления на Изобилието. Целта е духовните енергии да бъдат вкоренени в материята и изживени директно.

Една от промените в енергийния формат на земните решетки на съзнание по отношение на УЕСАК е продължителността на интеграция на тези енергии. До преди 2011 година енергиите на УЕСАК трябваше да се интегрират в рамките на 5 дни около всяко едно от пълнолунията през Април, Май и Юни. Като интегрираното количество светлина се разгръщаше за целия период до следващата година. След 2011 година периодът, през който Духовната Йерархия спуска енергиите на Божествения План, нарастна и енергийният портал е отворен от съответното пълнолуние до следващото. След 2018 година, както тези, които участвахте на УЕСАК медитациите тогава, помните, разгръщането на светлината и вибрациите на божественото Изобилие, продължиха много отвъд УЕСАК 2019 година и се получи припокриване на конкретните теми, както и надграждане. Една от промените в енергийните структури на Земята е, че след промяна в планетарните полярности, циклите на учене и развитие от линейни и затворени като кръг, се превърнаха в нелинейни и започнаха да се разгръщат от един - в следващ - като спирала. Ще говорим в подробности за това и как може да се използва по практичен начин - на семинара.

Друга промяна, свързана с планетарните решетки, е почти 100%-вото затваряне на енергийните вортекси, използвани, за да може светлината да навлиза в материалните области, в които съществува човечеството. Този процес беше почти преполовен преди 21 години, през 2000-та и напълно завършен през 2018 година. В резултат на това огромно количество хора, които канализират енергия, изпаднаха в състояние на объркване, защото начинът, по който достигат до светлината трябваше да се промени. В миналото светлината на Духовната Йерархия достигаше до определени области от астралните планове и през енергийни вортекси се изливаше до човечеството. Към момента начинът на проникване е различен и не разчита на посредничеството на астралния свят, нито на енергийните вортекси. По тази тема ще говорим също по време на УЕСАК уикенда.

В медитациите, които ще правим, не само ще обсъдим спектъра от нови енергии, както направихме през последните години на УЕСАК честванията, но и ще заземим тези енергии в кристали и есенции. За целта всеки, който желае да участва на място или онлайн, е добре да си донесе или да си приготви кристална друза от планински кристал или розов кварц И/ИЛИ десет едновърхи кристали от един и същи вид и със сходен размер, за да създадем по определен начин кристална решетка. Също така пригответе 6 или 12 стъклени бутилки вода (поне 500 мл всяка), така че да създадем и кристална есенция (една или две) за всяка от медитациите.