Творение от Пустотата


Медитацията сама по себе си е прекрасен начин за всякакъв вид проявление, едновременно духовно и физическо. Мер Ка Ба е ултимативният инструмент за промяна на структурата, защото тя самата е врата към цялата психична енергия на Вселената. Можете да използвате творческите й способности, за да изградите стълба до духовните нива. Когато правите тази медитация, трябва да помните, че истинската природа на творението е безусловната любов (Аз разделих себе си от себе си, така че да мога да обичам себе си - съдържа в себе си много неща, които могат да ви насочат към това какво е и какво не е тя). Не опитвайте да използвате тази медитация, за да придобиете нещо за себе си. Помнете, че всичко е едно и всичко е перфектно както е.

И така, нека да започенем.
Преминете през всички стъпки на Мер Ка Ба медитацията. Цялата процедура е като компютърен код. Ако промените която и да е стъпка, променяте следствието. Недейте да позволявате на егото ви да експлоадира от срещата с информацията за светлинното тяло. Колкото и странно да ви звучи няма да сте нито първите, нито последните, на които се случва това. Може би имате чувството, че знаете всички отговори и това в известна степен е така, защото чрез медитацията сте възобновили връзката си с Висшата Същност, но дали сте ги чули? Това да имате възможността да ги усвоите и да сте го направили са различни неща. В този смисъл смирението и предаването пред по-дълбокото ви аз са нужните стъпки. Затова ще го кажа още по-ясно: Недейте да използвате друг вариант на Мер Ка Ба медитацията, освен преподавания от Друнвало или организацията Цветето на Живота, независимо от претенциите и възгледите на тези, от които сте го приели или научили, особено скорости на активация по-високи от скоростта на светлината, защото колкото и да искате да минете колкото се може по-бързо през различните стадии на развитие на светлинното тяло, трябва да се запитате дали можете и дали вътрешно сте достатъчно зрели за това. Помнете, че всички тези "нови" начини са производни на информацията от Друнвало и са творение на умовете на хората, които я преподават. Целта на Мер Ка Ба медитацията не е да ви изстреля от тук, а да бъдете в хармония със стъпките, през които преминава Земята в този момент. Това, че сте попаднали на информация (защото както в интернет има много от тези съчинени вариации, така и съществуват много хора, които ги разпространяват) или думи, които са успели да ви убедят колко "мощни" са тези активации, не означава, че сте получили нещо. Ако трябва да цитирам разговор по тази тема с Маурийн СенЖермен, която някои от вас, може би, познават от семинарите й в България, това, което сте получили от подобни "съветници" е просто по-дълго въже, на което да се обесите :)

И след това отклонение, което смятам, че е абсолютно нужно за всички, които не приемат достатъчно сериозно промените, които Мер Ка Ба медитацията може да направи с тях - и изцяло положителни, ако използвате чистата техника, и много объркващи, ако намесите егото си в нея, можем да продължим по-нататък. След последния, седемнадесети дъх на медитацията, останете още известно време в светлината около вас. Чувствайте полето и любовта, слейте се едновременно с пространството от светлина около вас и с пулсациите на вашето сърце. Фокусирайте се върху сферичното дишане и просто бъдете. Позволете на всички ваши мисли да изчезнат. Осъзнайте себе си в празно безкрайно пространство. Поставете своето намерение или цел (без всяка намеса на емоциите или мислите) в тази празнота и го превърнете в блестяща Искра сред пустотата, създавайки ос от тази искра - надолу и нагоре. Останете известно време така, вашето внимание и намерение създават, вие знаете, че двата основни елемента на всяко творение са фокусирането и намерението. Всичко проявено води началото си от своя център. В тази медитация вие се научавате да създавате център и да го развивате стъпка по стъпка в Светлината. За това първото, което трябва да направите е да имате отправна точка за съзидателните сили. Оставете Духа ви известно време фокусиран заедно с намерението ви в този център. Следващата стъпка е да създадете друга ос със същата дължина като първата, отново от центъра. Създайте я от блестящата Искра, която е точно по средата на първата светлинна ос. Вашият Дух ще измине абсолютно същото разстояние, абсолютно същите стъпки от празнотата, но този път напред и назад. Следващата стъпка е третата ос - от централната точка наляво и надясно и след това свързването между крайните точки на трите оси. Имате три еднакви по своята природа движения на Духа (защото вие не създавате нищо статично, това, което ви изглежда като фигура е непрекъснато движение на светлина от един център) - височина, дълбочина и ширина.

Фигурата, която създадохте е октаедър, или двойна пирамида. След като познавате Мер Ка Ба медитацията, вие сигурно сте запознати и със Свещената Геометрия и с петте платонови фигури. Тези пет елемента са основата на всяка структура в творението. Една от тях, октаедърът, е основата на третото измерение. И именно това е полето, което е най-свързано с тази плътност и е източникът на всичко тук.

Следващата стъпка е да завъртите в съзнанието си октаедъра по всяка една от неговите оси. Това ще превърне октаедъра в сфера. Оставете вашия Дух да избере посоката, поредността и начина на тези движения. Те са дълбоко познати на вашата вътрешна същност. Позволете й да ви преподаде този урок. За да вдъхнем живот в това пространство, което създадохте и в което вашето намерение ще се развие, ще повторим същите стъпки, по които се развива и човешкия ембрион. Помнете, че тайната на творението е разделението на себе-то от себе си. Всичко отвъд тази илюзорна реалност е едно, но веднъж преминало през пустотата съзнанието се разделя вътре в себе си, за да се опознае чрез отраженията си. Едното се е разделило на същества, проявлението започва с разделение. Ако трябва да направим аналогия, първата глава от Библията "Битие" в своя еврейски вариант започва с буквата Бет, две.

И така, за да продължим, ние ще разделим първата сфера от светлина на две сфери, в двуизмерен вариант това ще бъде Весика Пискес, двата кръга, които се пресичат през центровете си, символът на първия ден от творението и символа на светлината (първата светлина, мистичната светлина или по-късно наричан и пламъка на Ехнатон). Това е първият ден на творението. След това ще позволим на тези две сфери да станат четири - като се появи една сфера под и една над Весика Пискес, свързаните им центрове създават тетраедър, или най-простата триизмерна геометрича фигура, четирите стени символизират четирите лица на бог (отразени в Кетер, четирите живи създания).

Третото деление ще създаде осемте клетки на Яйцето на Живота. То съдържа в себе си формите на куба, октаедъра и звездния тетраедър. Яйцето на Живота съдържа музикалните скали, езика на звука, който е ключ към различните плътности и проявления на духа. Друнвало разделя всяко измерение на седем октави, които съставляват 13те измерения до нивото на Мелхизедек. От гледна точка на измеренията на съзнанието, тези плътности, които се различават помежду си по дължината на вълната, изграждат първите шест измерения, така както са описани от Вивамус. Шесто измерение е краят на физическите измерения, като на неговата последна октава се намира Вътрешната Същност (висшия аз) за тази вселена. Отвъд тях е Златният Мост, празнотата, и когато съзнанието е "стабилизирано" е себе си, осъзнаващо своята необусловена природа, то може да премине през този Мост и да достигне нивата на Свръхдушата, които са отвъд всякаква форма. Нейните първи нива излъчват към физическата форма свещената геометрия и създават електромагнитните полета, които на свои ред създават физическата реалност, фините тела и формите... Тук е източникът на безкрайния потенциал, който се съдържа във всяко живо същество. И чрез езика на светлината този потенциал се изразява във физичното.

В момента на създаване на Яйцето на Живота съществува пълен баланс между мъжката и женската сила на различните им нива. И разгръщането на тази балансирана сила достига до формата на Куб Октаедъра, съдържащ и петте платонови фигури.

В този момент трябва да умножим 8 до 16 (фокусираме се върху числата), 16 до 32, 32 до 64, 64 до 128, 128 до 256, и 256 до 512. При всяка една от тези стъпки дайте възможност на сферите от светлина да се мултиплицират в празното пространство.

По този начин всяко живо същество, изградено от клетки (не само на тази плътност) започва да добива своята уникална форма.

В този момент се фокусирайте върху живота, жизнената сила и позолете тя да бъде излъчена от вашата Мер Ка Ба и да вдъхне живот на светлинната форма, която съ-творихте.

Това развитие на жизнената сила има своето отражение в някои древни текстове. В Сефер Йецира (Зохар) са описани Седемте Палата с различните ангели пазители, стоящи на всяка врата. В седмия палат може да се видят Четири Серафима с четири лица на лъв, бик, орел и човек. И след това могат да се видят 64 лица, 128 очи и 256 крила пред трона на бог. И ако преброите стъпките от създаването на тетраедъра до края на тази медитация - има точно седем стъпки до 512.

Създаването на пространството също е описано символно в Сефер Йецира.

"Той (бог) избра три букви от най-обикновените и ги запечата и ги оформи във Велико Име,
Й Х В, и чрез него запечата вселената в шест посоки.
Пет; Той погледна нагоре, и запечата Височината с Й Х В.
Шест; Той погледна надолу, и запечата Дълбочината с Й В Х.
Седем; Той погледна напред, и запечата Изтока с Х Й В.
Осем; Той погледна назад, и запечата Запада с Х В Й.
Девет; Той погледна надясно, и запечата Юга с В Й Х.
Десет; Той погледна наляво, и запечата Севера с В Х Й.

Погледни! През Десетте свети Сефирота премина Единният Дух на Боговете на живота, Въздуха, Водата, Огъня; и на Височината, Дълбочината, Изтока, Запада, Юга и Севера."


За повече информация относно мъжката (бинарната: 1, 2, 4, 8, 16...) и женската (златното сечение: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) спирали вижте статиите в секция Мер Ка Ба.the white rider